Indien | Sukhoi Su-30 Flanker

LUFTVÅBNET

Antal/type Kontrakt Status Levering Noter
32 (40) Su-30MK 30/11/96 8 leveret medio 2000 3/97>12/04 opg. til Su30MKI
18 (10) Su-30K 12/98 er leveret ? > 10/99 retur til Rusland
140 Su-30MKI 28/12/2000 Licensproduktion 2006?> kontrakt
18 Su-30MKI 4/2007 under bygning 2007? Irkut
40 Su-30MKI 8/2007 - - HAL
42 Su-30MKI 16/12/11+24/12/12 bestilt - HAL = 272 i alt
12 Su-30MKI-3   planlagt 2023 - HAL
Enhed Eskadrille Base Type Noter
Central Air Command
15 Wing 8 Squadron Eight Pursuits Bareilly AFS Su-30MKI (18) 2008; ex MiG-21FL
24 Squadron Flying Hawks Bareilly AFS Su-30MKI (18) OCU; ex Pune (2007)
Eastern Air Command
11 Wing 2 Squadron Winged Arrows Tezpur AFS (Kalaikunda?) Su-30MKI 15/6/2009; ex MiG-27ML
106 Squadron Lynx Tezpur AFS Su-30MKI-3 -
14 Wing 102 Squadron Trisonics Chabua AFS Su-30MKI 8/3/2011
5 Wing 18 Squadron Flying Bullets Kalaikunda AFS Su-30MKI 6/2013
Western Air Command
9 Wing 220 Squadron Desert Tigers Halwara AFS Su-30MKI -
221 Squadron Valiants Halwara AFS Su-30MKI dannet 4/2017
45 Wing 21 Squadron Ankush Sirsa AFS Su-30MKI 2012; ex MiG-21 Bison
South Western Air Command
2 Wing 20 Squadron Lightnings Lohegaon AFS, Pune Su-30MKI (10) 27/9/2002
30 Squadron Rhinos Lohegaon AFS, Pune Su-30MKI 21/5/2005
27 Wing>45 Wing 15 Squadron Flying Lancers Bhuj AFS/Sirsa Su-30MKI 6/2013; ex MiG-21bis
32 Wing 31 Squadron Lions Jodhpur AFS Su-30MKI 1/10/2011
34 Wing 17 Squadron Golden Arrows Bhatinda AFS Su-30MKI-3 6/2012
220 Squadron Desert Tigers Halwara AFS Su-30MKI 25/9/2012; ex MiG-23
16 Wing 222 Squadron Tigersharks Hashimara AFS Su-30MKI 6/2013
Southern Air Command
47 Wing 222 Squadron Tigersharks Thanjavur AFS Su-30MKI 1/2020; BrahMos-A
- - - Su-30MKI -

AFM 11/96 : Indien menes at forhandle med Rusland om en ændring af den meget forsinkede ordre for omkring 40 Su-30 Flanker kampfly til en version af Su-30MK med TVC-motorer (thrust vectoring control) som observeret på Su-37 modellen. Den opgraderede Su-30MK, som er forsynet med TVC og canard-forvinger, vil efter planen foretage sin første flyvning i første kvartal 1997, kort tid inden Indien forventes at modtage sine første Su-30 fly. Skulle Indien bekræfte sin præference for TVC-varianten, kunne leveringen blive forsinket betydeligt, mens de to partnere udarbejder detaljer om flyelektronik og udstyrslister. Situationen bliver yderligere kompliceret af den kendsgerning, at Indien ønsker at bygge flyet under licens og enhver teknologioverførsel forbundet med kontrakten vil blive et endnu større emne.

AFM 2/97 : Licensproduktionen af Su-30MK langtrækkende jagerbombere i Indien vil først begynde efter levering af 40 fly fra Rusland i 2001. Heraf forventes de første 8 fly at ankomme marts 1997, mens resten følger over de næste 5 år. Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) skal efter planen bygge 200 fly til 7,5 eskadriller.

AFM 8/97 : De første Sukhoi Su-30K langtrækkende kampfly kom i tjeneste ved det indiske luftvåben 11/6/1997. Den første enhed bliver 24 Squadron Hunting Hawks ved Ambala, Punjab, som har opereret MiG-21M fly i næsten 2 årtier. Den næste eskadrille bliver muligvis 20 eller 29 (Scorpions) Squadron, som opererer hhv. Hawker Hunter og MiG-21M/MiG-27ML fly. Su-30 flyene stationeres ved Pune, hvor de nuværende luftforsvarseskadriller med MiG-29 overføres til andre baser. Kommende leverancer vil omfatte opgraderede Su-30MK fly og senere Su-30MKJ frem til 2007. Typen har en rækkevidde på 3.000 km, som kan forlænges med en enkelt optankning til 5.200 km.

WAPJ 38/99 : Yderligere 10 Su-30 multirolle kampfly blev bestilt ultimo 1998. Dermed i alt 50 fly bestilt (Su-30MKI). Hidtil er kun 8 ex Su-30PU leveret som Su-30K. Udviklingen af Su-30MK fortsætter stadig, bl.a. med NIIP N011M radar, digitale instrumenter, INS/GPS, VEH3000 HUD og indisk missionscomputer. Får senere Lyul'ka Saturn AL-31FP thrust-vectored motorer og forplaner.

