Australien/C-27J

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Air Mobility Group
86 Wing 35 Squadron Richmond, NSW>Amberley QLD C-27J (10) dannet 2015

AFM 5/07 x: Det australske luftvåben menes at have valgt Alenia C-27J Spartan som afløser for sine DHC-4 Caribou transportfly (AIR 8000 Phase 2 projektet). Tidligere blev rivalen EADS CASA C-295 valgt under AIR 5190 programmet foran C-27J, men dette program blev aflyst for fem år siden pga. besparelser. Mellem 12 og 14 fly forventes at blive bestilt.

AFM 3/12 r: Australien har fastslået, at Alenia Aeronautica C-27J Spartan bedst imødekommer kravene til afløser for luftvåbnets flåde af DHC-4 Caribou transportfly, som blev udfaset i 2009. Airbus Military C295M er også blevet evalueret, men kan ikke medføre alle typer af hærens køretøjer. Anmodning om 10 C27J fly blev forelagt den amerikanske kongres 16/12/2012. Hovedleverandøren bliver L3 Integrated Systems Group i Waco, Taxas.

AFM 7/12 f: Australien har valgt Alenia C-27J Spartan som afløser for luftvåbnets flåde af DHC-4 Caribou transportfly 10/5/2012. I alt 10 stk. vil blive bestilt til RAAF Base Richmond, New South Wales. Typen kan flyve længere, hurtigere og højere og med mere fragt end den anden kandidat Airbus Military C295.

AFM 2/13 g: Det australske luftvåbens kommende Alenia C-27J Spartan transportfly har fået den lokale typebetegnelse A34, mens de 10 bestilte fly får # A34-001>A34-010.

AFM 3/13 x: Det australske luftvåben gendannede formelt 35 Squadron ved RAAF Base Richmond, New South wales 14/1/2013. Enheden vil modtage 10 nye Alenia C-27J Spartan transportfly fra 2015. Den endelige samling af det første fly begyndte ved fabrikken i Torino, Italien dec. 2012. De første besætninger vil begynde at modtage træning i USA 2014. Kontrakt på de 10 fly blev indgået 31/5/2012 via det amerikanske forsvarsministerium. Typen forventes at blive operationel i 2016.

FG 22/11/13 c: Det første Alenia Aermacchi C-27J Spartan transportfly til det australske luftvåben er nu færdigsamlet ved Caselle, Torino. Flyet forventes at foretage sin første flyvning nov. 2013. Derefter vil L-3 Communications i USA montere missionssystemer ifølge kontrakt indgået 2012. I alt 10 fly vil tilgå til 35 Squadron frem til 2015 til afløsning af de udfasede De Havilland Canada DHC-4 Caribou fly.

AFM 2/14 c: Det første C-27J Spartan transportfly [A34-001/I-EASC; c/n NC4179] til det australske luftvåben foretog sin første flyvning fabrikken ved Torino-Caselle, Italien 18/12/2013. Typen kan operere fra mindre landingsbaner end luftvåbnets nuværende C-17A Globemaster og C-130J Hercules fly. C-27J har samme motorer, instrumenter og fragthåndteringssystemer som C-130J og vil afløse de i 2009 udfasede Caribou fly. En kontrakt for 10 fly blev indgået med L-3 Communications Integrated Systems maj 2012. De 2 første fly forventes leveret til RAAF i 2015, hvor de får foreløbig operationel status ultimo 2016. Typen tilgår den tidligere Caribou-enhed 35 Squadron, som blev nedlagt ved RAAF Base Richmond, New South Wales 14/1/2013. De første flybesætninger og mekanikere vil blive sendt til USA i 2014 for at modtage træning.

AFM 8/14 : Det tredje C-27J Spartan transportfly [A34-003/I-RAID] blev observeret under testflyvning ved Torino-Caselle, Italien 30/6/2014. De 2 første fly [A34-001/I-EASC og A34-002/I-RAII] er blevet overført til L-3 Communications i Waco, Texas hhv. april og maj 2014 for at få monteret specialudstyr.

