Tyskland | Eurofighter Typhoon

LUFTVÅBNET

Antal/type Kontrakt Levering Noter
44 Typhoon (28/16)>32 1998 >3/2008 Tranche 1
68 (58/10)>79 14/12/2004 2008> Tranche 2
68 (61/7)>31/37>30 - - Tranche 3A/B, 38 B aflyst
TOTAL: 180>143 - 2003> planlagt 
38 (30/8) 11/11/2020 2025-30 Tranche 4
Enhed Eskadrille Base Type Noter
TSLw-1 - Kaufbeuren Typhoon test
Typhoon OCU - Manching Typhoon OCU
JG 73 Steinhoff 731 Staffel Laage Typhoon 2003> ex MiG-29
732 Staffel Laage Typhoon omstiller; ex F-4F
Taktisches Luftwaffengeschwader 73 (TLG73) Steinhoff Laage EF2000(T) OCU
JG 74 Mölders 741 Staffel Neuburg Typhoon 2005-07, ex F-4F
742 Staffel Neuburg Typhoon ex F-4F
Taktisches Luftwaffengeschwader 74 (TLG74) Neuburg EF2000(T) -
JbG 31 Boelcke 311 Staffel Nörvenich Typhoon 12/09>
312 Staffel Nörvenich Typhoon -
Taktisches Luftwaffengeschwader 31 (TLG31) Boelcke Nörvenich EF2000(T) -
JG 71 711 Staffel Wittmund Typhoon 2010-12
712 Staffel Wittmund Typhoon -
Tatische Luftwaffengruppe (TLGr) 71 Richthofen>TLG 71 Wittmund EF2000 (under TLG31) 1/7/16
JbG 33 331 Staffel Büchel Typhoon 2012-15
332 Staffel Büchel Typhoon -

WAPJ 14/93 : Den tyske regering har præsenteret en række spareplaner på forsvarsbudgettet ultimo 1992. Bl.a. vil anskaffelsen af nye Eurofighter 2000 kampfly til luftvåbnet blive reduceret fra 250 til kun 140 fly, inkl. 20 tosædede eksemplarer. Desuden er leveringen blevet udskudt i 3 år, hvorfor de første produktionsmidler først vil blive allokeret i 1996 i stedet for 1993.

AFM 4/97 : De sidste 40 af 180 EF2000 Eurofighter kampfly til det tyske luftvåben vil blive leveret i multi-rolle konfiguration. Oprindeligt skulle alle fly have været jagerfly til luftforsvar, men det er nu blevet besluttet, at de sdiste 40 fly skal afløse ældre Tornado fly fra 2012. De 140 luftforsvarsfly skal fordeles mellem 4 jagerwings fra 2002.

AFM 1/98 : JG 73 Steinhoff ved Laage bliver den første enhed, som vil modtage Typhoon kampfly.

AFM 7/00 : DASA ved Manching, Tyskland, skal bygge den centrale del af kroppen til de 620 bestilte Typhoon kampfly. Skal desuden samle de 180 fly planlagt for Luftwaffe, som allerede har bestilt 148. Samlingsarbejdet begynder dec. 2000. Kommer i tjeneste i 2004 og vil først afløse F-4F og MiG-29 ved JG 73, Laage.

AFM 7/01 : Tyskland vil modtage 180 Eurofighter jagerfly fra 2002. Det første fly skal efter planen rulles ud ved EADS (DASA) flyfabrikken ved Manching 7/7/2001. Første enhed bliver Jagdgeschwader 73 ved Laage, som nu har F-4F Phantom og MiG-29. De tre andre regimenter med Phantom vil også modtage Eurofighter. Flyene vil blive bevæbnet med BGT IRIS-T kortrækkende luft-til-luft missiler fra 2002 og indledningsvis AMRAAM langtrækkende luft-til-luft missiler.

JDW 25/01 : Produktionen af Eurofighter kampfly til Luftwaffe er ved at tage fart ved EADSs samlefabrik ved Manching, Bayern. I alt 33 fly er nu under bygning. 3 fly vil blive klar inden årets udgang og typen leveres til luftvåbnet fra medio 2002. Bliver fuld operationel ved Laage luftbasen i Mecklenburg-Pommern i april 2003. Tyskland vil modtage i alt 180 fly af de i alt 620 på bestilling til de 4 involverede lande.