WAPJ 39/99 : Indien indgik kontrakt for 40 tosædede Sukhoi Su-30K langtrækkende luftforsvarsfly nov. 1996,hvoraf det første parti på 8 stk. blev leveret til No. 26 Squadron ved Pune luftbasen fra primo 1997. En supplerende ordre for yderligere 10 fly blev indgået i efteråret 1998. Disse menes at være af lignende standard som det første leverede parti, som er Su-30K basismodeller med dobbelt styresystem. Er lig modellen i tjeneste ved det russiske luftvåben, men har mere simpel flyelektronik og uden canards. Typen er også blevet refereret til som Su-27PU fly. De 2 første fly blev leveret fra Irkutsk Aircraft-Building Industrial Association (IAPO) til Indien ombord på et Antonov An-124 transportfly fra det russiske luftvåben primo juni 1999, mens resten følger efter frem til 2000. Men modtagelsen af det andet parti fra de oprindelige 40 Su-30 fly til det indiske luftvåben (IAF) r tilsyneladende blevet forsinket pga. problemer med integrationen af deres nye flyelektronik. Med de nye systemer samt integrerede canards og Saturn/Lyulka AL-31FP jetmotorer bliver de 32 resterende fly bygget til fuld Su-30MKI standard for levering i 3 partier mellem 2000 og 2003. De 18 tidligere Su-30K fly ved det indiske luftvåben vil derefter blive opgraderet til en lignende standard, sandsynligvis af Hindustan Aeronautics, som ligeledes forhandler om produktion af mere end 100 Su-30MKI modeller under licens fra Sukhoi for IAF.

WAPJ 41/00 : De sidste af 10 Su-30K tosædede kampfly leveret 10/99 pr. fly fra Irkutsk Aircraft Production Association. Bestilt medio 98. Dermed i alt 18 leveret til No. 24 Squadron, Pune. Omfatter de første 8 af den første ordre på 40 fly. Er ombyggede Su-27PU bygget for Ruslands luftvåben (VVS). De sidste 32 bygges som Su-30MKI med canards, vektorstyring og forbedret elektronik. Leveres fra 2001 til to multirolle kampeskadriller. De oprindelige Su-30K opgraderes derefter til MKI-standard. Forhandler om licensproduktion af yderligere 100+ fly ved HAL.

AFM 4/00 : 50 Su-30 kampfly er på bestilling.

AFM 6/00 : Leveringen af 40 Su-30 kampfly forsinket. Hidtil er kun 18 fly leveret (10 af disse menes at komme fra aflyst ordre til Indonesien). De sidste 10 fly skulle være leveret medio 2000, nu 2002. Yderligere 10 bestilt for nylig. HAL har fået tilladelse til licensproduktion. Skal måske bygge op til 140 fly.

JDW 2/01 : Indien har 28/12/2000 indgået aftale om licensproduktion af 150 Sukhoi Su-30MKI multirolle kampfly frem til 2017. Alle dele skal produceres af HAL fra 2005. Købte 40 fly i 1996, hvoraf 16 basismodeller er leveret. Den første komplette Su-30MKI leveres 2002.

AFM 1/01 : Indien vil modtage de første 10 af 32 Sukhoi Su-30MKI fra Irkutsk Aircraft Production Association i slutningen af 2001. Programmet er stærkt forsinket og hidtil er kun 8 Su-30K fra først batch og 10 fra andet batch blevet leveret. Skal opgraderes til fuld Su-30MKI standard efter 2003. Su-30MKI fra elektronik fra Frankrig, Indien og Rusland. Senere vil op til 150 fly måske blive bygget under licens af HAL, hvoraf den første vil blive leveret i 2004.

AFM 2/01 : Det første produktionsfly Su-30MKI til Indien foretog sin første flyvning ved IAPO Irkutsk 26/11/2000. Er udstyret med NIIP N011M radar og nye OLS-30 elektro-optisk sigtemidler samt elektronik fra bl.a. Indien og Israel. Våben vil omfatte RVV-AE (R-77) luft-til-luft missiler og  Kh-25MPU anti-radar missiler.

AFM 4/01 : Luftvåbnet har hidtil modtaget 18 Su-30MK, som er i tjeneste ved 24 Squadron Flying Hawks ved Pune. Indgik kontrakt med Irkutsk Aircraft Production Association i Rusland 30/11/1996 om levering af 40 Su-30MKI. De første 8 blev leveret som Su-30K 3/97>4/97. Blev efterfulgt af yderligere 10 Su-30K fly i 1999 fra en anden kontrakt indgået dec. 1998. Alle 18 skal senere opgraderes til Su-30MKI standard efter at de resterende 32 er blevet leveret. De resterende Su-30MKI leveres frem til 2004. Hindustan Aeronautics Ltd indgik aftale om licensproduktion af 140 fly 28/12/00. Produktionen forventes at begynde i 2006.

JDW 8/01 : Sukhoi vil levere 32 Su-30MKI kampfly til det indiske luftvåben inden 2003 i grupper á 10, 12 og 10 stk..

JDW 36/01 : HAL vil starte licensproduktion af 150 russiske Su-30 Mk I multirolle kampfly i slutningen af 2004. Samlefabrik ligger i Nashik i det vestlige Indien.