AFM 9/14 : Det første Alenia Aermacchi C-27J Spartan transportfly [A34-001; c/n NC4179; ex I-EASC; 12-27048] blev leveret til det australske luftvåben ved Waco, Texas 23/7/2014. L-3 Communications ved Waco har forsynet flyet med ekstraudstyr inden leveringen. Kontrakt for i alt 10 fly blev indgået 31/5/2012, hvoraf de 2 første kommer i tjeneste ved 35 Squadron, RAAF Base Richmond, New South Wales primo 2015. Typen forventes at være foreløbig og fuld operationel hhv. ultimo 2016 og ultimo 2017.

AFM 11/14 : Det australske luftvåben har bekræftet, at RAAF Base Amberley, Queensland, vil blive base for den nyligt gendannede 35 Squadron og enhedens 10 C-27J Spartan transportfly. Det første fly skulle oprindeligt have været leveret til RAAF Base Richmond, New South Wales primo 2015. Australien bestilte flyene gennem L-3 Communications Integrated Systems 31/5/2012 og træningen af besætninger og teknikere vil begynde i USA ultimo 2014.

AFM 2/15 : Efter leveringen af de 2 første C-27J Spartan transportfly har personel fra det australske luftvåben nu påbegyndt træningen i USA. Fire teknikere fra RAAF startede deres træning ved L-3 Communications i Waco, Texas 8/12/2014. Bliver efterfulgt af 12 besætningsmedlemmer (piloter og loadmasters) fra jan. 2015. Den første træningsflyvning med et C-27J [A34-001] i australske mærker fandt sted 15/12/2014. De første fly forventes at ankomme til Australien medio 2015. I alt 10 stk. vil tilgå 35 Squadron ved RAAF Base Richmond i løbet af de næste 2 år.

FG 30/6/15 : Det første af i alt 10 Alenia C-27J taktiske transportfly til det australske luftvåben er ankommet til Australien. Typen skal supplere luftvåbnets eksisterende Lockheed C-130J Hercules og Boeing C-17A Globemaster III transportfly. C-27J forventes at opnå foreløbig operationel kapacitet ultimo 2016. Det andet, tredje og fjerde fly af denne type er under ombygning til Joint Cargo Aircraft konfiguration ved L-3 i Waco, Taxas. Leverer ligeledes træning af besætninger og teknisk personel. Hver ombygning tager omkring 3 måneder og omfatter installation af udstyr til elektronisk krigsførelse samt IR-modforholdssystemer og kommunikationsudstyr. Australien placerede en ordre på de 10 fly maj 2012 til afløsning af luftvåbnets de Havilland Canada DHC-4 Caribou fly, som blev udfaset i 2009. Alenia vandt kontrakten over Airbus Military C295.

AFM 8/15 : Det første af i alt 10 Alenia Aermacchi C-27J Spartan taktiske transportfly [A34-01; c/n 4179; USAF 12-27048] til luftvåben er ankommet til Australien. Blev markeret under ceremoni ved RAAF Base Richmond, New South Wales 30/6/2015. Flyet havde foretaget sin første flyvning ved fabrikken i Torino-Caselle lufthavnen, Italien 18/12/2013. Blev efterfølgende overført til hovedleverandøren L-3 Communications ved Waco, Texas marts 2014 for at få monteret EW- og selvbeskyttelsesudstyr, ballistisk beskyttelse samt kommunikationsudstyr. Blev sammen med det andet fly [A34-002; c/n 4181; USAF 12-27049] overdraget til det australske luftvåben dec. 2014, hvorefter træningen af personel begyndte ved Waco jan. 2015. Flyet forlod Waco 15/6/2015 for at begynde sin leveringsflyvning og ankom til RAAF Base Townsville, Queensland 24/6/2014. Fløj videre til Richmond dagen efter. Det næste fly forventes at ankomme til Richmond aug. 2015, hvor typen forventes at opnå foreløbig operationel kapacitet ultimo 2016. Typen vil tilgå 35 Squadron, som overflyttes til RAAF Base Amberley, Queensland ultimo 2017, når infrastrukturen der er på plads.

AFM 11/16 : Det tredje C-27J Spartan transportfly [A34-003 (c/n 4182; 12-27050)] til det australske luftvåben blev observeret under mellemlanding ved RAF Brize Norton, Storbritannien, Oxfordshire 1/10/2016. Flyet havde forladt Waco, Texas efter ombygning ved L-3 Communications, samme sted hvor der gennemføres træning. Dagen efter fløj flyet videre til Pisa, Italien.

