KAI KMH/KUH-1 Surion

KUH-1 Surion prototype foretager fin første flyvning

LANDE
Sydkorea

AFM 1/02 : Sydkorea vil udvikle ny multirolle helikopter til de væbnede styrker. Kaldes KMH (Korean Multi-purpose Helicopter). Op til 500 ønskes til at afløse hærens MD 500MD, UH-1H og andre typer. Forventede versioner af KMH omfatter flerformåls, spejder- og angrebshelikoptere. Har længe haft et projekt for at finde en ny angrebshelikopter (AH-X). 36 ønskedes blandt deltagerne AH-1Z, AH-64D og Kamov Ka-52K. Programmets fremtid tages op igen i 2003. KAI skal slutte sig sammen med en udenlandsk producent for at bygge KMH. Har tidligere samlet UH-60P og Bo 105CBS-4. Forventes at få 2 motorer og en vægt på 6,8 tons.

AFM 8/06 : KAI (Korean Aerospace Industries) har indgået aftale med Eurocopter om udvikling af ny flerformålshelikopter til den sydkoreanske hær. Eurocopter blev valgt som hovedpartner i KHP-projektet (Korean Helicopter Programme) dec. 2005 og den sydkoreanske regering godkendte projektet 12/4/2006. Vil i fællesskab udvikle og producere en prototype frem til 2008 og den første flyvning forventes i 2010. I alt 245 helikopter vil blive erhvervet til hæren til afløsning af eksisterende transport- og forbindelseshelikoptere. Et eksportsalg på 300 stk. forventes.

AFM 9/09 : Korea Aerospace Industries (KAI) præsenterede prototype af deres Korean Utility Helicopter (KUH) Surion ved Sacheon 31/7/2009. Den nye militære transporthelikopter er blevet udviklet i samarbejde med Eurocopter siden 6/06. Typens første flyvning er planlagt til primo 2010, mens udviklingsarbejdet vil være fuldendt 6/2012. Derefter vil 245 Surion helikoptere blive serieproduceret for den sydkoreanske hær, hvor de vil afløse UH-1H Iroquois og MD500 helikoptere fra 2012. Eurocopter har ansvaret for udvikling og produktion af gearkasser, hovedrotormast og autopilot.

AFM 5/10 : Den første Korean Utility Helicopter (KUH) Surion prototype foretog sin første flyvning 10/3/2010. Den egentlige produktion vil starte ultimo 2010/primo 2011. I alt 245 af disse troppetransporthelikoptere vil efter planen vil bygget til at afløse den sydkoreanske hærs UH-1H og MD500 helikoptere. Typen udvikles i et samarbejde mellem Korea Aerospace Industries (KAI) og Eurocopter efter aftale indgået 6/2006.

AFM 5/13 : KAI's Surion transporthelikopter har nu afsluttet testprogram. Den første prototype foretog sin første flyvning 10/3/2010, og efterfølgende har i alt 4 prototyper gennemført 2.000 flyvninger. Den sydkoreanske hær har planer om at anskaffe op til 245 helikoptere af denne type.

AFM 6/13 : Korea Aerospace Industries (KAI) har blevet udvalgt som den foretrukne leverandør af i alt 40 Surion helikoptere til det sydkoreanske marinekorps. Skal leveres frem til 2023 og vil blive brugt til støtte for maritime landgangsoperationer på øer ud for kysten. KAI forventer at starte udviklingsprogrammet juli 2013, hvorefter produktionen vil begynde i 2015. Marinekorpsets version vil blive forsynet med et integreret flydesystem, ekstra brændstoftanke mv. Typen forventes at operere på flådens amfibiske angrebsskibe af Dodko-klassen, som kan medføre op til 15 helikoptere.

AFM 7/13 : Efter 6 års udviklingsarbejde kom Sydkoreas første egenudviklede helikopter, KAI Surion, i tjeneste ved hæren 22/5/2013. Typen er blevet udviklet i samarbejde med Eurocopter. 10 KUH-1 helikoptere er tilgået hærens flyveskole ved Nonsan. I alt 200 helikopter er planlagt frem til 2022. Yderligere 40 amfibieversioner vil blive leveret til marinekorpset frem til 2023.