AFM 12/01 : Luftvåbnet vil modtage den førte gruppe Su-30MKI kampfly primo 2002. samtidig reaktiveres 20 Squadron Lightnings, som mistede sine MiG-21FL i 1997. 24 Squadron Hawks ved Pune har allerede 18 Su-30K, som skal sendes tilbage til Rusland for at blive opgraderet til Su-30MKi standard. 50 Su-30MKI er på bestilling og leveres over de næste 3 år. Er bevæbnet med R-73 (AA-11 Archer) og R-27 (AA-10 Alamo) luft-til-luft missiler.

AFM 1/02 : HAL forventes at levere det første indisk-producere Su-30MKI kampfly til luftvåbnet i 2004. Har planer om at bygge i alt 140 fly under licens.

JDW 42/02 : De første 10 af 40 russiske Su-30MKI Flanker multirolle kampfly er nu i tjeneste ved 20 Squadron, Pune. Enheden opgaver omfatter forsvar af flådebaser ved Bombay samt vitale nukleare installationer. yderligere 24 fly leveres frem til dec. 2003. Derefter vil de oprindelige fly blive returneret til irkutsk Aviation Plant i Sibirien for opgradering. Indien vil desuden producere yderligere 140-150 fly under licens af HAL, Bangalore.

AFM 12/02 : De første 10 af i alt 50 russisk-byggede Sukhoi Su-30MKI langtrækkende jagerbombere kom i tjeneste ved No. 20 Squadron, Lohegaon Air Force Station, Pune 27/9/2002.

AFM 2/03 : Indien har planer om at fremskynde produktionen af 140 Su-30MKI kampfly fra 14 til 10 år.

FI 15-21/6/04 : Rusland fra leveret de første Su-30MKI sæt til Indien, hvor de vil blive samlet af HAL. Fabrikken i Irkut vil også levere op til 10 Su-30MKI til Indien i år.

AI 1/05 : Det første lokalt samlede Su-30MKI kampfly blev rullet ud 28/11/2004 ved Ozar AB, Nasik. HAL skal producere i alt 140 fly, inkl. 26 fra kits leveret af Suhkoi. Vil blive leveret frem til 2017-18. Luftvåbnet har allerede 18 Su-30MK og 22 MKI i tjeneste.

AFM 5/05 : Ved en ceremoni en 21/3/2005 ved HALs fabrik i Nasik blev de 2 første lokalt byggede Su-30MKI multirolle kmapfly leveret til luftvåbnet. HAL vil producere i alt 140 fly over de næste ca. 10. De sidste fly vil blive leveret i 2017-18.

AFM 7/05 : Luftvåbnet vil sandsynligvis placere en eskadrille Su-30MKI kampfly ved Halwara luftbasen i Punjab. Luftvåbnet har allerede 3 eskadriller med Su-30MKI: 20 Squadron Lightnings og 30 Squadron Rhinos ved Pune samt 24 Squadron Hawks ved Bareilly (tidligere Pune).

AFM 3/06 : Alle luftvåbnets Su-30MKI kampfly vil blive opgraderet til Su-30MKI Mk 3 standard. Indien bestilte 40 Su-30MKI fly 30/11/96, efterfulgt af 10 mere 18/12/98. Blev leveret i 4 partier og var stadig mere avancerede. De første 18 fly [SB001>SB018] var af typen Su-30K og tilgik 24 Hunting Hawks Squadron ved Lohogaon AB, Pune. Flyttede senere til Bareilly. De næste 10 fly [SB019>SB028], leveret i 2002, var betegnet Su-30MKI Mk 1 og havde canards, AL-31FP motorer med styrbar udstødning og N011M Bars radar. Tilgik 20 Lightnings Squadron, også ved Lohogaon. I 2003 modtog Indien 12 Su-30MKI Mk 2 fly [SB029>SB040], efterfulgt af det sidste parti på 10 Su-30MKI Mk 3 [SB041>SB050] 12/04. Tilgik 30 Rhinos Squadron ved Lohogaon. Bevæbning omfatter RVV-AE luft-til-luft missiler, Kh-312A sømålsmissiler og tv-styrede Kh-59ME stand-off våben. Mk 3 fly kan også medføre KAB-500L og KAB-1500L laserstyrede bomber i kombination med israelske Rafael Litening måludpegningsudstyr. I 2006 vil de 22 fly af Mk 1 og Mk 2 standard blive opgraderet til Mk 3 af HAL. De første 18 Su-30MK vil ikke blive opgraderet men returneret til Irkut til gengæld for 18 nye Su-30MKI fly. Vil blive solgt videre til Hviderusland.

AFM 12/06 : Det tiende Sukhoi Su-30MKI-3 kampfly [SB110] produceret lokalt i Indien af HAL foretog sin første flyvning 10/10/2006. HAL forventes at bygge i alt 140 stk. til luftvåbnet.

