Italien | Eurofighter Typhoon

LUFTVÅBNET

Antal/type Kontrakt Levering Noter
28-29 Typhoon (18/10) 1998 - Tranche 1 (batch 1+2)
46-47 Typhoon (44/3) 14/12/04 2008>13 Tranche 2
21 Typhoon - 2013> Tranche 3A
(46 Typhoon) - - Tranche 3
(121) - - planlagt
Enhed Eskadrille Base Type Noter
4° Stormo Amedeo d'Agosti 9° Gruppo Grosseto EF.2000 Tifone dannet 2003?
20° Gruppo Grosseto EF.2000 Tifone OCU; dannet 2004
36° Stormo 12° Gruppo Gioia del Colle EF.2000 Tifone ex-Tornado F.3
10° Gruppo Gioia del Colle EF.2000 Tifone dannet 2010
5° Stormo 23° Gruppo Cervia EF.2000 Tifone ex F-16A/B
51° Stormo 132° Gruppo Istrana EF.2000 Tifone dannet 2019/20
37° Stormo 10 Gruppo Trapani EF.2000 Tifone ex F-16A/B
18° Gruppo Trapani-Birgi EF.2000 Tifone ex F-16A/B; 9/12

JDW 3/02 : Luftvåbnets EF 2000 Europfighter kampfly vil blive fuldt operationelle i 2007-08. Typen vil blive erhvervet i 3 grupper (29+46+4 fly). Den første gruppe får AIM-9L Plus Sidewinder, AIM-120 AMRAAM luft-til-luft missiler og 27mm kanon. De 2 sidste grupper får JDAM, Paveway III, Meteor og Iris-T våbensystemer.

AFM 9/02 : Luftvåbnets testenhed forventes at modtage de første serieproducerede Eurofighter EF 2000 kampfly ultimo 2002. 9° Gruppo ved 4° Stormo, Grosseto, forventes at omstille til typen fra primo 2003.

AFM 4/04 : Luftvåbnet (AMI) modtog det første Eurofighter Typhoon kampfly 19/2/2004. Var fly # MM55092/IT001, et tosædet kamptræningsfly, som tilgik 1° Reparto Manutenzione Velivoli (flyvedligeholdelsesenhed) ved Cameri luftbasen. Fly nr. 2, IT002, vil tilgå 4° Stormo ved Grosseto om kort tid. I alt 121 fly er planlagt.

AFM 5/04 : Det første Eurofighter Typhoon kampfly blev leveret til en operationel enhed 26/2/2004. Fly # MM55093/IT002 tilgik 20° Gruppo Addestramento Operativo under 4° Stormo ved Grosseto. Luftvåbnet vil modtage i alt 29 fly fra Tranche 1, men i alt 121 fly er planlagt. Det første fly, IT001, bruges til vedligeholdelsestræning ved Cameri. IT003 og IT004 vil blive leveret og kort tid.

AI 5/04 : Typhoon # MM55093/IT002 (4-1) blev leveret til 9° Gruppo, 4° Stormo ved Grosseto 16/3/2004.

AFM 7/04 : 4° Stormo ved Grosseto råder nu over 4 tosædede EF.2000B Typhoon kampfly, inkl. MM55093/4-01. Enheden vil nå en samlet styrke på 2 Gruppo med i alt 32 fly.

FI 11/1/05 : Luftvåbnet modtog det første ensædede Typhoon jagerfly fra Tranche 1/Batch 2 jan. 2005. Tranche 1 omfatter i alt 29 fly. 5 tosædede fly er allerede i tjeneste ved Grosseto.

AFM 2/05 : Det første ensædede Typhoon produktionsfly (IS002) foretog sin første flyvning 20/12/2004. Bliver luftvåbnets 7. fly. Har allerede modtaget 6 tosædede fly, inkl. 1 ved Cameri og 5 ved Grosseto.

AFM 11/05 : 4° Stormo modtog det første ensædede EF.2000 Typhoon jagerfly [MM7271/4-5] 19/4/2005.

AFM 9/07 : I modsætning til de andre partnere i det europæiske Typhoon-flyprojekt vil det italienske luftvåben kun bruge sine EF 2000 Typhoon kampfly i luft-til-luft rollen. Typen vil i fremtiden blive suppleret med F-35 Joint Strike Fighter angrebsfly.

