Storbritannien | Eurofighter Typhoon

LUFTVÅBNET

Antal/Type Kontrakt Levering Noter
192 Typhoon TOTAL (ZJ800>815; ZJ900>945 - ensæder
40 Typhoon = 232 TOTAL - tosæder
55 Typhoon F2/T1 (37/18) 1998 >2006 Tranche 1
89 (83/6) F2/T1 (91>67) 14/12/04 2008>2011 Tranche 2 (24 til SA)
88>40 (75/13) FGR4/T3 - >2019 Tranche 3
Enhed Base Type Noter
TOEU (No. 17(R) Squadron) Warton>RAF Coningsby Typhoon >2002 (10/2003); ud 4/2013
TOCU (No. 29(R) Squadron) RAF Warton>Coningsby Typhoon >2002 (2004)
121 Expeditionary Air Wing
3(F) Squadron RAF Coningsby Typhoon F2/FGR4 dannes medio 3/06
11 Squadron/XI(F) Squadron RAF Leeming>Coningsby Typhoon F.2 3/07; multirolle
12(B) Squadron RAF Coningsby Typhoon FGR4/T3 UK/Qatar
29(R) Squadron RAF Coningsby Typhoon FGR4/T3 2005
125 Expeditionary Air Wing (RAF Leuchars) > 140 Expeditionary Air Wing (RAF Lossiemouth)
1(F) Squadron RAF Leuchars>Lossiemouth Typhoon FGR4/T3 dannet 9/2012
II(AC) Squadron RAF Lossiemouth Typhoon FGR4/T3 dannet 9/1/2015
6 Squadron RAF Leuchars>Lossiemouth Typhoon Tranche 2 (FGR4/T3) 2009/10;>Lossiemouth
IX(B) Squadron RAF Lossiemouth Typhoon FGR4/T3 dannet 5/2019
905 Expeditionary Air Wing
1435 Flight RAF Mount Plesant Typhoon (4 stk.) 10/2009
Air Warfare Centre (AWC)
41(R) Test and Evaluation Squadron RAF Coningsby Typhoon FGR4/T3 Air Warfare Centre
5 Squadron RAF Coningsby Typhoon 2005
25 Squadron RAF Leeming Typhoon 2006>08
43 Squadron RAF Leuchars Typhoon 2008>10
111 Squadron RAF Leuchars Typhoon 2008>10

AC = Army Co-operation; B = Bomber; F = Fighter; R = Reserve
TOEU = Typhoon Operationel Evaluation Unit
TOCU = Typhoon Operationel Conversion Unit

WAPJ 38/99 : RAF Coningsfly bliver hovedbasen for Eurofighter Typhoon. Operational Evaluation Unit, Operational Conversion Unit og 2 frontlinje eskadrille danner her fra 2002. De første 10 piloter trænes af BAe Military Aircraft Division og skal bemande OEU og OCU. Pilottræning skal starte ved Coningsby 2004. No. 5 og No. 29 Squadron på basen bliver operationelle med i alt 20 Typhoon jagerfly til afløsning af Tornado F.3 i 2005. Derefter til No. 11 og No. 25 Squadron ved RAF Leeming (2006-08) og No. 43 og No. 111 Squadron ved RAF Leuchars (2008-10). Senere skal en multirolle version afløse Jaguar, Harrier og Tornado fly.

WAPJ 43/00 : RAF har bestilt 55 Typhoon jagerfly i Batch 1. Skal afløse ca. 80 Tornado F.Mk 3 jagerfly ved 6 eskadriller fra 2004, bevæbnet med op til 10 MBD Meteor BVRAAM og ASRAAM luft-til-luft missiler. Senere leveringer vil være optimeret som jagerbombere med MATRA/BAeD Storm Shadow langtrækkende krydsermissiler. De britiske fly får sandsynligvis ikke 27 mm Mauser BK 27 kanon.

AFM 1/01 : Den endelige samling af den første af i alt 232 Eurofighter Typhoon kampfly til RAF er i gang ved BAE Systems Warton. Forventes at foretage sin første flyvning medio 2001. Den første eskadrille skal baseres ved Warton fra midten af 2003 til indledningsvis operationel klargøring, før enheden flytter til Leeming.

AFM 2/01 : Operational Evaluation Unit ved Warton med Eurofighter Typhoon kampfly får betegnelsen No. 17 Squadron. Operational Conversion Unit, som dannes i 2004, bliver No. 29 Squadron.

JDW 18/02 : BAE Systems planlægger at levere den første tosædede typhoon kampfly til RAF 9/02, ca. 2 måneder senere end hidtil planlagt. Vil tilgå Operational Evaluation Unit (OEU) ved Warton. I alt 4 fly leveres inden udgangen af 2002. OEU vil have alle sine 13 tosædede fly medio 2003.

JDW 22/02 : Typhoon kampflyets tjenestedato er blevet yderligere forsinket, nu til ultimo 2002. Typen skulle oprindeligt have været i tjeneste 6/02, først 18 måneders test ved BAE Systems, Warton.

AI 4/03 : Det første Typhoon produktionsfly til RAF (ZJ800/BT001) foretog sin første flyvning 14/2/2003 ved BAE Systems, Warton.

AFM 8/03 : Royal Air Force modtog officielt sit første Typhoon T.1 kampfly 30/6/2003. Fly # ZJ803/AA tilgik 17(R) Squadron ved Warton, Lincolnshire. BAE System skal efter planen levere i alt 11 Typhoon T.1 fly til RAF. De tosædede træningsfly betegnes T.1 eller T.1A, mens de ensædede fly betegnes F.2.