AFM 4/07 : Indien vil erhverve yderligere 40 Su-30MKI kampfly, som skal samles af HAL ved Nasik. Vil blive leveret inden for 3 år efter kontraktindgåelse. 18 Su-30MKI fly blev bestilt 2/06 og som del af denne aftale vil de første 18 Su-30K fly blive returneret til Rusland. Su-30K flyene er nu oplagret ved Pune efter at blevet udfaset fra 24 Squadon sidste år efter 7 års tjeneste. Luftvåbnet har foreløbig modtaget 36 Su-30MKI fly som gør tjeneste ved 20 og 30 Squadron ved Pune. Disse fly blev leveret som komponenter fra Rusland. Yderligere 10 fly er blevet leveret fra HAL Nasik til 24 Squadron, som i løbet af et par måneder vil flytte til Bareilly. Yderligere 3 fly leveres inden udgangen af 3/07. Den næste eskadrille bliver 8 Squadron (Eight Pursoot), som tidligere har opereret MiG-21FL jagerfly ved Baghdogra AFS. Denne enhed vi modtage de 18 fly bestilt 2/06 og derefter slutte sig til 24 Squadron ved Bareilly. 2 Squadron (Winged Arrows), som nu opererer MiG-27ML jagerbombere ved Kalaikunda AFS, bliver muligvis den næste enhed som omstiller til Su-30MKI. Luftvåbnet har i alt 234 Su.-30MKI fly på bestilling, hvoraf 94 leveres som komponenter mens de sidste 140 bygges af HAL. Vil tilgå i alt 13 eskadriller.

AFM 6/07 : Indien har indgået kontrakt med Rosoboronexport i Rusland 4/07 vedr. levering af yderligere 18 Su-30MKI kampfly fra Irkut Corporation. Planerne om at opgradere 18 Su-30K fly til Su-30MKI standard er blevet opgivet pga. den høje pris, og disse fly vil nu blive sendt retur til Irkut som del af den nye aftale. 12 af de nye fly er allerede færdigbygget og resten færdiggøres inden årets udgang. Kontrakt for yderligere 40 Su-30MKI forventes indgået inden længe. Disse fly vil alle blive samlet lokalt af HAL af dele leveret af Irkut. HAL er allerede ved at producere 140 af disse fly ved Nasik. Luftvåbnet har også modtaget 32 Su-30MKI fly produceret i Rusland.

AFM 9/07 : Irkut i Rusland vil levere 15 Su-30MKI sæt til Indien i år. Disse samles af Hindustan Aeronautics Ltd ved Nasik. Desuden er der i år indgået kontrakt om yderligere et parti på 18 Irkut-byggede Su-30MKI fly til det indiske luftvåben. Heraf vil de første 12 blive leveret i år. Indien forhandler desuden om yderligere 40 fly, som skal samles af HAL.

AFM 12/07 : HAL og Rosoboronexport indgik kontrakt 10/10/2007 som tillader HAL at samle yderligere 40 Sukhoi Su-30MJKI multirolle kampfly til det indiske luftvåben. Hidtil hr Indien modtaget 18 russisk byggede Su-30K og 32 Su-30MKI fra Irkut, og er ved at modtage yderligere 140 licensbyggede fly frem til 2013/14. De 18 første Su-30M fly er blevet solgt tilbage til Irkut, som erstatter dem med 18 nye Su-30MKI. Dermed vil i alt 230 Su-30MKI blive leveret.

AFM 12/07 : 2 eskadriller med hver 18 Sukhoi Su-30MKI kampfly vil blive dannet ved Tezpur luftbasen i det nordligere Assam 2008>09.

AFM 7/08 : Det indiske luftvåben vil gradvist indsætte Sukhoi Su-30MKI multirolle kampfly ved grænsen til Kina og Pakistan. Flyene er nu stationeret ved Bareilly, Jodhpur og Pune, men opererer også fra Halwara samt baser i Andamanerne og Nicobarerne. Pga. Kinas oprustning i Tibet vil 2 eskadriller med Su-30MKI fly blive stationeret ved Tezpur fra 3/09>10, men også andre baser i den nordøstlige del af landet er blevet identificeret som mulige baser. Derefter vil typen begynde at tilgå Western Air Command, hvor Halwara (har nu 3 eskadriller med MiG-23/27) nævnes som en mulig base. Hidtil har det indiske luftvåben modtaget ca. 60 af de 230 Su-30MKI på bestilling, hvoraf 140 produceres lokalt af HAL. De sidste fly forvenes leveret i 2013>14.

AFM 6/09+9/09 : Et Su-30MKI kampfly fra 30 Sqn ved Pune-Lohegaon styrtede ned nær Jaisalmer AFS, Rajasthan 30/4/2009. Piloten blev dræbt.

AFM 8/09 : Fire Sukhoi Su-30MKI kampfly fra 24 Squadron Hunting Hawks ankom til Tezpur AFS i Assam 12/6/2009, hvor de formelt kom i tjeneste tre dage senere. Tezpur bliver således den 3. luftbase for denne flytype. Eskadrillen var tidligere stationeret ved Pune-Lohegoan, som fortsat er base for 20 Squadron Lightnings (OCU-enhed) og 30 Squadron Rhinos; 31 Squadron Lions er samtidig ved at blive dannet. Bareilly AFS i Uttar Pradesh huser 8 Squadron Pursoots. Det næste planlagte træk bliver at overflytte en anden eskadrille til Chabua i Assam og i løbet af de næste to år vil også Halwara i Punjab og Jodhpur i Rajasthan blive baser for Su-30MKI fly. Dette sker som led i planer og at flytte flere enheder tættere på grænserne til Kina og Pakistan.

AFM 11/09 : Det indiske luftvåben vil modtage 230 Su-30MKI kampfly fra Irkut Corporation i Rusland frem til 2015. Heraf er 100 stk. allerede i tjeneste. Leveres både som komplette fly og som komponenter til lokal smaling i Indien.