AFM 8/02 : De første 44 Eurofighter kampfly vil begynde at afløse MiG-29 og F-4F Phantom II kampfly ved Jagdgeschwader 73 ved Laage fra 2003. I alt 180 fly leveres frem til 2015. Luftvåbnet vil modtage de første fly i 4. kvt. 2002, med træning af de første instruktører fra 2. kvt. 2003 ved Manching. Derefter følger regulær træning ved Laage fra okt. 2003. Typen vil tilgå følgende enheder: JG 74 (Neuburg) i 2005-07, JbG 31 (Nörvenich) i 2007-10, JG 71 (Wittmund) i 2010-12 og JbG 33 (Büchel) i 2012-15. JG-enheder har luftforsvarsopgaver, mens JbG har multirolle-opgaver. Hvert regiment vil modtage 36 fly.

AFM 7/03 : Typhoon kampfly vil komme i tjeneste ved det tyske luftvåben i slutningen af 2003. Den første enhed bliver Jagdgeschwader 73 ved Laage. I alt 4 wings vil modtage denne type, hver med 36 fly. De sidste fly leveres i 2015. Det første operationelle ensædede fly (30+01) er ved TSLw-1 ved Kaufbeuren. Det tosædede fly 98+31 blev leveret til denne enhed feb. 2003. Vil senere blive overført til Typhoon OCU ved Manching. det første produktionsparti består af 44 fly (28 ensædede og 16 tosædede).

AFM 8/03 : EADS Military Aircraft ved Manching vil levere 8 Typhoon tosædede kampfly til luftwaffe i 2003. Omfatter fly # 98+31 (GT001), som siden 2/03 har været i tjeneste ved luftvåbnets tekniske skole /TsLw1) ved Kaufbeuren til træning af jordpersonel.

AFM 9/03 : Det første serieproducerede Typhoon kampfly (30+03/GT003) blev leveret til Luftwaffe 4/8/2003. Skal bruges til træning af instruktører ved Manching. Flyet har tidligere båret testkoden 98+33. Tyskland vil i første omfang modtage 180 fly til afløsning af MiG-29, Phantom II og Tornado IDS.

AFM 6/04 : De første 5 Eurofighter Typhoon kampfly kom officielt i tjeneste ved JG 73 Steinhoff (Laage) 30/4/2004. Omfatter fly # 98+32, 98+33, 98+35, 98+37 samt et 5. fly.

AI 6/04 : JG 73 ved Laage har nu 7 tosædede Typhoon kampfly i tjeneste, mens et fly er tilgået Luftwaffes ingeniørskole ved Kaufbeuren.

AFM 12/04 : Det første ensædede Eurofighter Typhoon kampfly til luftvåbnet [98+39; GS002, senere 30+07] foretog sin første flyvning 22/10/2004. Bliver det første operationelle ensædede fly i alle deltagerlandene. Hidtil har Luftwaffe modtaget 8 tosædede fly til JG73 ved Laage.

AFM 4/05 : EADS leverede det første ensædede Typhoon jagerfly [# 30+07/GS002, ex 98+39] til Luftwaffe 14/2/2005. Blev overført til TSLw 1 ved Kaufbeuren 24/2/2005. Luftvåbnet har allerede 8 tosædede fly i tjeneste.

AFM 6/05 : Luftwaffes første operationelle ensædede Eurofighter [30+09/GS004] blev leveret til Jagdgeschwader 73 Steinhoff ved Laage 8/4/2004. Vil modtage yderligere 9 ensædede og 1 tosædet fly inden årets udgang.

AFM 1/06 : Jagdgeschwader 73 Steinhoff ved Laage har nu modtaget i alt 11 Eurofighter kampfly, inkl. 5 ensædede og 6 tosædede fly. Enheden, som fungerer som træningscenter, vil modtage i alt 33 fly, inkl. 12 to-sæder. Næste enhed bliver JG 74 Mölders ved Neuburg, som nu opererer F-4F Phamtom fly. Omstilling begynder fra 7/06.

AFM 9/06 : Jagdgeschwader 74 Mölders ved Neuburg modtog de første 4 Eurofighter jagerfly 25/7/06. I alt 23 fly af denne type er nu blevet leveret til Luftwaffe.