AFM 12/07 : De første 4 Eurofighter Typhoon kampfly [MM7276/36-01, MM7273/36-02, MM7272/36-03 og MM7271/36-12] er nu ankommet til Gioia del Colle. Vil blive opereret af 36° Stormo/12° Gruppo, som hidtil har opereret MB-339CD jettrænere.

AFM 12/08 : 36° Stormo/12° Gruppo ved Gioia del Colle råder nu over 5 Eurofighter F-2000 kampfly. Det sidst ankomne fly er MM7278/36-05.

AFM 1/09 : Alenia Aeronautica leverede officielt det første Eurofighter Typhoon Tranche 2 kampfly [MM7288; IS.020] til det italienske luftvåben 14711/08. Flyet er tilgået 4° Stormo/9° Gruppo ved Grosseto. Er det første af i alt 47 fly af denne type, som leveres frem til 2013.

AFM 9/10 : Den italienske regering har besluttet at droppe de sidste 25 Eurofighter kampfly, som er blevet bestilt under den sidste Tranche 3B kontrakt. Dermed reduceres det totale antal fly fra 121 til 96 stk.

AI 3/11 : Det italienske luftvåben modtog de første Eurofighter F-2000A/TF-2000A Typhoon kampfly i 1. kvt. 2004. Typen opereres af 9° Gruppo (jager) og 20° Gruppo (OCU) under 4° Stormo ved Grosseto samt fra 10/1/2007 12° Gruppo og 10° Gruppo under 36° Stormo ved Gioia del Colle.

FG 23/10/12 : Det italienske luftvåben dannede endnu en eskadrille med Eurofighter Typhoon kampfly 18/10/2012. 18° Gruppo under 37° Stormo ved Trapani-Birgi opererede leasede F-16A/B kampfly frem til maj 2012. Har ansvaret for det nationale luftforsvar sammen med 4° Stormo ved Grosseto og 36° Stormo ved Gioia del Colle. Eskadrillen har foreløbig modtaget 8 Typhoon fly.

AFM 4/14 : Det første Eurofighter Typhoon Tranche 3 kampfly bygget af Alenia Aermacchi i Italien blev præsenteret ved fabrikken i Torino-Caselle 3/3/2014. Flyet [C.S.X.7338/IS064] er det 64. ensædede fly til Italien. Forventes leveret i første halvdel af 2014 efter at have gennemgået testprogram.

AFM 9/14 : Det første Eurofighter Typhoon Tranche 3 kampfly C.S.X7338/IS064] produceret af Alenia Aermacchi foretog sin første flyvning ved Torino-Caselle, Italien 11/7/2014. Flyet er nr. 64 til det italienske luftvåben. Tranche 3A kontrakten indgået 2009 omfatter i alt 112 fly til Italien (21 stk.), Spanien, Storbritannien og Tyskland. Er det andet Tranche 3 fly produceret efter Typhoon FGR4 ZK355 [BS116; c/n 417] bygget af BAE Systems for RAF, som foretog sin første flyvning ved Warton, Lancashire 2/12/2013.

AFM 5/16 : Eurofighter Typhoon, som har den lokale betegnelse F-2000A (TF-2000A for de tosædede fly), er det italienske luftvåbens mest moderne kampfly. Typen kom i tjeneste fra 2003 og udruster 5 Gruppi (eskadriller) ved 3 Stormo (wings) ved Grosseto, Gioia del Colle og Trapani. Alle Italiens 75 fly fra Tranche 1 og 2 er i tjeneste, mens Alenia Aermacchi leverede det første Tranche 3A fly 31/8/2015. På papiret har hver Stormo omkring 30 fly tildelt, med undtagelse af 37° Stormo ved Trapani, som er en fremskudt enhed med begrænset vedligeholdelseskapacitet. Har derfor kun en Gruppo med reduceret styrke. Hver af de 3 Stormo opretholder et luftforsvarsberedskab med 2 fly til beskyttelse af det nationale luftrum. Flåden af Tranche 2 fly bliver opgraderet til P1E standard og i marts 2015 deltog flyene i landets første luft-til-jord kampagne. I alt 5 fly gennemførte test med GBU-48(V)/B Paveway III laserstyrede bomber styret af Litening III målfindingspods ved Decimomannu. Desuden blev flyene indbyggede 27 mm BK27 Mauser kanon brugt mod mål på jorden. Luftvåbnet ønsker at udfase sine Tranche 1 F-2000A kampfly og forsøg på at sælge flyene er igangsat.

