Godfrey af Bouillon

Godefroi de Bouillon
Frankrig, 1061?-1100x

Fransk ridder og korsfarer. Fik tilddelt Jerusalem.

Gotfred af Bouillon (1061?-1100), en nederlothringsk hertug (Bouillon ligger i Ardennerne), der deltog i det første store riddertog til det hellige land (1096-99), og som efter Jerusalems indtagelse 1099 valgtes til overhoved for det ny feudalrige Jerusalem, under titlen »den hellige gravs værner« (Advocatus), da han ikke ville kaldes konge. Slog i august 1099 sultanen af Ægyptens hær ved Askalon, hvorefter korsfarerne var herrer over næsten hele det hellige land. Gotfred døde allerede 1100. I sagn og digtning forherligedes han langt ud over al historisk rimelighed (Svangersagnet, Svaneriddeen, Lohengrin). (HK4/1922)

Gotfred