AFM 9/04 : RAF Leuchars i Skotland bliver den næste base med Typhoon jagerfly efter RAF Coningsby. Basen vil modtage de første fly i 2008.

AFM 1/05 : Den første operationelle eskadrille med Eurofighter Typhoon kampfly bliver 3 Squadron. Enheden gendannes ved RAF Coningsby, Lincolnshire, i 2006 og bliver operationel i 2007. Derefter følger 11 Squadron ved RAF Leeming, North Yokshire, og 6 Squadron ved RAF Leuchars, Skotland.

AFM 5/05 : RAF modtog det første ensædede Typhoon F.2 jagerfly (ZJ913/AA) 1/4/2005. Tilgik 17(R) Squadron ved RAF Coningsby, Lincs. Samme enhed overførte sine 4 oprindelige tosædede Typhoon T.1 fly til 29(R) Squadron, som er den operationelle omskolingsenhed. Bliver erstattet med 3 F.2 og 1 T.1. 29(R) Squadron skal overføre fra RAF Warton til RAF Coningsby 1/7/2005. RAF har bestilt 2 partier Typhoon fly; Tranche 1, som omfatter 37 F.2 og 18 T.1/1A og Tranche 2 med 83 F.2 og 6 T.1A, leveres fra 2007. De nuværende plane omfatter i alt 232 fly, inkl. 195 F.2 og 37 T.1/1A. Antallet vil muligvis blive reduceret.

AFM 8/05 : 29 (Reserve) Squadron flyttede fra Warton til sin permanente base ved RAF Coningsby, Lincolnshire, 1/7/05. Enheden fungerer som Typhoon Operational Conversion Unit (OCU) og råder over 10 tosædede Typhoon T.1 kamptræningsfly. Den første enhed, 17(R) Squadron som fungerer som Typhoon Operational Evaluation Unit (OEU), flyttede til Coningsby 1/4/05. Enheden skal nu koncentrere sig om at udvikle luft-til-luft og luft-til-jord taktik og doktriner for typen. Typhoon bliver erklæret for operationel medio 2006 ved den første operationelle enhed, 3 Squadron, ved Coningsby.

AFM 4/06 : 3(F) Squadron, som nu opererer Harrier GR.7 kampfly fra RAF Cottesmore (Rutland), vil omstille til Typhoon F.2 fly 31/3/06 og flytter samtidig til RAF Coningsby (Lincs). Bliver således den 3. Typhoon eskadrille efter 17(R) Squadron (Typhoon Operational Evaluation Unit) og 29 (R) Squadron (Typhoon Operational Conversion Unit). Enheden bliver den første operationelle Typhoon enhed.

AFM 5/06 : 3 (Fighter Squadron) ved RAF Cottesmore modtog sit første Typhoon F.2 jagerfly 31/3/2006. Samtidig flyttede enheden til RAF Coningsby. Enheden har i de sidste 34 år opereret Harrier kampfly.

AFM 6/06 : Forsvarsministeriet har 4/06 oplyst, at luftvåbnet foreløbig har modtaget 26 Typhoon kampfly. Men 7 af disse har startforbud idet de afventer reparation/opgradering.

AFM 12/06 : 11(F) Squadron ved RAF Coningsby, Lincolnshire, modtog sit første Typhoon F.2 jagerfly [ZJ931/DA/BS022] 9/10/06. Enheden vil officielt blive dannet 3/07. I alt 100 fly er nu blevet leveret til de 4 deltagerlande Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien. Af disse er 39 blevet samlet i Storbritannien.

AFM 5/07 : XI Squadron blev officielt dannet 29/3/2007 med Typhoon F.2 kampfly ved RAF Coningsfly, Lincs. Eskadrillen bliver den første multi-rolle enhed med denne flytype og bliver efter planen fuldt operationel 1/7/08. Enheden har foreløbig modtaget 3 fly, men dette antal vil gradvist stige til 10 stk. ved årets udgang.

AFM 12/08 : Tranche 2-kontrakten omfatter i alt 91 Typhoon kampfly til RAF. Vil blive leveret i 3 forskellige konfigurationer: Block 8, Block 8B (primært tosædede T3 fly) og Block 9; alle Block 8 og (B fly vil senere blive opgraderet til Block 9 standard. De to første Typhoon FGR4 Block 8 fly [ZJ946 og ZJ947] blev leveret 21/10/2008. Forventes i første omgang at tilgå 17 (Reserve) Squadron, som fungerer som, Typhoon Operational Evaluation Unit). Men vil senere blive de første fly ved 6 Squadron, som bliver den næste enhed med Typhoon. Enheden flytter fra RAF Coningsby til RAF Leuchars, Fife, i 2010. Yderligere 2 enheder vil blive dannet ved Leuchars frem til 2013.

AFM 1/09 : No.1435 Flight, som nu opererer 4 Tornado F3 jagerfly ved Mount Pleasant på Falklandsøerne, vil efter planen omstille til Typhoon kampfly 10/09.

AFM 10/09 : RAF vil modtage 40 Typhoon kampfly til Tranche 3 standard ifølge aftale indgået 31/7/2009. Omfatter 24 erstatningsfly for fly overført til Saudi-Arabien. De nye fly vil blive fordlet mellem RAF Coningsby og RAF Leuchars fra 2013.