AFM 12/16 : Det tredje C-27J Spartan transportfly er kommet i tjeneste ved det australske luftvåben. Flyet [A34-003 (c/n 4182, 12-27050)] ankom til RAAF Base Richmond, New South Wales 18/10/2016 efter leveringsflyvning fra hovedleverandøren L-3 Communications i Waco, Texas. Typen, som opereres af 35 Squadron, forventes at opnå foreløbig operationel status (IOC) ultimo 2016. Enheden er i første omgang stationeret ved Richmond, men vil få permanent base ved RAAF Base Amberley, Queensland fra omkring ultimo 2017, når den nødvendige infrastruktur er på plads.

FG 16/12/16 : Det australske luftvåbens nye Alenia C-27J Spartan taktiske transportfly har opnået foreløbig operationel status. Luftvåbnet har foreløbig modtaget 4 eksemplarer af i alt 10 stk. på bestilling. Kan medføre 40 passagerer eller 3 militære paller med fragt og kan nedkaste lettere udstyr ed faldskærm. Kapacitetsmæssigt placerer typen sig mellem lutvåbnets større Lockheed Martin C-130J transportfly og hærens Boeing CH-47 Chinook transporthelikoptere. Australien havde bestilt 10 C-27J fly maj 2012 gennem den amerikanske regerings FMS-program (Foreign Military Sales) efter konkurrence mod Airbus Military C295. Flyene produceres af Alenia, Italien inden de sendes til L-3 i Waco, Texas, hvor de ombygges til Joint Cargo Aircraft-konfiguration. L-3 leverer desuden træning af australske besætninger og teknikere. Arbejdet tager 3 måneder og omfatter installation af udstyr til elektronisk krigsførelse og infrarødt selvforsvarssystem, kommunikationsudstyr samt ballistisk beskyttelse af cockpittet. Typen har afløst luftvåbnets de Havilland Canada DHC-4 Caribou fly under AIR 80000 Phase 2-programmet (Caribou blev udfaset i 2009).

AFM 2/17 : Det australske forsvarsministerium oplyste 26/12/2016, at luftvåbnets flåde af C-27J Spartan transportfly har opnået indledende operationel kapacitet (IOC). Typen afløser Caribou transportflyene, som blev udfaset i 2009. Foreløbig er 4 C-27J fly ankommet til Australien, hvor de er tilgået 35 Squadron ved RAAF Base Richmond, New South Wales. Det fjerde fly [A34-005] var ankommet 7/12/2016 efter leveringsflyvning fra hovedleverandøren L-3 Communications ved Waco, Texas. Eskadrillen vil blive overflyttet til RAAF Base Amberley, Queensland i 2019 efter bygningen af dedikerede faciliteter.

AFM 3/17 : Et C-27J Spartan transportfly [A34-007 (I-RAIB)] bestemt for det australske luftvåben blev observeret ved Edinburgh Turnhouse lufthavnen 10/1/2017. Flyet var blevet tvunget til at lande i Skotland pga. kraftig vind under flyvning fra Torino, Italien til Keflavik, Island. Flyet var på sin leveringsflyvning til hovedleverandøren L-3 Communications ved Waco, Texas, som har ansvaret for systemintegration.

AFM 8/17 : Det niende og næstsidste C-27J Spartan transportfly [A34-009] til det australske luftvåben har påbegyndt testflyvninger forud for levering til USA. Efter tjekflyvninger ved Leonardo's produktionslinje i Torino-Caselle, Italien, vil flyet blive overført til L3 Aerospace Systems/Platform Integration i Waco, Texas. L3, som er programmets primære leverandør, er ansvarlig for C-27J flyenes systemintegration inden levering til Australien. Luftvåbnet har bestilt i alt 10 fly til luftvåbnets No 35 Squadron, hvoraf det første eksemplar ankom til RAAF Base Richmond juni 2015. Enheden vil senere blive overflyttet til RAAF Base Amberley.

