Russiske Borgerkrig

1919-20

Den bolsjevikiske revolution, som placerede Nikolai Lenin i spidsen af en ny kommunistisk (røde) regering for Rusland i november 1917, førte snart til borgerkrig mod kontrarevolutionære styrker (hvide). Situationen blev forværret af Brest Litovsk-traktaten, underskrevet med Tyskland den 3. marts 1918, som tog Rusland ud af Første Verdenskrig mod en stor pris i territorium. Polen, Finland, Ukraine, Kaukasus og de baltiske provinser (Letland, Litauen og Estland) blev overdraget. Mange som var imod de barske traktatbetingelser sluttede sig til anti-kommunisterne, provinsielle nationalister og allierede tropper for at føre krig mod sovjetterne på fem fronter. De hvide hære blev til sidst slået uden et større regulært slag af de røde styrker støbt af Léon Trotsky, som organiserede og anførte i alt flere millioner sovjetiske soldater. En stor del af Trotskys succes skyldtes forvirring og mangel på koordinering mellem de hvide hære og den passive støtte som de røde fik fra det russiske folks store masser.
    1. I Sibirien dannede Aleksandr Kolchak en hvid regering ved Omsk. Han blev støttet af den Tjekkoslovakiske Legion, 40.000 tidligere krigsfanger og desertører fra den østrigske hær. Kolchak erobrede Kazan i august 1918. Men hans styrker smeltede gradvist bort inden han kunne krydse Volga-floden. Han blev taget til fange og henrettet i februar 1920.
   2. Amerikanske, britiske og franske tropper gik i land ved Murmansk mod nord i juni 1918, og erobrede under kommando af den britiske general Frederick Poole Archangel den 1. og 2. august. Efter sporadiske kampe mod de røde, blev de allierede tropper trukket tilbage i slutningen af 1919. Der var 500 amerikanske tab fra det 339. infanteriregiment.
   3. General Anton Denikin overtog kommandoen over alle hvide styrker i Kaukasus i efteråret 1918. Han rykkede frem til Orel, 330 km fra Moskva, inden han blev drevet tilbage til Krim. General baron Pëtr Wrangel overtog kommandoen. Men i november 1920 blev de overlevende evakueret til Konstantinopel. Den øverste røde kommandør på denne front var Semën Budënny.
   4. Fra de baltiske provinser angreb general Nikolai Yudenich Petrograd (Leningrad) i 1919, men blev afvist kun 15 fra byen og flygtede i eksil. Estland, Letland og Litauen blev alle underlagt mellem februar og juli 1920.
   5. I Ukraine anførte general Pavel Skoropadski en selvstændig bevægelse, som brød sammen da de tyske tropper blev trukket tilbage i november 1918.