AFM 10/09 : 1435 Flight ved RAF Mount Pleasant, Falklandsøerne, vil modtage 4 Typhoon FGR4 kampfly [ZJ949, ZJ950, ZK300 og ZK301] okt. 2009. Afløser de nuværende Tornado F3 jagerfly.

AFM 11/09 : De 4 Typhoon kampfly [ZJ944, ZJ949, ZJ950 og ZK301] forlod RAF Coningsby 12/9/09 for at flyve til Falklandsøerne. Det første par af flyene ankom til RAF Mount Pleasant 4 dage senere, efterfulgt af de 2 sidste 18/9/09. Typen afløser 4 Tornado F3 jagerfly ved 1435 Flight.

AFM 11/09 : Det 18. Typhoon FGR4 kampfly [ZK304/BS055] fra Tranche 2 foretog sin første flyvning ved BAE Warton 10/9/2009.

AFM 3/10 : De første Typhoon FGR4 kampfly [inkl. ZK304/EB og ZK305/EC] er blevet observeret i tjeneste ved 6 Squadron (The Flying Can Openers), RAF Coningsfly 1/2010. Flyene blev leveret fra fabrikken ved Warton hhv. 23/11/09 og 1/12/09. Fly # ZK302 ankom 28/10/09 som enhedens første fly og vil få kode EA. Blev efterfulgt af fly # ZK306/ED og ZK307/EE hhv. 14/1/10 og 21/1/10. Enheden vil senere blive gendannet ved RAF Leuchars 1/10/2010 som den første Typhoon eskadrille der. Yderligere 2 enheder (muligvis 43 og 111 Squadron) vil blive dannet ved denne base hhv. 1/10/11 og 1/10/12. Denne tidsplan vil muligvis blive rykket frem pga. den hurtige udfasning af Tornado F3 jagerfly.

AFM 5/10 : RAF råder medio marts 2010 over 64 Typhoon kampfly, hvoraf 24 ikke er operationelle. Heraf er 10 fly [ZJ800, ZJ802, ZJ804, ZJ808, ZJ811, ZJ911, ZJ919, ZJ925, ZJ927 og ZJ928] ved at blive R2-opgraderet til FGR4/T3 konfiguration af BAE Systems ved Warton, Lancashire. Seks andre fly [inkl. ZJ915, ZJ940 og ZJ945] er blevet kannibaliseret.

AFM 10/10 : Det seneste Eurofighter Typhoon FGR4 kampfly [ZK311/BS064] til RAF foretog sin første flyvning ved Warton, Lancashire 4/8/2010.

AFM 10/10 : Oman har forhandlet med Storbritannien om købet af 24 brugte Eurofighter Typhoon Tranche 1/Block 5 kampfly fra RAF.

AFM 11/10 : 6 Squadron blev formelt gendannet med Eurofighter Typhoon FGR4 kampfly ved RAF Leuchars, Fife 6/9/2010. I alt 8 fly blev overført til basen 27/8/2010. Tre eskadriller vil efter planen blive placeret ved Leuchars til afløsning af Tornado F3 jagerfly ved 111 Squadron. Den næste ekadrille vil blive operationel 1/10/2014, efterfulgt af den tredje 1/7/2019.

AFM 3/11 : Det første tosædede Typhoon T3 kampfly [ZK379; EX] blev leveret til 6 Squadron ved RAF Coningsby, Lincolnshire 29/10/2010.

AFM 8/11 : BAE Systems færdigbyggede Eurofigter Typhoon kampfly nr. 100 [ZK315; BS074/293] ved Warton, Lincolnshire 25/5/2011. Flyet er FGR4-version nr. 74 til RAF og havde foretaget sin første flyvning 24/2/2011. Vil blive overført til operationel tjeneste ved RAF Coningsby Lincolnshire.

AFM 9/11 : RAFs Eurofighter Typhoon kampfly ved RAF Leuchars, Fife vil blive overført til RAF Lossiemouth, Moray fra 2013. Samtidig vil Lossiemouth overtage luftforsvarsberedskabet i den nordlige del af landet.

AFM 6/12 : RAF modtog 28 Typhoon F2 og 15 Typhoon T1 kampfly, som nu opgraderes til hhv. FGR4 og T3 standard. De sidste 4 T2 fly [ZJ805, ZJ807, ZJ810 og ZJ814] og 4 F2 fly [ZJ929, ZJ932, ZJ934 og ZJ937] er fortsat under ombygning ved BAE Systems, Warton, Lancashire. Det sidste operationelle Typhoon F2 fly [ZJ932/DB] fra 11 Squadron forlod RAF Coningsby, Lincolnshire 20/2/2012 for at flyve til Warton.

AFM 7/12 : RAF vil reaktivere 1(F) Squadron med Eurofighter Typhoon kampfly ved RAF Leuchars, Fife 15/9/2012. Enheden blev opløst primo 2011 ved RAF Cottesmore, Rutland efter udfasningen af Harrier GR.9.

AFM 11/12 : RAF reaktiverede formelt 1 (Fighter) Squadron med Typhoon FGR4 kampfly ved RAF Leuchars, Fife 15/9/2012. Enheden var blevet opløst i 2010 efter udfasningen af luftvåbnets Harrier GR9 jagerbombere. Basen huser allerede 6 Squadron, men styrken vil vokse til i alt 5 Typhoon eskadriller.