AFM 11/07 : Eurofighter kampfly er nu i tjenste ved Jagdgeschwader 73 Steinhoff ved Laage og Jagdgeschwader 74 ved Neuburg. Kommende leveringer vil dog sandsynligvis blive forsinket pga. levering af 15 fly til Østrigs luftvåben. JG-73 råder nu over 8 ensædede og 10 toædede Eurofighter fly og fungerer som typens træningsenhed. Pilottræningen varer mellem 5 og 6 måneder. Enheden består af 2 eskadriller, hvoraf 731 Staffel officielt vil blive dannet i 4. kvartal 2007, mens 732 Staffel har fungeret som Eurofighter OCU-enhed siden maj 2004. JG-74 råder over 9 fly, inkl. 7 ensædede og 2 tosædede, mens enhedens F-4F Phantom fly udfases fra jan. 2008. Eurofighter opereres af 742 Staffel, mens Staffel 741 fortsat har F-4F fly. Efter planen vil Eurofighter overtage luftforsvarsberedskabet fra jan. 2008. Andre fly er i tjeneste ved TSLw-1 (Luftwaffes tekniske skole) ved Kaufbeuren, som råder over 2 stk. [30+01; ex 98+31 og 30+07]. WTD-61 ved Manching vil modtage IPA 03 og 98+03 i 2008.

AFM 5/08 : Det sidste Eurofighter Typhoon Tranche 1 kampfly [30+42/GT017] blev leveret til Luftwaffe 20/3/2008.

AFM 2/10 : JaBoG 31 Boelcke ved Nörvenich modtog de første 4 Eurofighter kampfly [30+23, 30+24, 31+16 og 31+17] 15/12/2009. Er de første fly af denne type, som er tilgået en jagerbomberenhed.

AFM 9/10 : Den tyske regering overvejer en række omfattende spareforslag på forsvarsområdet. Det anbefales bl.a. at droppe det sidste parti på 37 Eurofighter Typhoon kampfly under Tranche 3B kontrakten.

AFM 2/12 : Det tyske luftvåben fremlagde planer for træning på Eurofighter Typhoon kampfly ved Holloman AFB, New Mexico 6/12/2011. I alt 24 fly vil tilgå German Air Force Flying Training Centre (GAFFTC) på basen, men en tidsplan er endnu ikke på plads. Det seneste Typhoon kampfly til Luftwaffe [30+82 (GS0062)] foretog sin første flyvning ved Manching 28/11/2011.

AFM 4/13 : Eurofighter Typhoon kampfly nr. 100 [31+00; c/n GS077] blev leveret til det tyske luftvåben (Luftwaffe) 28/2/2013. Flyet er blevet overført til Nörvenich.

AFM 10/14 : Det tyske luftvåben har overført 4 Eurofighter kampfly fra Taktischen Luftwaffengeschwader 74 ved Neuburg til Ämari AB, Estland 28/8/2014. Flyene overtog 1/9/2014 beskyttelsen af det baltiske luftrum efter 4 F-16 kampfly fra det danske luftvåben, som havde været på basen siden 30/4/2014. Yderligere 2 Eurofighter kampfly er på højt beredskab i Tyskland og kan indsætes om nødvendigt.

AFM 11/14 : Det tyske luftvåbenhar overført et Eurofighter Typhoon kampfly [30+09] til TAusbZLwSued (Technical Training Center South; det tidligere TSLw 1) ved Kaufbeuren 9/9/2014. Forventes at forblive på basen i adskillige år for at blive brugt til træning på jorden. Flyet var tidligere i tjeneste ved Taktische Luftwaffengeschwader 74 (TaktLwG 74) ved Neuburg.

AFM 2/15 : Det andet Eurofighter Typhoon Tranche 3A kampfly [31+32; GS092] til det tyske luftvåben foretog sin første flyvning ved Manching 15/12/2014. Det første fly af denne version [31+29; GS089] havde foretaget sin første flyvning samme sted 19/12/2014.

AFM 12/15 : Det tyske forsvarsministerium har midlertidigt indstillet leveringen af nye Eurofighter Typhoon kampfly til luftvåbnet 12/10/2015 pga. teknisk fejl. Det drejer sig om en forbindelse mellem haleroret og den bagerste del af skroget. De allerede leverede Tranche 1 til Tranche 3A fly kan dog fortsat operere, men er under grundig overvågning.

AFM 5/16 : Det tyske luftvåbens Taktische Luftwaffengruppe (TLGrp) 71 vil blive reorganiseret som Luftwaffes fjerde enhed med Typhoon kampfly, når Taktisches Luftwaffengeschwader (TLG) 71 Richthofen dannes ved Wittmund 1/7/2016. Vil omfatte 711 Squadron, som for nuværende opererer som den tredje eskadrille under TLG 31 Boelcke ved Nörvenich.

