Australien | Lockheed P-3 Orion

LUFTVÅBNET

Antal/type Kontrakt Levering Noter
10 P-3B - 5/1968> udfaset
10 P-3C 1978 1978 -
10 P-3C-II.5 1986 1984>86 -
3 TAP-3 (P-3B) - 1997> ex-USN; ud 2004
Enhed Eskadrille Base Type Noter
Surveillance and Response Group
92 Wing 10 Squadron RAAF Edinburgh AP-3C MP/EW; >42 Wing 2019
11 Squadron RAAF Edinburgh AP-3C MP; ex P-3B>P-8A
292 Squadron RAAF Edinburgh P-3C/TAP-3 træning

EWAP/86 : To maritime rekognosceringsenhed ved Edinburgh har Lockheed Orion fly. No. 10 og No. 11 Squadron har hver 10 P-3C Update II fly; sidstnævnte enhed havde tidligere P-3B.

AFM 6/91 : Et P-3C Orion maritimt patruljefly [A9-754] styrtede ned under take-off fra Cocos Island, Indiske Ocean 26/4/1991. En ombordværende blev dræbt, mens 19 andre blev reddet.

AFM 2/98 : Det første af i alt 3 TAP-3 Orion træningsfly [A9-439; 152760] blev leveret til det australske luftvåben ved RAAF Edinburgh, South Australia 7/8/1997. De brugte fly er blevet anskaffet for at forlænge levetiden for de 19 P-3C fly frem til 2015. Aftalen omfatter i alt 4 P-3B fly, hvoraf et vil blive brugt til reservedele. Flyene får fjernet elektronik og ASW-udstyr inden levering og kan endvidere bruges til transportopgaver.

AFM 5/01 : Mere end 3 år efter at det første fly blev sendt til ombygning, afventer RAAF fortsat at få leveret den første opgraderede AP-3C Sea Sentinel Orion tilbage. Raytheon vandt i 1995 konkurrence om opgradering. Prototypen (A9-760) påbegyndte ombygning nov. 1997 og foretog sin første flyvning 19/5/1999. Siden er der opstået problemer med integration af missionssystemer. I alt 5 fly er under ombygning ved Raytheons fabrik ved Avalon. Det første fly ombygget til produktionsstandard er A9-759, men har endnu ikke foretaget sin første flyvning.

JDW 50/01 : Luftvåbnet har modtaget de 2 første af 18 opgraderede AP-3C Orion maritime patruljefly til sin Maritime Patrol Group. Hovedleverandøren er Raytheon (tidligere E-Systems), som blev valgt i 1994. Skulle have leveret en prototype ultimo 1997, men software og udviklingsproblemer forsinkede den første flyvning fra ultimo 1997 til 5/99. Denne prototype ankom til Australien 2/01. Resten bliver ombygget i Australien af Raytheon Systems Company Australia, Avalon, Victoria. Raytheon forventer at levere yderligere 3 produktionsfly over de næste fire måneder, resten frem til 2004. Nyt udstyr omfatter missionscomputer, radar og sporingssystem, akustisk sporing, kommunikationssystemer, navigationsudstyr og udvalgte cockpit-instrumenter. Flyene bliver efter opgradering 1.600 kg lettere. Desuden bliver 3 ex-USN P-3B Orion erhvervet til træningsformål, men disse fly bliver ikke opgraderet. Typen skal være i tjeneste til 2015.

AFM 1/02 : Luftvåbnet fik de 2 første AP-3C Sea Sentinel Orion fly [A9-760 og A9-759] retur 30/11/2001. Er blevet opgraderet af Raytheon til yderligere 15 års tjeneste. Yderligere 3 AP-3C forventes returneret ovre de næste fire måneder. Arbejdet udføres ved Avalon, Lara i Victoria. Det sidste opgraderede fly leveres retur primo 2004. Typen skal opereres af 10 Squadron.

JDW 43/02 : Luftvåbnet har modtaget de første 6 af 18 opgraderede AP-3C Orion maritime patruljefly. Tilhører maritime Patrol Group (MPG) ved RAAF Base Edinburgh, South Australia. Opgradering omfatter Elta Electronics EL/M-2022(V)3 maritim overvågningsradar og FLIR Systems Star Safire II elektro-optisk system. Typen kan bevæbnes med AGM-84 Harpoon sømålsmissiler og Mk 40 Mod 1/5 målsøgende torpedoer.

AFM 9/07 : Luftvåbnets AP-3C Orion maritime overvågningsfly vil efter planen blive udfaset i 2018, hvor de vil have været i tjeneste i mere end 30 år. Typen vil sandsynligvis blive afløst af Boeing P-8A Poseidon MMA-fly (Multi-mission Maritime Aircraft), som er baseret på Boeing 737. Flyene vil blive forsynet med de mest moderne systemer til bekæmpelse af ubåde og overfladeskibe.