AFM 1/13 : Det første Eurofighter Typhoon Tranche 3 kampfly er ved at blive endelig samlet ved BAE Systems i Warton, Lincolnshire ultimo okt. 2012. Flyet [BS116] er det 116. ensædede Typhhon FGR4 til Royal Air Force. Tranche 3 kontrakten underskrevet i 2009 omfatter fly til Italien, Spanien, Tyskland og 40 stk. til Storbritannien med levering fra 2013.

AFM 2/13 : Det seneste Eurofighter Typhoon T3 Tranche 2 kampfly [ZK382] blev leveret til RAF Coningsby, Lincolnshire 13/12/2012. Flyet måtte opgive sin første leveringsflyvning 29/11/2012 og vende tilbage til fabrikken ved Warton.

AFM 2/13 : RAFs Eurofighter Typhoon eskadriller ved RAF Leuchars, Fife skal overflyttes til RAF Lossiemouth, Moray. 6 Squadron vil ankomme til basen dec. 2013, efterfulgt af 1(F) Squadron i 2014. I alt 3 eskadriller samles på basen.

AFM 5/13 : 17(R) Squadron ved RAF Coningsby, Lincolnshire blev opløst 12/4/2013. Enhedens Eurofighter Typhoon kampfly [inkl. FGR4 ZJ947] bliver overført til 41(R) Squadron, som igen overtager rollen som Fast Jet Evaluation Unit.

AFM 9/13 : BAE Systems meddelte 25/7/2013, at det første Eurofighter Tornado FGR4 Tranche 3 kampfly [ZK355/BS116; c/n 417) nu er færdigbygget. Flyet forventes at foretage sin første flyvning sept-okt. 2013.

AFM 10/13 : 6 Squadron ved RAF Leuchars flytte med sine Eurofighter Typhoon kampfly til RAF Lossiemouth, Moray i juni 2014. Efterfølges af 1(F) Squadron i løbet af efteråret 2014. En tredje eskadrille dannes på basen i foråret 2015 ved at opdele 6 Squadron.

AFM 2/14 : Det britiske forsvarsministerium meddelte 13/12/2013, at en af RAF's ældste enheder, No II(AC) Squadron, vil modtage Eurofighter Typhoon kampfly. Bliver luftvåbnets femte aktive eskadrille med Typhoon fly. Eskadrillen er i færd med at træne med sine Tornado GR4 kampfly forud for udstationering til Afghanistan. Markerede sit 100 års jubilæum på basen ved RAF Marham, Norfolk i 2012. Fanen overdrages til det nye enhed ved RAF Lossiemouth, Moray 1/4/2015.

AFM 2/14 : Det sidste tosædede Eurofighter Typhoon T3 kampfly [ZX383] begyndte flyveoperationer ved 29(R) Squadron, RAF Coningsby 3/12/2013. Flyet var dog blevet leveret til basen allerede 3/7/2013. Alle Typhoon fly til RAF i Tranche 3 er ensædede.

AFM 5/14 : Det sidste Eurofighter Typhoon kampfly fra Tranche 2 [ZK354/BS115] blev leveret til RAF Coningsby 27/3/2014. Flyet er nr. 116 til RAF. Yderligere 3 Tranche 2 fly [ZK350, ZK351 og ZK353] er endnu ikke ankommet til basen.

AFM 8/14 : De sidste 9 af i alt 12 Eurofighter Typhoon kampfly fra 6 Squadron blev overført fra RAF Leuchars, Fife til RAF Lossiemouth, Moray 20/6/2014. Overflytningen begyndte 10/6/2014 med de første 3 fly [ZJ809/EY, ZK312/EM og ZK324/EI]. Den anden Typhoon enhed ved Leuchars, 1 (F) Squadron), vil også blive overført til Lossiemouth i løbet af efteråret 2014. Herefter vil basen blive overført til den britiske hær 31/3/2015. Den tredje Typhoon enhed ved Lossiemouth bliver II (AC) Squadron 1/4/2015, som vil blive opløst ved RAF Marham, Norfolk med Tornado GR4 jagerbombere 31/3/2015.

AFM 9/14 : Det første Eurofighter Typhoon Tranche 3 kampfly [FGR4 ZK355/BS116; c/n 417] bygget af BAE Systems for RAF foretog sin første flyvning ved Warton, Lancashire 2/12/2013.

AFM 10/14 : Den anden og sidste eskadrille, 1 (Fighter) Squadron), har gennemført overflytningen af sine Typhoon kampfly fra RAF Leuchars, Fife til RAF Lossiemouth, Moray 8/9/2014. Den første enhed, 6 Squadron), var klar 20/6/2014. Begge enheder påbegyndte deres Northern Quick Reaction Alert luftforsvarsberedskab 8/9/2014.

AFM 2/15 : RAF har dannet sin femte eskadrille med Typhoon kampfly. No II (AC) Squadron ved RAF Marham, Norfolk, som tidligere har opereret Tornado GR4 jagerbombere, blev formelt en Typhoon enhed 9/1/2015 og vil blive overflyttet til RAF Lossiemouth, Moray.

AFM 11/15 : Fire Typhoon FGR4 Tranche 1 kampfly [ZJ915, ZJ926, ZJ933 og ZJ941] forlod RAF Coningsby, Lincolnshire 14/9/2015 for at flyve til Mount Pleasant på Falklandsøerne. Flyene skal afløse 4 andre Typhoon Tranche 2 fly ved 1435 Flight, som har været udstationeret på øen siden sept. 2009 til afløsning af Tornado F3 jagerfly. Tranche 2 flyene ankom til Coningsby hhv. 25/9/2015 [ZJ950/C og ZJ944/F] og 27/9/2015 [ZJ949/H og ZK301/D].