AFM 6/16 : Det tyske luftvåben har modtaget omkring 122 Eurofighter kampfly, inkl. 44 Tranche 1, 68 Tranche 2 samt 10 af i alt 31 Tranche 3a fly på bestilling. Tranche 3 partiet omfattede oprindeligt 68 fly, men blev delt i 2 grupper pga. besparelser. Men den anden gruppe på 37 Tranche 3b blev efterfølgende annulleret af det tyske forsvarsministerium okt. 2011. Luftvåbnet vil således modtage i alt 140 fly ekskl. IPA-modeller, som fordeles mellem 3 taktiske luftafdelinger (Taktisches Luftwaffengeschwader/TaktLwG). Disse omfatter TaktLwG 31 B ved Nörvenich, TaktLwG 73 S ved Laage og TaktLwG 74 ved Neuburg. Samtidig bliver Taktisches Luftwaffengruppe (TaktLwGrp R) 71 ved Wittmund omdannet under TaktLwG 31 for at blive en operationel afdeling 1/7/2016. De sidste 21 Tranche 3a fly forventes leveret inden udgangen af 2016. Herefter vil hver af de 4 afdelinger råde over omkring 33 fly. Eurofighter flyene bruges primært til luftforsvarsopgaver og opretholder et afvisningsberedskab bevæbnet med AIM-120C AMRAAM og IRIS-T mellemdistance luft-til-luft missiler (senere Meteor BVR missiler). Alle Tranche 3a fly opereres af TaktLwG 31, som også løser jagerbomberopgaver forsynet med laser-pods. Disse fly bruger samme angrebsvåben som Tornado IDS, mens KEPD Taurus stand-off våben endnu ikke er blevet bestilt. Alle Tranche 2 vil blive opgraderet med samme software som Tranche 3a.

AFM 6/18 : Det tyske luftvåbens Eurofighter Tranche 3A kampfly er for nylig kommet i tjeneste ved de taktiske luftafdelinger ved Laage, Neuburg og Wittmund. Mere end halvdelen af de 31 fly af denne version på bestilling er nu blevet leveret. De første Tranche 3A fly tilgik Taktisches Luftwaffengeschwader 31 (TaktLwG) 31 Boelcke ved Nörvenich, som modtog 13 ensædede Tranche 3A fly mellem sept. 2015 og okt. 2017. TakLwG 71 Richthofen blev den næste modtager af Tranche 3A fly, da et ensædet fly [31+44 (c/n GS0104)] ankom til Wittmund 11/1/2018. Enheden indledte operationelle missioner med typen marts 2018. Sidstnævnte eksemplar var det første Eurofighter fly leveret direkte fra Airbus-fabrikken i Manching til Wittmund. TakLwG 71 havde tidligere opereret en blanding af Tranche 1 og Tranche 2 versioner oprindeligt leveret til de 3 andre afdelinger. I mellemtiden er 3 tosædede Tranche 3A fly ligeledes tilgået operationelle enheder: 31+25 (c/n GT0028) tilgik TakLwG 74 ved Neuburg 10/8/2017, mens TakLwG 713 Steinhoff ved Laage modtog 31+24 [c/n GT0027] 13/11/2017 og 31+26 [c/n GT0029] 3/4/2018. Det første tosædede Tranche 3A fly 98+08 [IPA 08, c/n GT0026); 31+23 ikke brugt] bruges fortsat af Airbus ved Manching til testopgaver.

AFM 8/18 : Tre EF2000 Eurofighter kampfly fra Luftwaffe tilbragte for nylig 3 uger ved RAF Lossiemouth, Skotland i forbindelse med testaffyringer af AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). Flyene ankom til basen i Moray 4/6/2018. Omfatter 2 fly [ensæder 30+93 og tosæder 30+42] fra Taktisches Luftwaffengeschwader 74 (TaktLwG 74) ved Neuburg samt 1 fly [IPA 3 (Instrumented Production Aircraft) 98+03] fra Wehrtechnische Dienststelle 61 (WTD 61/Defence Technical Department 61) ved Manching. I alt 13 missiler blev affyret over øvelsesområder omkring de Ydre Hebrider.

