Grækenland | McDonnell Douglas F-4 Phantom II

LUFTVÅBNET

Antal/type Kontrakt Levering Noter
36 F-4E (FY72); 38 - 5/74>76 Peace Icarus
2 F-4E (FY74) - 6/76 erstatningsfly
18 F-4E (FY77) - 5/78>12/78 -
8 RF-4E (FY77) - 5/78>12/78 -
28 F-4E - 91 ex-USAF ANG
20 RF-4E (+9 til reservedele) - 6/93>12/93 ex-Luftwaffe
Enhed Eskadrile Base Type Noter
110 PM 337 MAPK Fantasma (MDV) Larissa F-4E JA; ex F-5A/B; deak. 12/05
348 MTA Matia Larissa RF-4E REK, opløst 5/2017
117 PM  338 MDV Aris Andravida F-4E (75) JB; ex Thunderstreak
339 MAPK Ajax Andravida F-4E (4/74) JA; ex F-84F; opløst 10/2017
134 SM Thira F-4E det. fra 117 PM

PM = Pteriga Makhis (kampafdeling).
MAPK = Mira Anagaitiseos Pantos Kerou (altvejrsjagereskadrille).
MTA = Mira Taktikis Anagnoriseos (taktisk rekognosceringseskadrille)

EWAP/86 : Luftvåbnet råder over 61 McDonnell Douglas F-4E/RF-4E Phantom II jager/rekognosceringsfly.

AFM 11/91+JDW 17/8/91 : Det græske luftvåben har fornylig modtaget 10 ex-USAF F-4E Phantom II kampfly, som vil blive fulgt af yderligere 18 stk. ved årets udgang.

WAPJ 19/94 : De første 38 F-4E Phantom II kampfly blev leveret til det græske luftvåben marts 1974, under Operation Peace Icarus. Tilgik 337 Fantasma Mira Pantos Kerou ved Larissa og 339 Ajax Mira ved Andravida. Blev efterfulgt af 2 erstatningsfly juni 1976; yderligere 18 F-4E og 8 RF-4E i 1978 (til 348 Mira Taktikis Anagnorisis ved Larissa og 338 Ares Mira ved Andravida). Ultimo 191 ankom 28 F-4E fra 113th og 163rd TFS fra Indiana ANG i USA. Endelig modtog luftvåbnet 20 ex-Luftwaffe RF-4E rekognosceringsfly fra Tyskland med yderligere 7 til reservedele. 337 Mira er en jagereskadrille, 338 og 339 Mira er multirolle enheder mens 348 Mira er en rekognosceringsenhed. 339 Mira er også ansvarlig for omskoling.

AFM 5/95+2/96 : Et F-4E kampfly fra 110 Pteriga/337 Mira gik tabt 23/2/1995. Flyet deltog i et simuleret luftkamp mod to F-16 fly, da det stallede og kom i spind. Begge besætningsmedlemmer skød sig ud med katapultsæde i lav højde og blev reddet af SAR-helikopter.

AFM 2/96 : Et RF-4E rekognosceringsfly fra 110 Pterix/348 Mira styrtede ned ved byen Drama i det nordlige Grækenland 27/12/1995. Begge besætningsmedlemmer skød sig ud med katapultsæde. Ulykken skete under en rekognosceringsflyvning i lav højde.

AFM 5/00 : Det første F-4E kampfly [01760] opgraderet i Grækenland under Peace Icarus 2000-programmet er blevet præsenteret ved Hellenic Aerospace Industries, Tanagra.

AFM 8/00 : Det græske luftvåben vil opgradere sine 24 RF-4E Phantom rekognosceringsfly ved 348 Mira Taktikis Anagnorisis, Larissa. Får sandsynligvis 2 nye systemer til strategisk rekognoscering. Evaluerer Thomson-CSF Detexis ASTAC elektronisk efterretningspod (ELINT), som kan indsamle oplysninger om fjendens elektroniske slagorden. 5 pods er købt til test. Det andet system omfatter udskiftning af det nuværende KS127 kamera med en recon-optisk opgradering, som erstatter de våde film med elektro-optiske modtagere.

AFM 3/01 : Luftvåbnet vil opgradere 36 F-4E Phantom kampfly fra 117 Pteriga Makhis ved Andravida under Peace Icarus 2000-programmet. Men programmet, som startede 11/97, er nu 15 måneder forsinket, primært pga. softwareproblemer. Arbejdet udføres af EADS (oprindeligt DASA), som vandt over Rockwell. Flyene vil kunne medføre moderne udstyr/våben som Litening pods, AIM-120 AMRAAM og nyere versioner af AIM-9 Sidewinder luft-til-luft missiler. Det første fly forventes at blive leveret medio 2001.

AFM 8/04 : Et F-4E kampfly [72-1513] fra 117 PM fløj ind i Mount Parnassos, 170 km vest for Athen, 15/6/2004. Begge besætningsmedlemmer blev dræbt. Var et af 24 opgraderede F-4E fly (yderligere 15 fly skal opgraderes).

AFM 11/05 : 337 Mira med F-4E (SRA) Phantom II kampfly deaktiveres 31/12/2006. Er stationeret ved Larisa.

AFM 6/06+7/06+8/08 : Et RF-4E rekognosceringsfly [69-7449, ikke 69-7499] fra 348 Moira styrtede ned 25/4/2006 ca. 9 km fra Larisa AB. Flyet fik hydrauliske problemer og besætningen skød sig ud med katapultsæder.