AFM 11/15 : To Typhoon FGR4 kampfly fra 1(F) Squadron gennemførte typens første multi-rolle mission med skarp bevæbning 15/9/2015. Flyene lettede fra RAF Lossiemouth, Moray bevæbnet med en skarp Paveway IV prævcisionsbombe og et skarpt ASRAAM luft-til-luft missil for at gennemføre en flyvning over flere forskellige øvelsesområder. ASRAAM missilet blev affyret over Benbecula missilaffyringsområdet ved Hebridges Range ud for Skotlands vestkyst, mens Paveway IV bomben blev kastet over Garvie Island ved Cape Wrath Range på Skotlands nordvestkyst. Endelig blev typens 27mm Mauser kanon affyret ved Tain Air Weapons Range, inden flyene vendte tilbage til basen.

AFM 1/16 : Den britiske regering fremlagde sin længe ventede Strategic Defence and Security Review (SDSR) forsvarsplan 23/11/2015. Omfatter en fortsat investering i kapaciteten af luftvåbnets Typhoon kampfly, inkl. opgaver som jagerbomber samt ny AESA-radar (active electronically scanned array). Typen vil fortsætte i tjeneste frem til mindst 2040, 10 år længere end hidtil planlagt. Vil som planlagt modtage ny bevæbning i form af Stormshadow og Brimstone missiler og nye præcisionsvåben skal udvikles som del af forsvarsplanen. Desuden vil yderligere 2 Typhoon eskadriller blive etableret, for at danne en samlet styrke på i alt 7 frontlinjeenheder med hver 12 fly. De nye eskadriller vil modtage Typhoon Tranche 1 fly, som skulle have været udfaset i løbet af de næste 2-3 år.

AFM 1/16 : Efter deres ankom til Mount Pleasant, Falklandsøerne har de 4 Typhoon FGR4 kampfly fra det britiske luftvåbens 1435 Flight nu modtaget deres nye koder. Omfatter ZJ915/F, ZJ926/H, ZJ933/C og ZJ941/D.

AFM 2/16 : Royal Air Force sendte 6 Typhoon FGR4 kampfly [inkl. ZK338/F] til RAF Akrotiri, Cypern 3/12/2015 for at deltage i Operations Shader mod oprørsbevægelsen Daesh i Irak og Syrien. Den britiske indsats er del af den multinationale Operation Inherent Resolve.

Enhed Eskadrille Base Type Noter
125 Expeditionary Air Wing 1(F) Squadron RAF Lossiemouth Typhoon FGR4/T3 -
II(AC) Squadron RAF Lossiemouth Typhoon FGR4/T3 -
6 Squadron RAF Lossiemouth Typhoon FGR4/T3 -
121 Expeditionary Air Wing 3(F) Squadron RAF Coningsby Typhoon FGR4/T3 -
11(F) Squadron RAF Coningsby Typhoon FGR4/T3 -
29(R) Squadron RAF Coningsby Typhoon FGR4/T3 OCU
Air Warfare Centre 41(R) T&E Squadron RAF Coningsby Typhoon FGR4 Test
905 Expeditionary Air Wing 1435 Flight RAF Mount Pleasant Typhoon FGR4 Falklandsøerne

AFM 7/16 : Det britiske luftvåben råder over omkring 90 Eurofighter Typhoon kampfly, som er fordelt mellem fem frontlinjeeskadriller, en operationel omskolingsenhed, en flight samt en test- og evalueringseskadrille (TES). Styrken omfatter 1(F) Squadron, II(AC) Squadron samt 6 Squadron ved RAF Lossiemouth, Moray, 3(F) Squadron, 11(F) Squadron, 29(R) Squadron samt 41(R) Test and Evaluation Squadron ved RAF Coningsby og 1435 Flight ved Mount Pleasant, Falklandsøerne. 6 Typhoon fly deltager i Operation Shader som del af kampen mod Daesh i Irak og Syrien fra RAF Akrotiri, Cypern. Disse fly kan medføre nye Paveway IV 500 pd INS/GPS-styrede bomber. Typhoon kan nu også medføre Litening III måludpegningspod til styring af egne laserstyrede bomber, hvilket ikke var muligt under Operation Ellamy over Libyen i 2011. Forventes at kunne medføre de meget præcise MBDA Dual Mode Brimstone (DMB) missiler til angreb dag og nat fra dec. 2018. Typen varetager desuden afvisningsberedskab ved RAF Coningsby, RAF Lossiemouth samt RAF Mount Pleasant, Falklandsøerne, typisk bevæbnet med 4 AIM-120C AMRAAM og 4 AIM-132 ASRAAM luft-til-luft missiler. Vil blive suppleret med nye MBDA Meteor BVR missiler fra juni 2018, som udvikles i samarbejde med Frankrig, Italien, Spanien, Sverige og Tyskland. Typhoon vil efter planen afløse luftvåbnets Tornado GR4 jagerbombere i 2019. En AESA-radar (active electronically scanned array) forventes operationel i 2022, hvilket vil forbedre flyene yderligere, inden de udfases omkring 2040. Alle RAF's nye Typhoon Tranche 3 kampfly bliver oplagret ved BAE Warton, indtil luftvåbnet får brug for dem. To eksemplarer er dog blevet leveret til 41(R) Test and Evaluation Squadron ved RAF Coningsby. Denne enhed, som råder over 7 Typhoon fly, har til opgave at introducere nye systemer og kapaciteter til kampflyene.