AFM 4/19 : Et Eurofighter kampfly fra Luftwaffe's Taktisches Luftwaffengeschwader 31 Boelcke (TaktLwG 31 B/Tactical Air Force Wing 31) har gennemført den første mission med fuld swing-role våbenlast. Flyvningen blev foretaget fra TaktLwG 31's base ved Nörvenich 6/2/2019. EF2000 modellen [30+98] medførte 4 GBU-48 Enhanced Paveway II bomber, 4 AIM-120 AMRAAM og 2 IRIS-T luft-til-luft missiler samt en Litening III lasermåludpegningspod. TaktLwG 31 er den første af luftvåbnets 4 Eurofighter-afdelinger som opnår multirolle status. Det første eksemplar af GBU-48 bomben blev officielt overdraget til afdelingen dec. 2018. EF2000 blev operationel i sin nye rolle fra 1/1/2019 og står til rådighed for NATO Response Force. Piloter og teknikere fra Boelcke-afdelingen vil herefter fungere som eksperter, mens de deler deres erfaringer med Luftwaffe's 3 andre Eurofighter-afdelinger: TaktLwG 71 Richthofen ved Wittmund, TaktLwG 73 Steinhoff ved Laage (som ligeledes fungerer som EF2000 træningsenhed) og TaktLwG 74 ved Neuburg.

AFM 8/19 : To Eurofighter EF2000 kampfly [30-48 og 30+55] fra Taktische Luftwaffengeschwader 73 Steinhoff kolliderede i luften over Mecklenburg-Vorpommern 24/6/2019 og styrtede ned nær Müritz i det nordøstlige Tyskland. Ulykken skete under træningsflyvning fra basen ved Laage sammen med et tredje fly. Begge piloter skød sig ud med katapultsæde, men piloten i sidstnævnte fly blev dræbt.

FG 7/11/19 : Tyskland menes at være klar til at gå videre med et projekt om at forsyne sine nyeste Eurofighter kampfly med AESA-radarer (active elecronically scanned array) i samarbejde med Spanien. Desuden vil den tyske regering snart godkende anskaffelsen af yderligere 38 nye Typhoon fly til afløsning af fly til Tranche 1 konfiguration. AESA-opgraderingen vil blive udført af Airbus Defence & Space i samarbejde med NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency). En kontrakt forventes indgået ultimo 2019 eller primo 2020 med levering af opgraderede fly til begge lande fra 2022. De nye E-Scan Mk 1 radarsæt fra Euroradar anført af Leonardo vil blive installeret i 110 Tranche 2 og 3 fly fra Tyskland, mens Spanien har planer om at anskaffe et indledende parti på 19 enheder. Desuden vil eksportkunderne Kuwait og Qatar modtage Eurofighter Typhoon kampfly med Mk1A radarer, mens Storbritannien har planer om at anskaffe en kommende Mk2 sensor optimeret til elektronisk krigsførelse for at supplere sine Lockheed Martin F-35 fly. I mellemtiden forventer Airbus af modtage en kontrakt fra den tyske regering for anskaffelsen af 38 Typhoon kampfly forsynet med AESA-radar som del af Project Quadriga. Disse fly skal afløse de eksisterende Tranche 1-standard fly leveret fra omkring 2004. Spanien menes ligeledes at have planer om at bestille ekstra eksemplarer af Typhoon til afløsning af sine Boeing F/A-18A/B Hornet kampfly. Det spanske luftvåben har allerede identificeret Typhoon som den ideelle afløser. På længere sigt har det tyske luftvåben behov for en afløser til sine Panavia Tornado jagerbombere fra 2030. Airbus har foreslået at levere 45 Eurofighter fly med strategisk kapacitet, inkl. atomvåben, samt 40 fly konfigureret til elektronisk kamprekognoscering/undertrykkelse af fjendtligt luftforsvar. Modtagelsen af nye ordrer fra Tyskland ville støtte en kampagne anført af Airbus for at sælge Eurofighter fly til Schweiz. Tilbudet til Schweiz omfatter 40 modeller til Quedriga-konfiguration, hvor en endelig beslutning forventes ultimo 2020 eller primo 2021. Andre kandidater omfatter F/A-18E/F Super Hornet, F-35A samt Dassault Rafale. Ifølge Airbus kunne leveringen af nye fly til Tyskland begynde 40-46 måneder efter en kontraktindgåelse, med endelig samling ved Manching på en rate af mellem 8 og 10 fly om året. En eventuel genoptagelse af Typhoon produktion i Tyskland ville ligeledes lukke hullet frem til en planlagt produktion af New Generation Fighter til Frankrig, Spanien og Tyskland.