AFM 10/17 : Det tiende og sidste C-27J transportfly [A34-010/I-EASD] til det australske luftvåben foretog sin første flyvning ved Leonardo's fabrik i Torino-Caselle 29/8/2017. Vil efter tjek og testflyvninger i Italien flyve til L3 Aerospace Systems/Platform Integration ved Waco, Texas. L3 i USA, som er programmets hovedleverandør, står for flyenes systemintegration. Australien har bestilt 10 C-27J fly, hvoraf det første eksemplar ankom til RAAF Base Richmond juni 2015. Typen opereres af No 35 Squadron, som senere flyttes til RAAF Base Amberley.

AFM 11/17 : Det syvende C-27J transportfly til det australske luftvåben ankom til RAAF Base Richmond, New South Wales 19/9/2017. Flyet havde forladt L3 Aerospace Systems/Platform Integration i Waco, Texas efter systemintegration. I alt 10 C-27J fly vil tilgå No 35 Squadron, som opnåede foreløbig operationel status med typen ultimo 2016. Enheden vil senere flytte til sin permanente base ved RAAF Base Amberley, Queensland, når infrastrukturen er blevet færdigbygget. Det tiende og sidste C-27J fly (A34-010] foretog sin første flyvning ved fabrikken i Torino-Caselle, Italien 29/8/2017. Vil lige som de andre eksemplarer blive overført til Waco for at blive færdigbygget.

AFM 2/18 : Det australske luftvåben modtog det første af 10 C-27J transportfly til 84? Wing/No 35 Squadron, RAAF Base Richmond, New South Wales 25/6/2015. Det tiende og sidste Spartan fly til RAAF forlod fabrikken ved Torino, Italien 3/10/2017 for at flyve til L-3 Aerospace Systems-Platform Integration i Waco, Texas. Bliver her forsynet med den sidste udrustning inden levering. Australien indgik en støtteaftale med Northrop Grumman/Leonardo 5/12/2017, som løber i hele typens levetid.

FG 19/4/18 : Det australske luftvåben har modtaget det tiende og sidste Alenia C-27J Spartan taktiske transportfly. Typen kan medføre 5 tons fragt i form af tropper, udstyr og forsyninger. Andre opgaver omfatter ambulanceflyvninger samt nedkastning af faldskærmstropper. Typen opereres af No. 35 Squadron ved RAAF Richmond, men eskadrillen flyttes til RAAF Amberley primo 2019. Flyene vil blive støttet af Northrop Grumman Australia i hele flyenes levetid. C-27J opnåede foreløbig operationel status ultimo 2016 og forventes at opnå fuld operationel status ultimo 2019. Australien havde bestilt 10 C-27J fly gennem det amerikanske FMS-program (Foreign Military Sales) maj 2012. Flyene har afløst de Havilland Canada DHC-4 Caribou som del af AIR 8000 Phase 2 projektet. Selvom typen var populær ved luftvåbnet, blev de aldrende Caribou fly udfaset 2009. Andre potentielle afløsere omfattede Airbus Military C-295.

AFM 6/18 : Det australske luftvåben modtog sit tiende og sidste C-27J Spartan taktiske transportfly 18/3/2018. Blev markeret under ceremoni ved RAAF Base Richmond, New South Wales. Flyene, som er blevet bygget af Leonardo, opereres af 35 Squadron. Efter testflyvninger ved Leonardo's fabrik i Torino-Caselle, Italien blev det australske fly fløjet til L3 Aerospace systems/Platform Integration i Waco, Texas. L3, som har fungeret som hovedleverandør, har haft ansvaret for systemintegration inden levering til RAAF. Typen kan medføre op til 5 tons fragt, men kan ligeledes bruges til troppetransport, ambulanceflyvninger og faldskærmsoperationer. 35 Squadron vil blive overflyttet fra RAAF Base Richmond til RAAF Base Amberley primo 2019. Flyene opnåede foreløbig operationel status ultimo 2016, mens fuld operationel status forventes ultimo 2019.

AFM 6/19 : Et C-27J transportfly [A34-004] fra det australske luftvåben forlod Torino-Caselle i Italien 19/4/2019 for at flyve tilbage til Australien. Spartan flyet er det første eksemplar af denne type, som er blevet ombygget af Leonardo i Italien.