FG 23/1/15+AFM 3/15 : En ny amfibisk angrebsversion af Korean Aerospace Industries' (KAI) Surion KUH (Korea Utility Helicopter) transporthelikopter foretog sin første flyvning ved Sacheon 19/1/2015. Denne version forventes at være færdigudviklet til det sydkoreanske marinekorps inden årets udgang. KAI blev udvalgt til at udvikle og levere disse helikoptere af styringskommissionen for forsvarsanskaffelser 17/4/2013. Den amfibiske helikopter forsynes med integreret flydesystem, foldbar hovedrotor, ekstra brændstoftanke og specialiseret kommunikationsudstyr. Typen vil blive testet i resten af 2015 under forskellige forhold, inkl. i koldt vejr og ombord på skibe. Omkring 40 stk. forventes leveret frem til 2023 for at styrke marinekorpsets amfibiske angrebsoperationer på fjerntliggende grænseøer. Typen kan operere fra flådens amfibiske angrebsskibe af Dokdo-klassen, som kan medføre 15 helikoptere hver. Foreløbig er et skib kommet i tjeneste, mens det næste er under bygning.

FG 28/1/16 : Korea Aerospace Industries (KAI) har gennemført den første flyvning med en KUH-1 Surion helikopter optimeret for militære ambulanceflyvninger. Flyvningen fandt sted ved Sachon. Den nye variant, som vejer 8,7 tons, vil først blive leveret til den sydkoreanske hær fra 2018. Den første kontrakt for 8 eksemplarer var blevet indgået i 2014. Er forsynet med hoist til løft af patienter pga. Sydkorea's bjergrige terræn samt aftagelige ekstra brændstoftanke til langtrækkende missioner. Helikopteren kan medføre 6 patienter samt behandlingsudstyr. 6 af hærens Surion helikoptere er blevet forsynet med nødhjælpsudstyr, hvilket lagde grunden for den dedikerede ambulanceversion. Hæren råder over 40 Surion helikoptere, men vil på sigt modtage i alt 200 eksemplarer.

AFM 3/16 : Korea Aerospace Industries (KAI) har testfløjet en ny militær version af sin Surion helikopter til ambulanceflyvninger. Den første flyvning fandt sted ved Sacheon i South Gyeongsang-provinsen 22/1/2016. Typen er forsynet med hoist til brug i vanskeligt terræn samt en ekstra brændstoftank for at forøge rækkevidden. Op til 6 patienter kan medføres. Den sydkoreanske hær menes at have indgået en kontrakt for 8 helikoptere af denne type. Råder allerede over 6 standard Surion helikoptere til ambulanceflyvninger, men disse er kun forsynet med begrænset behandlingsudstyr. KAI meddelte 29/12/2015, at udviklingen af en amfibisk angrebsversion til det sydkoreanske marinekorps var tilendebragt. Prototypen af denne version havde foretaget sin første version 19/1/2015. Marinekorpset har planer om at anskaffe 40 stk. af denne version frem til 2023.

FG 8/7/16 : Sydkorea har givet sin flåde af Korea Aerospace Industries (KAI) KUH-1 Surion transporthelikoptere startforbud, indtil deres gearkasser kan udskiftes. Sker efter at en civil Airbus Helicopters H225 helikopter, som bruger samme type gearkasse som Surion, styrtede ned i Norge ultimo april 2016 pga. tekniske problemer. 57% af de operationelle Surion helikoptere skal have udskiftet deres gearkasser, men producenten vil dække udgifterne hertil. Surion, som ligner Super Puma helikopteren, blev udviklet lokalt i Sydkorea med omfattende assistance fra Airbus Helicopters. I alt 52 KUH-1 helikoptere er i aktiv tjeneste, mens yderligere 49 stk. er på fast kontrakt. Den sydkoreanske hær råder over 45 eksemplarer og har bestilt 47 mere. KAI råder selv over 4 helikoptere, mens Korea National Policy Agency har 3 stk., mens endnu et eksemplar er på bestilling. Desuden har det sydkoreanske skovvæsen en Surion helikopter på bestilling. Hensigtserklæringer omfatter 153 stk. til hæren, 40 stk. til det sydkoreanske marinekorps samt 11 stk. til politiet.