AFM 12/19 : Det sidste Eurofighter kampfly på bestilling til det tyske luftvåben gennemførte sin jomfruflyvning ved Airbus Defence and Space's faciliteter i Manching, Bayern 28/10/2019. Det ensædede fly [31+53 (GS0113) er det sidste Tranche 3A fly til Luftwaffe. Tyskland bestilte 112 ensædede Eurofighter fly, ekskl. 9 Tranche 1 fly omdirigeret til Østrig og afløst af nybyggede eksemplarer. Desuden blev der bestilt 30 tosædede modeller. Luftwaffe modtog 32 fly fra Tranche 1, hvoraf det sidste [30+42] blev leveret til Neuburg 20/3/2008. Blev efterfulgt af 79 Tranche 2 kampfly, mens 31+53 er det sidste af 30 Tranche 3A fly under levering (Tyskland har besluttet ikke at anskaffe de 38 Tranche 3B fly). To ensædede EF2000 fly kolliderede i luften 24/6/2019, hvor begge fly samt en pilot gik tabt. Airbus bekræftede for nyligt, at den tyske regering har planer om at udskifte hele sin flåde af Tranche 1 Eurofighter fly som del af Project Quadriga. Producenten oplyser, at man er tæt på at underskrive en kontrakt med regeringen for at erstatte Tranche 1 flyene med fabriksnye Tranche 3 platforme forsynet med AESA-radarer (active electronically scanned array) og opdateret software. Eurofighter er desuden kandidat som afløser for Luftwaffe's flåde på 85 Tornado IDS/ECR kampfly og Airbus annoncerede for nyligt et forslag til en ny variant af kampflyet som afløser for Tornado ECR til SEAD-opgaver (suppression of enemy air defences). Denne version ville blive udrustet med 2 eskorte-jammingpods under vingerne, stationer til lokalisering af stationer på vingespidserne samt MBDA SPEAR-EW våben.

AFM 12/19 : Det tyske luftvåben har markeret 15 års tjeneste med Eurofighter kampfly. Den første enhed var Taktisches Luftwaffengeschwader 73 (TaktLwG 73) Steinhoff ved Laage, som modtog sit første eksemplar i 2004.

AFM 4/20 : Det tyske luftvåben har modtaget sit sidste Eurofighter kampfly. Flyet [31+53 (GS113]] forlod Manching 17/12/2019 som det sidste eksemplar fra en ordre for 143 stk. til Luftwaffe.

AFM 1/21 : Tyskland indgik en kontrakt for anskaffelse af 38 nye Eurofighter kampfly 11/11/2020 som del af Project Quadriga til støtte for moderniseringen af det tyske luftvåbens flyflåde. Ordren dækker leveringen af Tranche 4 versioner af typen mellem 2025 og 2030, inkl. 30 ensædede og 8 tosædede modeller, til afløsning af Tysklands Tranche 1 versioner. Tranche 4 modellen, som vil blive forsynet med en AESA-radar (active electronically scanned array), har en bredere multirolle-kapacitet til angreb mod mål i luften og på jorden. Flyene forventes at forblive i tjeneste frem til 2060. Af de 38 modeller vil 3 stk. blive forsynet med specialinstrumenter for at fungere som testfly for videre udvikling af Eurofighter. Quadriga-kontrakten blev indgået mellem Eurofighter og NATO Eurofighter and Tornado Management Agency (NETMA). Det tyske parlament havde godkendt finansieringen af anskaffelsen 5/11/2020.

 

 

FG 16/5/14 :

The same budget pressures have also affected Germany’s combat aircraft and rotorcraft programmes. The nation – along with its programme partners Italy, Spain and the UK – will not proceed with the planned final Tranche 3B build phase of the Eurofighter programme. This is currently expected to see production of the type conclude during 2018, bar the receipt of fresh export orders. The Eurofighter is now wholly responsible for Germany’s air policing activities, since the Luftwaffe’s final McDonnell Douglas F-4Fs were retired in June 2013, after a service life lasting almost 40 years.

Berlin’s ambitious fleet plans for new-generation rotorcraft have also been revised....... while that of the NH Industries NH90 tactical transport has been reduced from 122 to 82. Agreed with industry early last year, the alteration to the latter deal also includes the eventual introduction of 18 maritime examples to be produced in a German-unique “Sea Lion” configuration. These ship-based helicopters will replace its navy’s aged Westland Sea Kings.