AFM 12/12 : Efter næsten 10 års indsats vil det australske luftvåben trække sine AP-3C Orion MR-fly tilbage fra Mellemøsten. Næsten 90 mand og 2 fly fra 92 Wing ved RAAF Base Edinburgh, South Australia har været udstationeret som del af Operation Slipper. Flyene har udført efterretnings-, overvågnings- og rekognosceringsopgaver i Afghanistan og Irak, maritim patruljering i den Arabiske Gulf og det Nordarabiske Hav og missioner mod pirateri ud for Somalia. Har opereret fra Al Minhad AB i Forenede Arabiske Emirater.

AFM 1/15 : Det australske luftvåben har udfaset 3 af sine Orion maritime patruljefly, hvoraf det første [P-3C A9-663] allerede er blevet skrottet okt. 2014. Flyet var det eneste, som ikke var blevet opgraderet til AP-3C standard. Fik forinden demonteret alle brugbare reservedele ved RAAF Base Edinburgh, South Australia, hvor typen opereres af 10 og 11 Squadron under 92 Wing. De 2 næste AP-3C fly [A9-755 og A9-758] har også fjernet komponenter og forventes ophugget inden årets udgang. De sidste 16 AP-3C vil gradvist blive udfaset frem til juni 2019. Nogle af flyene forventes dog at blive bevaret for eftertiden.

AFM 1/18 : Et AP-3C Orion maritimt patruljefly [A9-751] fra det australske luftvåben er blevet overført til RAAF Museum ved Point Cook. Flyet havde foretaget sin sidste flyvning fra RAAF Base Edinburgh, South Australia til RAAF Base Williams, Point Cook 16/11/2017. Var det første eksemplar til det australske luftvåben og foretog sin første flyvning 5/1/1978 inden levering ved NAS Moffett Field, Californien 17/2/1978. Ankom endeligt til sin base i Australien 26/5/1978. Typen bliver afløst af P-8A fly og MQ-4C droner.

AFM 11/18 : Det australske luftvåben har for nylig solgt endnu et AP-3C Orion maritime patruljefly i forbindelse med at typen bliver gradvist udfaset. Flyet [A9-656 (c/n 5778, BuNo 162656)] skulle efter planen have forladt RAAF Base Edinburgh, South Australia 10/9/2018 for levering til sin nye amerikanske ejer, men dette skete af ukendte årsager ikke. Køberen er MDH Rockland, som har specialiseret sig i reservedele til fly af denne type.

AFM 2/19 : Det australske luftvåben (RAAF) markerede 50 års tjeneste med P-3 Orion fly 30/11/2018, hvorunder 3 AP-3C modeller fløj i formation over basen ved RAAF Base Edinburgh og Adelaide, South Australia. Det første af i alt 10 P-3B fly blev leveret til No 11 Squadron, Edinburgh maj 1968 til afløsning af P-2E Neptune fly. Ti år senere udfasede No 10 Squadron sine SP-2H Neptune fly til fordel for 10 P-3C. En efterfølgende ordre for yderligere 10 P-3C fly afløste P-3B modellen mellem 1984 og 1986, hvorefter B-versionen blev returneret til Lockheed. I 1990'erne blev 18 Prion fly moderniseret til AP-3C standard som del af Project Air 5276, som omfattede en større opgradering af missionsystemer samt flyskrog med L-3 Communications som hovedleverandør. De opgraderede fly blev leveret 4 år senere end planlagt, hvor det første eksemplar blev overdraget juli 2002, efterfulgt af resten frem til dec. 2004. Desuden blev 3 renoverede ex-US Navy P-3B fly leveret til træning af besætninger i slutningen af 1990'erne. Disse fly, som fik betegnelsen TAP-3B, blev udfaset frem til 2004. AP-3C flyene, som er underlagt No 92 Wing, har deltaget i en række internationale missioner, inkl. i Mellemøsten fra 2003-12, i Filippinerne til støtte for bekæmpelse af oprørsgrupper 2017 samt for nylig i Japan til maritim overvågning af embargo mod Nordkorea. Efter at det australske luftvåbens P-8A Poseidon fly opnåede foreløbig operationel status (IOC/initial operating capability) ved No 11 Squadron primo 2018, vil AP-3C flyene gradvist blive udfaset. To eksemplarer vil forblive i tjeneste for at varetage ELINT-opgaver, mens det sidste fly efter planen vil blive udfaset 2021.

AFM 8/19 : Det australske luftvåben har overført sine 2 resterende AP-3C (EW) Orion fly fra 92 Wing til 42 Wing som del af en omgruppering af sine midler til elektronisk krigsførelse.

AFM 9/20 : Det australske luftvåben (RAAF) har kun 2 Lockheed AP-3C Orion fly tilbage i tjeneste, som opereres af 10 Squadron ved RAAF Edinburgh, South Australia. Typen, som efter planen skal udfases i 2023, bliver brugt til ELINT-opgaver (electronic intelligence). Vil blive afløst af 4 L3 Tecnologies MC-55A Peregrines fly (modificerede Gulfstream G550) ombygget til samme rolle. Et AP-3C fly [A9-657] var udstationeret til Singapore juli 2020 for at gennemføre patruljeflyvninger over det Sydkinesiske Hav.