AFM 12/09 : Det indiske luftvåben overvejer at erhverve yderligere 50 Sukhoi Su-30MKI multirolle kampfly. Har hidtil bestilt 230 stk. fra Rusland i 3 forskellige aftaler, hvoraf 105 stk. nu er i tjeneste.

AFM 1/10+4/10 : Et Su-30MKI kampfly fra 24 Squadron styrtede ned i Jaisalmer-distriktet i Rajasthan 30/11/2009. Begge piloter skød sig ud med katapultsæde. Flyet var lettet fra Bareilly AFS for en rutinemæssig træningsøvelse.

AFM 10/10 : Det indiske luftvåben har nu overført en eskadrille med Sukhoi Su-30MKI kampfly fra Pune-Lohegoan AFS til Tezpur AFS i Assam. De første 4 fly ankom til den nye base 12/6/2009, mens de sidste 4 først blev overført juni 2010. Enheden menes at være 24 Squadron Hunting Hawks, men dette er ikke blevet bekræftet. Sker som del af luftvåbnets planer om at flytte flere avancerede fly tæt på grænsen til Kina. Endnu en eskadrille med Su-30MKI vil blive placeret ved Chabua AFS i Upper Assam, som nu er ved at blive udbygget. Senere vil enheder blive dannet ved Hawlara (Punjab) og Jodhpur (Rajasthan) nær grænsen til Pakistan.

AFM 2/12 : Indien indgik aftale med Rusland vedr. levering af yderligere 42 Sukhoi Su-30MKI kampfly til luftvåbnet 16/12/2011. Flyene vil blive bygget under licens af Hindustan Aeronautics Ltd med teknisk støtte fra Rusland. Dermed er i alt 272 fly af denne type blevet bestilt.

AFM 2/12 : Et Su-30MKI kampfly styrtede ned ca. 35 km fra Pune efter kontrolproblemer 13/12/2011. Ulykken skete under en mission fra Pune-Lohegaon AFS og begge besætningsmedlemmer skød sig ud med katapultsæde.

AFM 3/12 : Bareilly Air Force Station i Uttar Pradesh i det nordlige Indien huser 2 eskadriller (8 og 24 Squadron) med Su-30MKI Flanker kampfly [inkl. SB 307, SB 159, SB 160, SB 034, SB 313]. Sidstnævnte enhed blev overført til basen fra Pune i 2008.

AFM 12/12 : Det indiske luftvåben meddelte 5/10/2012, at yderligere 4 eskadriller med Sukhoi Su-30MKI kampfly vil blive dannet. Den første af disse bliver 15 Squadron Flying Lancers som nu opererer MiG-21bis ved Bhuj som del af 27 Wing/Western Air Command. Enheden modtager de første fly dec. 2012 og forventes at være fuld operationel juni 2013. Bliver luftvåbnets 10. eskadrille med Su-30MKI fly. Yderligere 2 eskadriller skal dannes i den østlige sektor, som allerede har 2 enheder. Southern Command får eskadrille ved Thanjavur. Den 25/10/2012 blev 220 Squadron Desert Tigers aktiveret under Western Air Command. Enheden havde tidligere MiG-23 fly frem til 2005.

AFM 2/13 : Indien indgik kontrakt med Rusland 24/12/2012 på yderligere 42 Sukhoi Su-30MKI kampfly, som skal samles lokalt af HAL. Indien anskaffede oprindeligt 36 Su-30K fly til levering 1997>99, men disse blev returneret til Rusland til gengæld for nye Su-30MKI fly. Det første parti på 32 Irkutsk-byggede Su-30MKI ankom 2002>04, hvorefter HAL Nasik indledte produktionen af yderligere 140 fly. Desuden blev 18 Su-30MKI bestilt april 2007 til erstatning for Su-30K flyene, efterfulgt af aftale aaug. 2007 for 40 fly mere. Af disse blev 15 samlet ved Irkutsk, mens resten samledes af HAL. Den seneste ordre bringer det totale antal Su-30MKI fly op på 272 stk.

FG 25/9/2014 : Det indiske luftvåbens flåde på omkring 200 Sukhoi Su-30MKI kampfly har flået flyveforbud, efter at besætningen på et fly [SB 050] ved en teknisk fejl blev skudt ud med katapultsæde 21/10/2014. Begge besætningsmedlemmer fra 30 Squadron slap uskadte fra ulykken, mens flyet styrtede ned 20 km fra Lohegaon AB i Pune. Luftvåbnet har hermed mistet i alt 5 Su-30MKI fly ved ulykker.

AFM 4/15 : Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) har returneret det første Sukhoi Su-30MKI til det indiske luftvåben efter et eftersyn. Flyet [SB 027] blev leveret under ceremoni ved Nasik 9/1/2015. Det næste fly er ligeledes klar til levering. Samtidig blev fly nr. 150 [SB 190] bygget af HAL overdraget til luftvåbnet.

AFM 4/15 : Det første Su-30MKI kampfly [SB 023] bevæbnet med BrahMos missiler blev leveret til det indiske luftvåben 19/2/2015. BrahMos er et to-trins supersonisk krydsermissil med en rækkevidde på 290 km. I alt 216 misiler er på bestilling til 42 af luftvåbnets Su-30MKI fly.

