Polen/Su-22

LUFTVÅBNET

Enhed Base Type Noter -
1 BLT, Swidwin
8 ELT Miroslawiec>Swidwin Su-22M4K/UM3K - ex 8 PLBM
39 ELT Swidwin (21 BLot) Su-22M4K/UM3K - opløst 12/2003
40 ELT Swidwin (21 BLot) Su-22M4K/UM3K - ex PLBM
2 BLT, Poznan
7 ELT Powidz Su-22M4K/UM3K - ex 7 PLBR
6 ELT Powidz Su-22M4K/UM3K - ex Pila; >F-16C/D 07

BLT = Brygada Lotnictwa Taktycznego (taktisk luftbrigade)
ELT = Eskadra Lotnictwa Taktycznego (taktisk lufteskadrille)

AFM 3/92 : En Su-22M-4 Fitter jagerbomber fra 8 Fighter-Bomber Regiment styrtede ned ved Nadarzyce øvelsesområdet 21/6/1991. Piloten skød sig ud med katapultsæde.

AFM 5/99 : Styrke pr. 1/7/1998: 99 Su-22M4/UM3K. Reduceres til 77 fly i 2000.

AFM 12/00 : Luftvåbnet vil levetidsforlænge sine Su-22 Fitter jagerbombere frem til 2015. Arbejdet på 80 Su-22M4 Fitter-G og 18 Su-22UM3K Fitter-K udføres 2001-06. 38 af disse fly vil desuden gennemgå en omfattende opgradering med nye instrumenter, kommunikationssystemer og mulighed for at medføre moderne luft-til-jord våben. Muligvis udført af IAI Lahav og Elbit Systems i Israel.

JDW 41/01 : Den polske flåde vil måske overtage en eskadrille med 18 Su-22M4 Fitter-K jagerbombere til afløsning for MiG-21, der udfases i 2003.

AFM 10/03 : En Su-22M-34K jagerbomber [9307; c/n 29307] fra 1 BLT/8 ELT styrtede ned i Østersøen 18/8/2003, ud for byen Ustka, da luftværnsmissil eksploderede tæt på. Piloten skød sig ud med katapultsæde og blev samlet op af Mi-14PS redningshelikopter fra Siemirowice luftbasen.

AFM 4/04 : 39 Eskadra Lotnictwa taktycznego (ELT) ved Swidwin luftbasen blev opløst 6/1/2004. Enhedens Su-22M-4K/UM-4K blev udfaset ultimo 2003. Su-22 jagerbombere er fortsat i tjeneste ved 6 og 7 ELT ved Powidz, 8 ELT ved Miroslawiev og 40 ELT ved Swidwin.

AFM 1/07 : Luftvåbnets Su-22 Fitter jagerbombere vil blive udfaset i 2012. Opereres bl.a. af 7 ELT ved Powidz.

AFM 12/07 : Luftvåbnet har indstillet sine Su-22 Fitter operationer fra Powidz luftbasen 16/10/2007. Alle 3 eskadriller med denne flytype vil blive samlet ved Swidwin fra 2008 og forblive der indtil typen udfases i 2012. 7.elt (Eskadra Lotnicza Taktycznego) ved Powidz er begyndt at overføre sine fly til 40.elt og efterfølges af flyene fra 8.elt ved Miroslawiec i 2008. En eskadrille råder normalt over 16 Su-22M-4/UM-3K fly og 24 piloter. Flyenes bevæbning omfatter H-25 (AS-10 Karen) og H-29 luft-til-jord missiler.

FG 14/2/14 : Den polske forsvarsminister har meddelt, at luftvåbnets flåde af Sukhoi Su-22 kampfly skal opgraderes. Råder over i alt 26 ensædede Su-22M-4 jagerbombere samt 6 tosædede Su-22UM-3K kamptrænere ved Swidwin AB. En endelig beslutning vedr. typens fremtid træffes marts 2014, hvor 2 forskellige muligheder er under overvejelse. Enten skal alle fly opgraderes for 3 års tjeneste eller en eskadrille (16 fly) for 10 års tjeneste. Arbejdet vil sandsynligvis omfatte ny elektronik samt instrumenter og skal udføres af WZL-2 depotet ved Bydgoszcz. Levetidsforlængelsen vil give regeringen tid at finde en afløser, hvor man tidligere har overvejet at anskaffe brugte Lockheed Martin F-16 eller nybyggede Lockheed Martin F-35 kampfly. Men mangel på penge har betydet, at ingen af disse planer er blevet til noget. Luftvåbnets øvrige kampstyrke består af 48 F-16C/D og 31 RAC MiG-29 fly.