FG 11/4/17 : Eurofighter har leveret Typhoon kampfly nr. 500 til det italienske luftvåben under en ceremoni ved Torino 11/4/2017. Det sker 14 år efter, at det første eksemplar var blevet overdraget til Storbritannien's Royal Air Force. Flyet kommer i operationel tjeneste ultimo april 2017 efter en række test ved producenten og det italienske luftvåben. Det italienske luftvåben har bestilt i alt 96 Typhoon fly, inkl. 82 ensædede kampfly og 14 tosædede kamptrænere. Heraf er hhv. 74 og 13 stk. nu blevet leveret.

AFM 11/17 : Et F-2000A Typhoon kampfly [MM7278/RS-23] fra 311° Gruppo RSV styrtede ned under flyveopvisning over havet ved Terracina 24/972017. Flyet ramte vandet under loop. Piloten fra Reparto Sperimentale Volo (RSV) ved Pratica di Mare blev dræbt.

AFM 11/19 : Det første F-2000A Typhoon kampfly [MM7317/51-01] til det italienske luftvåbens 51° Stormo blev observeret ved Istrana luftbasen 13/9/2019. Et afvisningsberedskab (QRA/quick reaction alert) med Typhoon fly har opereret fra Istrana siden jan. 2017 på rotationsbasis, hvor forskellige enheder har bidraget med kampfly for at dække det nordlige Italien. Flyet antyder, at en QRA-enhed måske i fremtiden vil blive underlagt 132° Stormo, eller at 22° Gruppo vil blive gendannet for at varetage denne opgave.

AFM 4/20 : Produktionen af i alt 96 Eurofighter kampfly til det italienske luftvåben er næsten fuldført. Til dato er 95 fly blevet leveret og det sidste eksemplar [MM7356 (IS082)] forventes at følge efter om kort tid.

AFM 6/20 : Det italienske luftvåbens 51° Stormo (51st Wing) har officielt indledt sit afvisningsbredskab (QRA/quick reaction alert) med F-2000 Typhoon kampfly ved Istrana luftbasen i det nordlige Italien. Enhedens 132° Gruppo (132nd Squadron) har nu ansvaret for luftforsvarsopgaver, efter at have modtaget sine første Typhoon fly i 2019. Siden 2017 har F-2000 fly og besætninger fra andre af luftvåbnets afdelinger været deployeret til Istrana på rotationsbasis til afvisningsopgaver. Men i 2019 opnåede 51° Stormo fuld operationel status med denne flytype, efter at de påkrævede vedligeholdelsesfaciliteter var blevet aktiveret til fulde tekniske inspektioner. F-2000 flyene [inkl. MM7316/51-01] opererer for nuværende sammen med 132° Gruppo's AMX A-11 kampfly til taktiske rekognosceringsopgaver, men disse fly vil efter planen blive udfaset senere i 2020. Istrana er luftvåbnets fjerde luftbase udrustet med Typhoon frontlinjefly efter Grosseto (4° Stormo), Gioia del Colle (36° Stormo) og Trapani (37° Stormo).

AFM 10/20 : Det sidste ensædede Eurofighter Typhoon F-2000A kampfly til det italienske luftvåben blev observeret under flyvning ved Torino-Caselle lufthavnen 21/8/2020 ved afslutningen på flyets anden flyvning.

AFM 12/20 : Det italienske luftvåbens sidste Eurofighter F-2000A Typhoon kampfly [CSX7356] blev leveret 23/10/2020. Flyet blev samme dag overført fra Leonardo's produktionsanlæg ved Torino-Caselle til 51st Wing ved Istrana Air Base. Havde gennemført sin tredje testflyvning 4/9/2020. Dermed har luftvåbnet modtaget i alt 95 fly af denne type, inkl. 81 ensædede F-2000A og 14 tosædede TF-2000A modeller. Det sidste F-2000A eksemplar tilgik 132 Squadron under 51st Wing. Enheden blev del af det italienske luftforsvar april 2020. Produktionsanlægget ved Torino-Caselle producerer nu 28 Eurofighter kampfly bestemt for luftvåbnet i Kuwait. Det første af disse vil blive leveret med en ny AESA-radar (active electronically scanned array).