AFM 5/16 : Indien indgik aftale med Rusland nov. 1996 om udvikling af et nyt tosædet multirolle kampfly baseret på Su-27 Flanker jagerflyet. Versionen, som fik betegnelsen Su-30MKI (K for Komercheskiy (kommerciel) og I for India), skulle forsynes med digital flyelektronik, multi-mode phased-array radar og have bedre manøvredygtighed ved lav hastighed. Elektronikken omfattede systemer udviklet lokalt i Indien samt Israel. Typen skulle være i stand til at medføre en langt række præcisionsvåben mod mål på jorden samt radarsøgende luft-til-luft missiler under missioner på op til 10 timer.
   Den oprindelige kontrakt blev indgået mellem det indiske forsvarsministerium og Ruslands statsejede våbeneksportagentur Rosvooruzhenie (blev omdøbt til Rosobornexport i 2000) 30/11/1996. Irkut i Rusland havde ansvaret for design, udvikling og test af Su-30MKI flyet, mens Sukhoi Design Bureau var den primære underleverandør med ansvar for design. 929th State Flight Test centre ved Akhtubinsk gennemføre kvalifikationstest frem til levering i 2006. Den oprindelige kontrakt omfattede levering af indledningsvis 40 kampfly bygget af Irkut's IAZ-fabrik i byen Irkutsk i den vestlige del af Sibirien. Omfattede desuden levering af 8 mere simple eksemplarer til Su-30K standard indtil Su-30MKI kunne massefremstilles, idet udviklingsfasen forventedes at tage mindst 5 år. Su-30K flyene, som blev leveret i foråret 1997, var en let forbedret version af det tosædede Su-27UB kamptræner forsynet med flyelektronik til eksportstandard, forstærket flyskrog-struktur, forbedret flyvekontrolsystem og mulighed for optankning i luften.
   Som del af udviklingsprogrammet af Su-30MKI blev der produceret 3 pre-produktion fly [Su-30I-2, I-4 og I-5]. Fik senere selskab af Su-30I-7 til støtte for det langvarige udviklingsarbejde. Den første Su-30MKI prototype, som var baseret på et serieproduceret Su-30 flyskrog forsynet med AL-31FP TVC-motorer, foretog sin første flyvning 1/7/1997. Problemer med integrationen af den nye flyelektronik forsinkede hele udviklingsfasen, hvorfor Indien bestilte yderligere 10 Su-30K fly til levering medio 1999. Den endelige konfiguration, som omfattede eletronik fra Frankrig, Indien, Israel, Rusland og Ukraine, blev først fastlagt i 1998. Su-30MKI prototypen [Su-30I-1] gik tabt på grund af pilotfejl under opvisning ved Paris Air Show 12/6/1999.
   Den anden prototype, ombygget fra Su-30PU prototypen, foretog sin første flyvning 23/3/1998. Blev efterfulgt af det første pre-produktionseksemplar [Su-30I-2] forsynet med den komplette flyelektronik 5/8/2000. Sidstnævnte blev brugt til test af bl.a. RVV-AE og R-27R1 radarstyrede BVR-missiler, Kh-31A missiler mod sømål samt Kh-59ME langtrækkende luft-til-jord missiler. Det første Su-30MKI kampfly samlet ved IAZ for det indiske luftvåben foretog sin første flyvning ved Irkutsk dec. 2001. Det første produktionsparti på 10 fly blev leveret til det indiske luftvåben juli til aug. 2002, 28 måneder senere end oprindeligt planlagt. Flyene tilgik No. 24 Squadron ved Pune, men var forsynet med den midlertidige NO11M Mk 1 radar med begrænset operationel kapacitet og kunne kun anvendes med R-27R1 og R-73 luft-til-luft missiler. Det andet parti på 12 fly, som var forsynet med den forbedrede NO11M Mk 2 radar og kunne affyre RVV-AE, Kh-31A og Kh-59ME missiler, blev leveret okt. og dec. 2003, efterfulgt af det tredje parti på 10 fly dec. 2004. Dette parti var forsynet med den endelige NO11M Mk 3 radar, var kompatible med Litening III målfindingspod, mens en indisk computer erstattede den russiske S101. Efter 2002 blev de 22 fly fra de to første partier opgraderet til Batch 3 standard, mens yderligere 18 fly blev leveret i 2007.
   I alt modtog det indiske luftvåben 50 Su-30MKI fly samlet og testet af IAZ, inkl. stk. 32 fra den oprindelige kontrakt samt yderligere 18 fly til gengæld for returnering af de 18 oprindelige Su-30K fly i 2007. Yderligere en kontrakt indgået 28/12/2000 omfattede lokal produktion ved HAL Nasik af 140 Su-30MKI fly, forhøjet med yderligere 40 stk. i kontrakt fra 2007. Det første indisk samlede fly blev rullet ud efteråret 2004 og foretog sin første flyvning 1/10/2004. Den lokale produktion omfattede i stigende grad indisk producerede komponenter. HAL Nasik havde leveret 99 Su-30mKI fly frem til nov. 2011. En kontrakt for yderligere 42 stk. blev indgået dec. 2012, hvilket bringer det samlede antal til 272 fly til 14 eskadriller. Omkring 150 fly fra HAL Naskik var blevet leveret til luftvåbnet frem til jan. 2015, men 6 fly var gået tabt frem til ultimo 2015.