AFM 6/14 : Det polske luftvåben vil beholde sine Su-22 Fitter jagerbombere i tjeneste i yderligere 10 år. I alt 18 fly (12 Su-22M-4 Fitter-K og 6 Su-22UM-3K Fitter-G) vil blive kontrolleret og moderniseret for at forlænge deres tjenesteliv. Luftvåbnet har i alt 32 Fitter fly i tjeneste ved 7 ELT (Eskadra Lotnicza Taktycznego) og 40 ELT ved Swidwin.

FG 21/9/2015 : Det polske luftvåben har modtaget de 2 første moderniserede Sukhoi Su-22M4 jagerbombere fra WZL-2 depotet i Bydgoszcz. Primo 2014 blev det besluttet, at beholde flyene i tjeneste i yderligere 10 år. Har efterfølgende fået monteret nye VHF/UHF radioer, mens cockpit-instrumenter har fået labels med vestlige enheder. Det første fly ankom til Bydgoszcz feb. 2015 for at blive ombygget. Testflyvninger med moderniserede fly fandt sted primo aug. og primo sept. 2015, hvorefter de 2 første fly blev returneret til Swidwin AB. Yderligere 4 fly leveres inden årets udgang. Styrken vil omfatte i alt 12 Su-22M4 jagerbombere [inkl. 8205] samt 6 Su-22UM3K kamptrænere med en restlevetid på 800 flyvetimer.

AFM 6/16 : Det polske luftvåben anskaffede 110 Su-22 jagerbombere (90 ensædede Su-22M4 og 20 tosædede Su-22UM3K kamptrænere) fra Sovjetunionen mellem 1984 og 1988. Efter Polens indtræden i NATO blev størstedelen af flyene opgraderet for at kunne løse NATO-missioner. I april 2014 oplyste forsvarsministeriet, at typen ville fortsætte i tjeneste i mindst 10 år mere. Efter havarier og udfasninger var der ved slutningen af 2014 kun 32 fly (26 Su-22M4 og 6 Su-22M3K) tilbage i tjeneste ved 21 Baza Lotnictwa Taktycznego i Swidwin, men kun 18 (12/6) af disse ville fortsætte i tjeneste. Disse fly [3201, 3304, 3612, 3713, 3715, 3816, 3817, 3819, 3920, 8101, 8205, 8309, 305, 308, 310, 508, 509 og 707] vil blive opgraderet af WZL-2 ved Bydgoszcz. Moderniseringen vil blive delt i 2 faser, hvor den første omfatter 6 fly og den anden 12 stk. Arbejdet på det første fly (Su-22M4 8205] begyndte feb. 2015. Yderligere 5 fly skulle opgraderes inden udgangen af 2015, efterfulgt af resten i 2016 og muligvis 2017. Flyene får bl.a. monteret ny flyelektronik.

AFM 11/16 : Det polske luftvåben modtog 110 sovjetiske Su-22 Fitter kampfly, inkl. 90 ensædede M4K jagerbombere og 20 tosædede UM3K kamptrænere, fra 1984. 18 eksemplarer er fortsat i tjeneste ved 21st Tactical Air Base (TAB) ved Swidwin, men typen mangler radar, moderne selvforsvarssystemer og er begrænset med hensyn til våbenlast sammenlignet med moderne kampfly. Men Su-22 kan fortsat bruges til nærstøtteoperationer i godt vejr og er det polske luftvåbens eneste flytype, som kan medføre laser- eller TV-styrede Kh-25 og Kh-29 missiler. Flyene forventes at forblive i tjeneste frem til 2025.