FG 30/12/2016 : Korea Aircraft Industries har modtaget en ordre fra det sydkoreanske DAPA (Defense Acquisition Program Administration) for levering af KUH-1 Surion transporthelikopter til landets marinekorps. I alt 30 helikoptere vil blive leveret 2017>2023. KAI havde oprindeligt forventet en indledende marineordre på 36 eksemplarer. Marinekorpsets version har hovedrotorblade, som kan foldes. Kan foruden en besætning på 4 mand (2 piloter og 2 skytter) medføre 9 fuldt bevæbnede marinesoldater. Interne langtrækkende brændstoftanke kan monteres efter behov. Desuden har alle problemramte Surion helikoptere fra den sydkoreanske hær fået ombygget deres gearkasser. KAI har modtaget en tredje produktionskontrakt fra hæren. I alt 69 Surion helikoptere er i tjeneste, inkl. 62 ved den sydkoreanske hær og 3 ved Korea National Police Agency. Desuden har KAI selv 4 stk.

AFM 12/17 : Korea Aerospace Industries (KAI) demonstrerede en ny version af KUH1 Surion helikopteren til det sydkoreanske marinekorps under International Aerospace & Defense Exhibition (ADEX) ved Seoul fra 17/10/2017 til 22/10/2017. KAI havde modtaget en kontrakt 2016 for produktion af Surion helikoptere til marinekorpset over en 3-årig periode. Ønsker i alt 40 eksemplarer, men den første kontrakt omfatter 28 stk. Produktionen startede tidligere i år og den første helikopter vil blive leveret til marinekorpset dec. 2017. De primære forskelle for denne version omfatter intern ekstra brændstoftank, oppusteligt flydeudstyr i bunden af skroget samt foldbare rotorblade.

FG 15/10/19 : Leveringer af Korea Aerospace Industries (KAI) KUH-1 Surion helikopteren og dets varianter er tilbage på sporet efter en fatal ulykke med en maritin version juli 2018. Men der er fortsat kun få tegn på et muligt eksportsalg af denne middeltunge transporthelikopter, efter at Surion tabte en potentiel aftale med Filippinerne. Leveringer af Surion helikoptere til både den sydkoreanske hær samt marinekorpset er nu tilbage på sporet mens salget af civile varianter stiger. KAI har foreløbig overdraget 90 KUH-1 modeller til hæren og producerer yderligere 72 enheder som del af en tre-faset kontrakt fra 2016. Producenten vil efter planen levere mindst 200 KUH-1 helikoptere til hæren. KAI indgik desuden en aftale i 2016 for 36 eksemplarer af en maritim version, MUH-1 Marineon, til marinekorpset frem til 2023. Desuden bliver der leveret 8 ambulancehelikoptere til militæret som del af kontrakt fra 2018. Undersøgelser af styrtet juli 2018, hvor 5 af de 6 ombordværende marinesoldater ombord på en MUH-1 blev dræbt, peger på en defekt hovedrotormast produceret af Airbus Helicopters i Frankrig. Efterfølgende er kvaliteten af dele som rotormaster og gearkasser blevet forbedret, men ulykken har påvirket salget af civile varianter samt kostet eksport til Filippinerne, som i stedet valgte Sikorsky S-70i. Men KAI håber fortsat på salg til andre lande i Sydøstasien, som tidligere har anskaffet fastvingefly produceret af KAI, så som KT-1 basistrænere og T-50 avancerede jettrænere. KAI menes at se Indonesien som den første internationale kunde til Surion.

AFM 4/20 : Den sydkoreanske kystvagt har modtaget 2 nye Korea Aerospace Industries (KAI) KUH-1CG Surion helikoptere [inkl. B522]. Leveringen af helikopterne blev annonceret af KAI 20/12/2019. Typen er forsynet med avanceret missionsudstyr til varetagelse af opgaver som SAR og opretholdelse af maritim sikkerhed, inkl. bekæmpelse af illegalt fiskeri.