AFM 4/17 : Det indiske luftvåben planlægger en større opgradering af sine Su-30MKI kampfly. Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) har bekræftet, at firmaet bliver en af hovedleverandørerne i projektet. Rusland og Indien forventes at underskrive en formel aftale senere i år, når de tekniske krav er på plads. Den russiske flymotorproducent United Engine Corporation oplyser, at man har tilbudt nye motorer til Su-30MKI flyene i form af AL-41F-1S. Denne motor, som også installeres i Su-35 kampfly, er 18% kraftigere i den nuværende Saturn AL-31F. HAL oplyser, at opgraderingen vil blive gennemført i 2 faser, hvor en kontrakt for fase 1 forventes indgået inden for 90 dage. De opgraderede Su-30MKI Super Sukhoi fly vil bl.a. modtage et moderne cockpit, AESA-radar (active electronically scanned array) samt avanceret flyelektronik og sensorer. Vil desuden få mulighed for at medføre indisk-russiske supersoniske BrahMos krydsermissiler. Efter at en opgraderet prototype er blevet bygget i Rusland, forventes resten af flyene at blive opgraderet i Indien af HAL. Det indiske luftvåben har bestilt 222 Su-30MKI kampfly bygget af HAL foruden 50 eksemplarer produceret i Rusland. Heraf har HAL til dato produceret 183 stk. De sidste fly vil blive leveret frem til 2020, med en nuværende årlig produktion på 12 fly.

AFM 5/17 : Et Su-30MKI kampfly fra 31 Squadron Lions styrtede ned nær Barmer, Rajasthan under rutinemæssig træningsflyvning 15/3/2017. Begge besætningsmedlemmer skød sig ud med katapultsæde. Flyet havde fået tekniske problemer efter take-off fra Jodhpur AFS.

AFM 6/17 : Det indiske luftvåben har dannet en ny eskadrille med Su-30MKI kampfly under Western Air Command. Flyene kom i tjeneste ved 221 Squadron Valiants under ceremoni ved Halwara Air Force Station, Punjab 24/4/17. Enheden blev oprindeligt dannet 14/2/1963 ved Barrackpore og opererede senere MiG-23 kampfly. Men disse fly blev udfaset i 2009, hvorefter eskadrillen blev opløst. 9 Wing ved Halwara består allerede af 220 Squadron Desert Tigers med Su-30MKI fly. Western Air Command råder desuden over endnu en Su-30MKI enhed i form af 21 Squadron ved Sirsa AFS.

AFM 7/17 : Et Su-30MKI kampfly fra det indiske luftvåben styrtede ned omkring 60 km nordvest for Tezpur 23/5/2017. Ulykken skete under rutinemæssig træningsmission fra Tezpur AFS og begge besætningsmedlemmer blev dræbt. Vraget blev først fundet 26/5/2017.

AFM 1/18 : Det indiske forsvarsministerium gennemførte den første testflyvning med et BrahMos-A supersonisk langtrækkende krydsermissil med succes 22/11/2017. Missilet blev affyret fra et Su-30MKI kampfly [SB200] fra det indiske luftvåben mod en havbaseret mål i den Bengalske Bugt. Luftvåbnet har planer om at bevæbnede 42 af sine Su-30MKI fly med BrahMos missiler, når den luftbårne version har gennemført testprogram. Missilet, som har en vægt på 2.500 kg og rækkevidde på 290 km, kan nå hastigheder på op til Mach 3.0.

FG 31/5/18 : Det indiske forsvarsministerium og luftvåbnet forhandler med russiske firmaer om en levetidsforlængelse af 44 Sukhoi Su-30MKI kampfly. Opgraderingen vil omfatte integration af 5 nye missiltyper samt installation af russiske, vestlige og egenudviklede systemer. De primære komponenter omfatter radar, våbenkontrolsystem, missionscomputer og kommunikationsudstyr. Det statsejede selskab Hindustan Aeronautics HAL), som producerer flytypen under licens, vil fungere som hovedleverandør. Desuden har det indiske Defence Acquisition Council (DAC) netop godkendt udviklingen af et nyt langtrækkende IRST-system (infrared imaging search and track) til Su-30MKI, hvoraf der skal produceres mindst 100 enheder. Det er usikkert, om programmet vil omfatte strukturelle opgraderinger for at kunne medføre BrahMos supersoniske krydsermissiler med en vægt på 2,5 tons. Luftvåbnet ønsker at ombygge omkring 40 Su-30MKI til at medføre BrahMos missiler, hvortil HAL har foreslået nyproducerede fly til at dække dette behov for at holde produktionslinjen ved Nasik kørende i mindst 4 år mere. HAL har foreløbig leveret 192 fly frem til april 2018, mens de sidste 30 stk. skal leveres frem til 2020/21. Su-30MKI udgør grundstammen af luftvåbens flåde af kampfly og opereres af 14 af de 31 aktive jagereskadriller. I alt 7 fly er gået tabt siden typen kom i tjeneste 2002. Resten af luftvåbnets kampfly omfatter Mirage 2000, MiG-29, SEPECAT Jaguar (som alle opdateres) samt opgraderede MiG-21 og MiG-27 fly. Desuden arbejdet luftvåben hen imod sin første fulde jagereskadrille med Tejas lette jagerfly.