AFM 12/19 : Polen bestilte 80 Su-22M4 jagerbombere og 20 Su-22UM3K kamptrænere fra Sovjetunionen i 1983. I 1986 blev der bestilt yderligere 10 Su22UM4 modeller for et samtal antal fly på 110 stk. Flyene – som kom fra produktionspartierne 23, 24, 27, 29, 30, 37 og 38 og træningsfly fra partierne 66, 67 og 68 – blev leveret i perioden 1984-88. Den første gruppe af polske piloter og jordpersonel modtog omskoling til Su-22 fly ved Krasnodar i USSR fra april 1984. Det første Su-22 fly ankom til Polen 28/8/1984 og ved udgangen af samme år var i alt 20 Su-22M4 og 6 Su-22UM3K i tjeneste.
   Den første enhed ved det polske luftvåben var 6 Pulk Lotnictwa Mysliwsko-Bombowego (6 PLMB/6th Fighter Bomber Aviation Regiment) ved Pila. Det første fly [Su-22M4 3005] ankom til basen 13/11/1984 og det sidste eksemplar feb. 1986. Dette regiment modtog ikke færre end 36 ensædede kampfly og 9 kamptrænere for sine træningsopgaver af piloter og jordpersonel til de efterfølgende enheder. I den indledende periode modtog træningsprocessen assistance fra adskillige instruktører fra USSR. I 1998 blev 6 PLMB opløst, mens Su-22 flyene blev fordelt mellem de resterende enheder.
   Den næste polske Su-22 enhed – 40 PLMB ved Swidnik – modtog sit første fly aug. 1985 og nåede sin fulde styrke på 32 kampfly og 4 kamptrænere marts 1986. Pga. basens placering 50 km fra østersøkysten opererede regimentet hyppigt over havet i samarbejde med den polske flåde.
   I maj 1987 modtog 7 Pulk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego (7 PLBR/7th Bomber and Reconnaissance Regiment – stationeret ved Powidz med Su-20 kampfly – sine første Su-22 modeller. Dette regiment modtog kun en enkelt eskadrille med 12 ensædede og 6 tosædede Su-22 fly, som opererede sammen med 2 eskadriller af Su-20 fly. Det store antal tosædede kamptrænere var resultat af behovet for ligeledes at træne piloter til Su-20, som hidtil kun havde haft gamle Su-7U træningsfly til rådighed. Su-22M4 flyene leveret til Powidz kom fra 30. produktionsparti. I 1997 blev Su-20 flyene udfaset og 7 PLBR modtog flere Su-22 modeller fra det opløste regiment ved Pila. Rekognosceringsopgaver blev løst med 6 KKR-1 rekognosceringspod, som oprindeligt var blevet anvendt af Su-20 fly.
   Den sidste udrustede var 8 PLMB ved Miroslawiec, som modtog 10 fabriksnye Su-22M4 fly fra det 37. og 38. produktionsparti leveret mellem sept. og okt. 1988. Disse fly var blevet bestilt som del af kontrakten fra 1986. De resterende fly blev overdraget til regimentet ved Miroslawiec fra andre enheder, som havde flere fly end den fastsatte styrke på 10 ensædede og 2 tosædede fly pr. eskadrille.
   Su-22 flyenes primære opgave var taktiske luftangreb i lav højde 50-150 km bag frontlinjen. Typiske mål ville omfatte kommandoposter, broer, jernbaneknudepunkter, taktiske missilramper og fjendtlige troppekoncentrationer. Den største svaghed for Su-17 og Su-17M (Su-20) versionerne produceret i 1969-75 var et simpelt kortrækkende radiobaseret navigationssystem og de optiske sigtemidler. Su-22M4 kan medføre en våbenlast på op til 4.000 kg på 8 våbenstationer: 4 under kroppen samt 4 under de faste vingesektioner. Desuden kan 2 små våbenstationer under vingerne hver medføre et R-60 (AA-8 Aphid) luft-til-luft missil til selvforsvar. I krigstid ville Su-17 flyenes (Su-22) hovedbevæbning omfatte 2 taktiske atombomber, men de polske enheder havde ikke disse våben i fredstid. Polen anskaffede 4 typer af luft-til-jord missiler til Su-22. Omfattede det tunge laserstyrede Kh-29L (AS-14 Kedge) missil på 657 kg og det lettere Kh-25ML (AS-10 Karen) missil på 300 kg, begge med en rækkevidde på 10 km. Begge bliver styret til målet af en Klyon-54 laserpod. Det tredje missil var den tv-styrede Kh-29T styret til målet af piloten ved hjælp af IT-23M CRT-skærm i cockpittet. Endeligt blev der anskaffet Kh-25MP (AS-12 Kegler) missiler med en rækkevidde på 40 km mod radarinstallationer.
   Polen tilsluttede sig NATO i maj 1999 og landets luftenheder blev efterfølgende reorganiseret i 1999-2000, hvor regimenter blev afløst af eskadriller og luftbaser. Den nye eskadra lotnictwa taktycznego (ELT/tactical aviation squadron) havde en standard styrke på 16 fly i modsætning til 12 stk. for de eskadriller, som indgik i et luftregiment. 40 PLMB ved Swidwin blev reorganiseret som 2 eskadriller, 39 ELT og 40 ELT, men i 2002 blev 39 ELT opløst og enhedens fly fordelt mellem andre enheder. I 2000 blev 7 PLBR ved Powidz reorganiseret som 6 ELT og 7 ELT, men 6 ELT flyttede til Poznan-Krzesiny i 2006 for at modtage nye F-16C/D kampfly. Et år senere flyttede 7 ELT fra Powidz til Swidwin. 8 PLMB ved Miroslawiec blev reorganiseret som 8 ELT i 2000, men eskadrillen blev opløst i 2010, mens personel og fly blev overflyttet til Swidwin. I løbet af 35 års tjeneste er 14 fly gået tabt ved ulykker med tabet af 8 piloter. I 2010 blev den polske flåde af Su-22 fly samlet i 2 eskadriller ved Swidwin med i alt 32 fly. Samme år blev enhederne samlet under 21. Baza Lotnictwa Taktycznego (21. BLT/21st Tactical Air Base).+++