AFM 3/18 : En række nye Typhoon FGR4 kampfly til det britiske luftvåben (RAF) er i løbet af de seneste måneder blevet overført fra BAE Systems' fabrik ved Warton, Lancashire til RAF Coningsby, Lincolnshire. Det første fly ZK364 (BS125) blev leveret 1/11/2017 efterfulgt af de næste eksemplar 7/12/2017 [ZK363 (BS124)], 19/12/2017 [ZK357 (BS118)] og 20/12/2017 [ZK362 (BS123) og ZK428 (BS144)]. Leveringer i det nye år fandt sted10/1/2018 [ZK427 (BS143)], 15/1/2018 [ZK360 (BS121)] og 26/1/2018 [ZK429 (BS145)] . Samtlige fly tilgik i første omgang Typhoon Maintenance Unit ved Coningsby for at blive klargjort for operationel tjeneste. 5 af flyene [ZK357, ZK360, ZK362, ZK363 og ZK364] havde foretaget deres første flyvninger ved Warton i 2014, men var forblevet oplagret indtil nu. 2 andre fly [ZK350 (BS111) og ZK356 (BS117)] foretog deres første flyvninger i 2013, men er fortsat oplagret ved Warton sammen med et fly fra 2014 [ZK359 (BS120)] og 1 stk. fra 2015 [ZK370 (BS131)]. En række andre fly fra 2017 [ZK374 (BS135), ZK424 (BS140), ZK425 (BS141) og ZK426 (BS142)] er ligeledes fortsat ved Warton. Det seneste britiske Typhoon fly i luften har været ZK430 (BS146), som foretog sin første flyvning 26/1/2018. Yderligere 3 fly [ZK431 (BS147), ZK432 (BS148) og ZK433 (BS149) er fortsat på produktionslinjen. RAF har desuden for nylig bekræftet, at 16 tosædede Typhoon Tranche 1 fly som forventet vil blive reduceret til reservedele.

AFM 9/18 : BAE Systems annoncerede 5/7/2018, at de første 26 Typhoon FGR4 kampfly opgraderet med Project Centurion-våbensystemer var blevet returneret til tjeneste ved Royal Air Force. Phase 2 Enhancement (P2E) opgraderingen giver flyene mulighed for at medføre MBDA Meteor BVRAAM-missiler (beyond-visual-range air-to-air missile) samt Storm Shadow krydsermissiler. P3E-opdateringen vil tilføje Brimstone luft-til-jord missiler, som vil gennemgå operationel evaluering fra aug. 2018. Ifølge planen skal samtlige disse våben være godkendt til brug inden udgangen af 2018. Mens Project Centurion omfatter 67 Tranche 2 og de planlagte 40 Tranche 3 Typhoon fly, vil 24 ældre Tranche 1 fly ligeledes fortsætte i tjeneste uden opgradering. Nye eskadriller tager form for at operere disse fly, som blev reddet fra udfasning under Strategic Defence and Security Review (SDSR) forsvarsplanen fra 2015. Den første nye Typhoon enhed — den fælles UK/Qatar No 12 (Bomber) Squadron — blev dannet for nylig og vil blive efterfulgt af No IX(B) Squadron, som vil blive opløst som en Tornado GR4 operatør senere i år. No IX(B) vil blive overflyttet fra RAF Marham, Norfolk til RAF Lossiemouth, Skotland som del af processen. De 24 Tranche 1 maskiner vil sandsynligvis overvejende blive brugt til luftforsvar samt til Red Air aggressor-opgaver frem til omkring 2030. Typen vil modtage Typhoon flyene vil modtage Euroradar Captor E AESA-radar (active electronically scanned array) længere ude i fremtiden samt SPEAR 3 luft-til-jord missiler og Leonardo BriteCloud aktiv decoy. Typhoon flyene vil udgøre luftvåbnets rygrad i yderligere 20 år, indtil de bliver afløst af Future Combat Air System fra omkring 2040.

AFM 11/18 : Royal Air Force forøgede antallet af Typhoon eskadriller 24/7/2018 med gendannelsen af No 12 Squadron ved RAF Coningsby, Lincolnshire. Følger efter annoncering om, at No IX (Bomber) Squadron vil blive etableret med Typhoon fly ved RAF Lossiemouth, Skotland i 2019.

AFM 3/19 : Det britiske luftvåbens Typhoon kampfly, som er blevet opgraderet til multirolleversion gennem Project Centurion, har opnået foreløbig operationel status (IOC/Initial Operating Capability) ultimo 2018. Typen har fået kapacitet til at medføre Meteor BVRAAM (beyond-visual-range air-to-air missile), Storm Shadow krydsermissiler samt Brimstone luft-til-jord våben med begrænset følgeskade. Det første ombyggede fly var blevet leveret til Royal Air Force (RAF) juli 2018, mens Typhoon fly blev deployeret til RAF Akrotiri, Cypern bevæbnet med Brimstone ultimo jan. 2019 som del af Operation Shader. Luftvåbnets Typhoon Force overtager sammen med de nye F-35B Lightning II kampfly opgaverne som jagerbomber efter Tornado GR4, som udfases ultimo marts 2019.