AFM 1/19 : Indien har gennemført det første indenlandske eftersyn af et Su-30MKI kampfly fra det indiske luftvåben. Flyet blev formelt returneret til luftvåbnets South Western Air Command 28/10/2018 under en ceremoni ved 11 Base Repair Depot (BRD), AFS Ojhar, som er underlagt Maintenance Command. Flyet havde gennemført den første testflyvning efter eftersynet 24/4/2018. 11 BRD er det indiske luftvåbens eneste reparationsdepot for kampfly og har tidligere arbejdet på Su-7, MiG-21, MiG-23 og MiG-29 fly De nuværende opgaver omfatter opgradering af MiG-29 fly, reparation og eftersyn af Su-30MKI fly samt eftersyn af katapultsæder fra Su-30MKI fly, både for luftvåbnet og HAL.

AFM 3/19 : Det indiske luftvåben vil integrere MBDA's ASRAAM varmesøgende luft-til-luft missil på sin flåde af Su-30MKI kampfly. To Flanker fly menes allerede at være blevet ombygget til at medføre dette våben, som skal afløse det russisk fremstillede R-73E (AA-11 Archer) missil.

AFM 7/19 : Et Su-30MKI kampfly fra det indiske luftvåben har med succes affyret Brahmos-A luft-til-jord varianten af det supersoniske missil 22/5/2019. Missilet ramte et mål på land ud for landets østkyst i den Bengalske Bugt. Var den anden skarpe affyring med denne våbentype, efter en test mod et maritimt mål nov. 2017.

AFM 9/19 : Federal Service for Military-Technical Cooperation i Rusland har bekræftet, at Indien har planer om at anskaffe yderligere 18 Su-30MKI multirolle kampfly. Flyene ville blive anskaffet til det indiske luftvåben som sæt for at blive samlet i Indien, som tidligere har bestilt i alt 272 eksemplarer. For nylig har det indiske luftvåben desuden indgået aftaler med Rusland for omkring 300 R-27 (AA-10 Alamo), 300 R-73E (AA-11 Archer) og 400 R-77 (AA-12 Adder) luft-til-luft missiler.

AFM 11/19 : Indiens egenudviklede Astra luft-til-luft missil er blevet affyret af et Su-30MKI kampfly fra det indiske luftvåben mod et flyvende mål, som blev skudt ned ud for kysten ved Odisha under en test 17/9/2019.

AFM 3/20 : Det indiske luftvåben aktiverede den første eskadrille med Su-30MKI kampfly bevæbnet med BrahMos-A supersoniske krydsermissiler 20/1/2020. Den reaktiverede No 222 Squadron Tiger Sharks er stationeret ved Thanjavur AFS på landets sydøstlige kyst.

SCW 18/9/23 : Defence Acquisition Council (DAC) i Indien tog det første skridt 16/9/2023 for anskaffelsen af yderligere 12 Sukhoi Su-30MKI-3 kampfly og tilhørende udstyr til det indiske luftvåben. Det indiske luftvåben har bestilt i alt 272 Su-30MKI-3 kampfly, hvoraf de første 50 eksemplarer blev bygget i Rusland. Forud for Su-30MKI-3 modellen havde luftvåbnet opereret med 18 udlånte/leasede Su-30K modeller [SB001-SB018] fra Rusland. Disse blev alle returneret via Belarus mellem sept. og nov. 2011. Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ved Nasik producerede 222 Su-30MKI-3 Flanker fly. Det forventes, at de nye eksemplarer skal erstatte mistede fly (11 stk. hidtil). Indien og Rusland indledte allerede i 2019 forhandlinger om ekstra Su-30 fly. På det tidspunkt ønskede det indiske luftvåben at fremrykke anskaffelsen af ekstra kampfly. Men først i 2023 kom den nuværende godkendelse fra DAC, som er det første skridt af anskaffelsesprocessen, som kan tage flere måneder eller i nogle tilfælde år for den endelige godkendelse. Det næste skridt vil omfatte forhandlinger med HAL om budgettet, inden Cabinet Committee on Security (CCS) kan give den endelige godkendelse for at frigive de finansielle midler og underskrive kontrakten.

AFM 11/23 : Det indiske forsvarsministerium har godkendt 9 forslag til anskaffelser med en samlet værdi på omkring £44,5 mia. på baggrund af den langvarige grænsestrid med Kina i det østlige Ladakh. Programmerne blev godkendt under et møde med Defence Acquisition Council (DAC). De involverede flyprogrammer omfatter en opgradering af Dornier Do 228 flyenes elektronik for at forbedre navigationssystemets præcision samt flådens pålidelighed. Desuden godkendte DAC anskaffelsen af Dhruvastra kortrækkende luft-til-jord missiler for ALH Mk-IV helikopteren samt yderligere 12 Su-30MKI Flanker-H kampfly, som skal fremstilles lokalt af Hindustan Aeronautics Ltd. HAL havde bygget det indiske luftvåbens 2 sidste Su-30MKI modeller i 2021. Siden da har fabrikken ved Naski primært været beskæftiget med eftersyn og moderniseringsarbejde af MiG og Sukhoi fly. De nye Su-30MKI fly vil indeholde mere end 60 % lokalt producerede komponenter. Bliver det indiske luftvåbens mest moderne Su-30MKI fly forsynet med indiske våben og sensorer. HAL har tidligere foreslået en midtvejsmodernisering for flåden af Su-30MKI fly, hvor de eksisterende AL-31FP motorer ville blive udskiftet med den kraftigere Saturn AL-41F1S model installeret i Su-35 fly. Desuden kunne Bars PESA radaren erstattes med en variant af den lokale Uttam AESA-radar, som er under udvikling til Tejas Mk2 kampfly.