AFM 8/06 : 337 MPK foretog sin sidste flyvning med F-4E Phantom II kampfly 29/5/2006.

AFM 8/08 : Et RF-4E rekognosceringsfly [77-1763] fra 348 Mira fik hydrauliske problemer og forulykkede lige inden landing ved Santorini-Thira 6/6/2008. Begge besætningsmedlemmer var i stand til at forlade flyet inden det blev ødelagt ved brand.

AFM 6/17 : Det græske luftvåben markerede den sidste flyvning med sine RF-4E Phantom II rekognosceringsfly 5/5/2017. Flyene [inkl. 7499] blev opereret af 348 MTA ved Larissa.

AFM 7/17 : Det græske luftvåbens 348 MTA (Mira Taktikis Anagnoriseos/Tactical Reconnaissance Squadron) Eyes blev opløst maj 2017, efter at de sidste 3 flyvedygtige RF-4E fly i Europa var blevet udfaset. Eskadrillen havde i løbet af 64 år gennemført 181.000 flyvetimer, heraf 98.00 med RF-4E Phantom II over 39 år. Rekognosceringsopgaverne er nu blevet overtaget af F-16 kampfly forsynet med DB-110 pods. RF-84F fly havde været luftvåbnets primære rekognosceringsfly siden 1957. I juni 1974 begyndte Grækenland at vise interesse for at anskaffe RF-4E som afløser for 28 aldrende RF-84F Thunderflash fly ved 348 MTA, hvoraf kun halvdelen var flyvedygtige. 16/6/1977 blev der indgået en kontrakt for 6 RF-4E fly, mens yderligere 2 eksemplarer blev leveret som del af MAP-programmet (Military Aid Program). Aftalen blev gennemført som del af Peace Icarus II FMS (Foreign Military Sales). Det første RF-4E fly [761 (71761)] ankom til Larissa luftbasen 3/11/1978, efterfulgt af det andet eksemplar [762] 2/12/1978. De første 4 græske RF-4E piloter modtog træning i USA, hvorefter de fungerede som instruktører i Grækenland. Da RF-84F flyene begyndte at blive udfaset fra juli 1987, modtog luftvåbnet 19 ex-Luftwaffe RF-104G fly som militærhjælp fra Vesttyskland. Efter genforeningen af Tyskland 1991 blev det muligt at anskaffe 27 ex-tyske RF-4E fly, hvoraf 7 stk. blev brugt som reservedele. Dette gjorde det muligt, at udfase de sidste RF-84E fly efter 80.000 flyvertimer over 35 års tjeneste. De 3 sidste RF-84F ved MTA 348 blev udfaset 29/3/1991, mens de sidste RF-104G fly fulgte efter 31/3/1993. Herefter var kun 5 af de oprindeligt 8 leverede RF-4E fly tilbage i tjeneste, men 9 uger senere begyndte leveringen af de ex-tyske fly. De 2 første eksemplarer ankom til Tanagra 4/6/1993, hvor de blev opgraderet af Hellenic Aerospace Industries (HAI) inden operationel tjeneste. Fik bl.a. mulighed for at medføre AIM-9L/M Sidewinder luft-til-luft missiler samt installation af optiske sigtemidler. I alt 7 RF-4E fly gik tabt ved ulykker i perioden 1979 og 2008, hvor 4 piloter blev dræbt. På højdepunktet i 1996 var 23 fly i operationel tjeneste. Pga. typens høje operationsomkostninger samt anskaffelsen af 2 DB-110 rekognosceringspods til luftvåbnets F-16 kampfly blev det i 2008 besluttet at udfase typen fra 2012. Samme år sluttede luftvåbnet med at sende flyene til depotvedligeholdelse, som var påkrævet hver 56 måneder. På det tidspunkt var kun 13 RF-4E fly tilbage i tjeneste. Eskadrillens besætninger begyndte samtidig at flyve F-16C/D fly fra 337 Mira ved Larissa, mens andre blev F-4E instruktørpiloter ved Weapon School, Andravida eller instruktører på T-2C/E jettrænere ved Kalamáta. I 2016 havde 348 MTA 16 piloter og våbensystemofficerer tilbage sammen med 5 RF-4E fly [7450, 7496, 7499, 7500 og 71765].

AFM 1/18 : Det græske luftvåben opløste 339 Aias (Ajax) Mira ved Andravida luftbasen under officiel ceremoni 31/10/2017. Var en af i alt 2 eskadriller på basen med F-4E AUP Phantom II kampfly underlagt 117 Combat Wing. Fly [inkl. 01504 og 71744] og personel fra eskadrillen blev lagt sammen med 338 Ares (Mars) Mira samme dag, som vil råde over omkring 25 operationelle Phantom II fly. Der er endnu ingen planer om at reducere antallet af aktive fly.

SCW 30/1/23 : Et Phantom II kampfly [01507 (c/n 4465)] fra det græske luftvåben styrtede ned i Det Ioniske Hav ud for Andravida, 40 km fra luftbasen, i den nordvestlige del af Peloponnes 30/1/2023. Begge besætningsmedlemmer blev dræbt. 2 AB205 helikoptere samt en S-70 model fra den græske flåde og adskillige fartøjer fra kystvagten deltog i redningsmissionen. Ulykken skete under træningsflyvning i lav højde. F-4E (AUP) modellen blev opereret af 338 MDV Aris (Mars).