AFM 4/19 : De første 4 Typhoon FGR4 kampfly [ZJ913, ZJ921, ZHJ924 og ZJ935/935] til IX (Bomber) Squadron blev observeret til RAF Lossiemouth, Skotland primo feb. 2019. Eskadrillen bliver deaktiveret som en af luftvåbnets 2 sidste enheder med Tornado GR4 jagerbombere ved RAF Marham, Norfolk 31/3/2019, inden den bliver reaktiveret som den sjette frontlinjeenhed med Typhoon fly. Eskadrillens primære opgaver bliver luftforsvar, kombineret med en ny specialiseret aggressorrolle.

AFM 4/19 : Et Typhoon FGA4 kampfly fra det britiske luftvåben RAF har for første gang anvendt sin nye Brimstone missilkapacitet i kamp. Flyet brugte det præcisionsstyrede angrebsmissil mod en båd opereret af oprørere fra den såkaldte Islamisk Stat (IS) på Eufrat-floden 19/2/2019. Missionen blev gennemført i en måned, hvor angrebene som del af Operation Shader var faldende i antal. RAF havde desuden ødelagt 2 IS-højborge, inkl. en tung maskingeværsstilling, 11/2/2019 med Paveway IV præcisionsstyrede bomber. Brimstone var en af 3 nye våbentyper, som blev erklæret for operationelle på Typhoon fly ultimo dec. 2018 under Project Centurion. Foruden Brimstone har de forbedrede Typhoon fly nu også Storm Shadow krydsermissiler samt Meteor luft-til-luft missiler til deres rådighed. Luftvåbnets Typhoon fly har overtaget den fulde kamprolle under Shader, efter at Tornado GR4 flyene er vendt tilbage til Storbritannien. Opererer fra RAF Akrotiri på Cypern.

AFM 5/19 : Typhoon FGR4 kampfly fra Royal Air Force medfører nu regelmæssigt MBDA Meteor BVR (beyond-visual-range) luft-til-luft missiler under afvisningsmissioner (QRA/quick reaction alert). To Typhoon fly [ZK320/320 og ZK947/947] fra No 1 (Fighter) Squadron blev observeret bevæbnet med 4 Meteor missiler samt 4 varmesøgende ASRAAM missiler ved RAF Lossiemouth, Skotland 18/3/2019.

AFM 7/19 : Royal Air Force (RAF) reaktiverede No IX (Bomber) Squadron som sin seneste Typhoon enhed — og den fjerde frontlinjeoperatør af denne flytype ved RAF Lossiemouth, Skotland — under en ceremoni 2/5/2019. Eskadrillen havde tidligere opereret Tornado GRA4 jagerbombere fra RAF Marham, Norfolk, inden deaktivering 31/3/2019. Operationer med Typhoon fly begyndte ved Lossiemouth en dag senere. Den britiske luftstab havde juli 2018 annonceret, at No IX(B) Squadron ville vende tilbage som en Typhoon operatør. Nogle af enhedens fly vil få en sekundær aggressorrolle. RAF Lossiemouth vil ligeledes modtage 9 nye P-8A Poseidon maritime patruljefly til bekæmpelse af ubåde. Disse vil samarbejde med styrken af Typhoon kampfly under patruljer langt ud i Atlanterhavet for at beskytte Storbritanniens ubådsbaserede nukleare afskrækkelsesstyrke og 2 nye hangarskibe.

FG 8/8/19 : BAE Systems er tæt på at levere det sidste Eurofighter Typhoon kampfly til det britiske Royal Air Force (RAF), men ser samtidig nye eksportmuligheder for at forlænge produktionen af multirolleflyet frem til efter 2024. RAF's sidste Typhoon fly til Tranche 3-standard, som foretog sin anden flyvning fra producentens samlelinje ved Warton i Lancashire 5/8/2019, vil blive leveret senere i år. Det britiske luftvåben råder over en aktiv flåde på 116 Typhoon fly, hvoraf det ældste eksemplar er 14 år gammelt. Ifølge de nuværende planer vil typen fortsætte i britisk tjeneste frem til 2040, hvor det vil operere sammen med Lockheed Martin F-35B STOVL-kampfly (short take-off and vertical landing). RAF's Typhoon fly gennemgår en større operationel opgradering gennem Project Centurion anført af BAE Systems, som vil blive efterfulgt af yderligere arbejde på typens interface mellem mand og maskine. BAE producerer strukturer til Typhoon fly ved sit produktionsanlæg i Lancashire for at understøtte en kontrakt på 28 fly til Kuwait, som vil blive samlet ved Eurofighter-partneren Leonardo i Italien. Det britiske selskab har allerede leveret 3 større enheder af udstyr som del af denne anskaffelse og vil fortsætte leveringerne frem til 2022. Desuden er produktionen af fly til Qatar blevet startet op, som omfatter integration af Mk 82- og Mk 83-serie bomber og Lockheed Sniper måludpegningspods. Typhoon flyene til både Kuwait og Qatar vil blive forsynet med AESA-radar (active electronically scanned array) produceret af Euroradar-konsortiet. Denne radar er allerede blevet testet ombord på testflyet IPA8 (instrumented production aircraft) i Tyskland og vil om kort tid ligeledes blive installeret ombord på IPA5 ved Warton. BAE annoncerede 31/7/2019, at der var blevet indgået en tillægsaftale med Qatar, ifølge hvilken leveringen af nogle af de i alt 24 Typhoon fly vil blive fremrykket til 2022. Samtlige fly til Qatar vil blive leveret mellem 2022 og 2024, med størstedelen af flyene i 2023. Aftalen omfatter desuden levering af 9 Hawk avancerede jettrænere til Qatar. Saudi-Arabien og Storbritannien underskrev endvidere en hensigtserklæring marts 2018 for anskaffelse af yderligere 48 Typhoon kampfly samt teknologioverførsel. Hvis aftalen bliver gennemført, vil flyene blive samlet lokalt i Saudi-Arabien, som tidligere har anskaffet 72 Typhoon fly til luftvåbnet.

AFM 9/19 : Adskillige Typhoon kampfly er blevet observeret i tjeneste ved No 12 (Bomber Squadron), RAF Coningsby, Lincolnshire, efter enhedens officielle gendannelse. Et eksemplar [ZK436] tilgik enheden ultimo juni 2019, men var blevet overført til No 29 Squadron primo juli 2019. I begyndelsen af samme måned var 2 fly fra No 29 Squadron [ZJ920 og ZK327] blevet overført til No 12(B) Squadron ved Coningsby. Det britiske forsvarsministerium annoncerede planer om at gendanne No 12(B) Squadron 14/12/2017, som midlertidigt ville integrere piloter og teknikere fra luftvåbnet i Qatar for at yde træning og støtte som del af Qatars anskaffelse af 24 Typhoon fly. Enheden blev officielt gendannet 24/7/2018 som en fælles RAF/Qatar enhed. Enheden havde tidligere opereret Tornado GR4 jagerbombere fra RAF Marham, Norfolk, men blev opløst 14/2/2018 som del af udfasningen af RAF's flåde af Tornado fly.

AFM 10/19 : BAE Systems har afsluttet produktionen af det sidste Typhoon kampfly til Royal Air Force. Flyet vil blive leveret senere i 2019. Tranche 3-modellen [FGR4 ZK437; BS153)] foretog sin første flyvning ved Warton, Lancashire 1/8/2019 og gennemgår nu den sidste klargøring for levering. Er faktisk det tredjesidste eksemplar, men de 2 andre fly [ZK438 (BS154) og ZK439 (BS155)] var klar tidligere og blev leveret til RAF Coningsby, Lincolnshire hhv. 13/5/2019 og 12/8/2019. RAF har anskaffet i alt 160 Typhoon fly af alle varianter, inkl. 138 ensædede FGR4 (hvoraf 28 oprindeligt blev bygget som F2, men senere opgraderet til FGR4) samt 22 tosædede T3 kamptrænere (hvoraf 16 blev bygget som T1 og senere opgraderet til T3 standard). Samtlige 16 T3 fly ombygget fra T1 er blevet trukket tilbage fra tjeneste i løbet af de seneste år og reduceret til reservedele. Dermed er kun 6 T3 modeller fortsat i aktiv tjeneste. 10 stk. af FGA4 flyene er langtidsoplagret ved RAF Shawbury, Shropshire, 4 mere ved RAF Coningsby, mens 4 mere menes at være ved Warton. Den aktive flåde af FGA4 fly omfatter 113 stk. Løbende opgraderinger forventes at holde RAF's Typhoon kampfly i tjeneste frem til 2040.

AFM 12/19 : BAE Systems leverede det sidste Eurofighter Typhoon kampfly til Royal Air Force 27/9/2019. En ceremoni blev afholdt ved producentens samlefabrik ved Warton for at markere milepælen. Det sidste fly [FGA4 Tranche 3 ZK437 (BS153)] havde foretaget sin første flyvning fra Warton 1/8/2019.

AFM 2/20 : Typhoon FGA4 kampfly fra det britiske luftvåbens No 12 Squadron deltog i militærøvelsen Exercise Epic Skies III i Qatar dec. 2019. Rækken af manøvrer, som fandt sted ved Al Udeid Air Base, omfattede teknisk træning og fælles flyvninger i samarbejde med luftvåbnet i Qatar. No 12 Squadron var blevet gendannet 24/7/2018 og vil om kort tid blive en fælles britisk/qatarsk enhed, som vil integrere personel fra luftvåbnet i begge lande. Eskadrillen vil forberede luftvåbnet i Qatar's dannelse af den første nationale eskadrille med Typhoon fly i 2022. Enheden vil vende tilbage til Qatar i 2021 med egne qatarske piloter og teknikere. Den næste fase af den fælles træning ved finde sted i Storbritannien ved RAF Coningsby, Lincolnshire.

AFM 4/20 : Det sidste af i alt 160 britiske Eurofighter Typhoon kampfly [FGR4 ZK437 (BS153)] var blevet overdraget til Royal Air Force ved fabrikken i Warton, Lancashire 27/9/2019. Blev efterfølgende leveret til Typhoon Maintenance Unit ved RAF Coningsby, Lincolnshire 4/10/2019 og kom i tjeneste ved No 29 Squadron (Typhoon Operational Conversion Unit), hvor det første gang blev observeret 8/1/2020.

AFM 11/20 : Royal Air Force's første Eurofighter Typhoon kampfly [ZJ914] i aggressorbemaling ankom til Kinloss Barracks 18/9/2020. Flyet er underlagt No. IX (Bomber) Squadron ved RAF Lossiemouth, som bliver RAF's første dedikerede aggressoreskadrille. Enhedens Typhoon fly vil simulere taktik, trusler og procedurer fra RAF's modstandere for at hjælpe med træningen af piloter. Eskadrillen vil ligeledes deltage i afvisningsberedskabet. En hangar, lager og andre tekniske faciliteter bliver renoveret ved RAF Lossiemouth, hvor arbejdet forventes at være afsluttet om 2 år.