Argentina | FMA IA.58 Pucará

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Grupo Aéreo 3 de Ataque/III Brigada Aérea Escuadrón II BAM Reconquista IA-58A Pucará -
Escuadrón III BAM Reconquista IA-58A Pucará -
Grupo Aéreo 9 Escuadrón IV BAM Comodoro Rivadavia IA-58A Pucará opløst 1990

AFW/84 : Den planlagte modernisering og udvidelse af det argentinske luftvåben er blevet ramt af økonomiske problemer såvel som produktionsvanskeligheder. Sidstnævnte problem gælder især for IA.58 Pucara tomotorede lette angrebsfly designet og produceret af Fábrica Militar de Aviones (FMA) ved Cordoba. Testflyvninger med Pucara begyndte i 1969 for at imødekomme et behov for op til 100 fly til det argentinske luftvåben, men frem til udgangen af 1977 var der kun blevet afsat midler til et første parti på 30 eksemplarer, samt bevillinger til yderligere 15 stk. Den første enhed, som har modtaget Pucara fly, er II Escuadron de Exploration y Ataque ved Reconquista; IA.58 afløser en ældre argentinsk udviklet type, IA.35 Huanquero. Enheden er underlagt II Briagda Aerea.

EWAP/86 : III Brigada Aérea ved BAM Reconquista omfatter Grupo 3 de Exploracion y Ataque med FMA IA.58A Pucará angrebsfly. Næsten 100 fly er blevet bygget til dato, men omfatter måske eksportordrer fra Uruguay (6 stk.) og Venezuela (18 stk.). 30 fly er gået tabt ved ulykker og under Falklandskrigen, mens de resterende eksemplarer opereres af Escuadron II og Escuadron III under Grupo 3 og Grupo 9. Typen anvendes ligeledes af Escuadron de Explocacion y Ataque IV under IX Brigada Aérea, Grupo 9 de Transporte ved BAM Comodoro Rivadavia.

WAPJ 31/97 : Grupo Aéreo 3 de Ataque ved BAM Reconquista modtog 2 eskadriller med FMA IA-58 Pucará i 1970'erne. Escuadrón IV de Ataque fra Grupo Aéreo 9 opererede også IA-58A fra BAM Comodoro Rivadavia frem til slutningen af 1990 hvor enheden blev opløst. Her brugt til maritim rekognoscering.

AFM 9/10/19 : Det argentinske luftvåben har planer om at ombygget et ukendt antal af sine aldrende IA-58 Pucara lette angrebsfly til ISR-varianter (intelligence, surveillance and reconnaissance) med betegnelsen IA-58 Fenix. Luftvåbnet råder over 25 IA-58 fly. Typen, som blev bygget af det statsejede Fábrica Militar de Aviones, kom i tjeneste 1975. Den første flyvning blev gennemført i 1969, mens 107 eksemplarer blev produceret mellem 1974 og 1999. IA-58 flyene omstiller til ISR-rollen fordi typen er logistisk svær at understøtte, mens mange afflyenes systemer er forældede. De moderniserede fly vil forblive i tjeneste i yderligere 15 til 20 år. Bl.a. vil flyenes 2 fransk-producerede Turbomeca Astazou motorer blive udskiftet med Pratt & Whitney PT6A-62, mens de 3-bladede propeller erstattes med 4-bladede propeller fra Hartzell. Desuden vil flyene få monteret nyt ISR-udstyr inkl. sensorer, lasermålfinder og synthetic aperture-radar samt COMINT-udstyr (communications intelligence) inkl. satellit-datamodem. Det argentinske luftvåben råder desuden over en flåde på 24 Lockheed Martin A-4AR Fightinghawk angrebsfly. I juli 2019 forlød det, at landet var interesseret i at anskaffe et dusin FA-50 lette angrebsfly fra Korea Aerospace Industries, men den potentielle ordre er endnu ikke blevet bekræftet af den argentinske regering.

AFM 11/19 : Dette års Dédalo militærøvelse arrangeret af det argentinske luftvåben var den sidste med deltagelse af IA-58 Pucará angrebsfly, hvor de opererede i deres oprindelige COIN- og angrebsrolle. Manøvrerne, som var centreret omkring V Brigada Aérea i Villa Reynolds, San Luis-provinsen, begyndte 5/9/2019. Sammen med de sidste Pucará fly indsatte III Brigada Aérea ligeledes EMB-312A Tucano fly fra basen ved Santa Fe. Tucano flyene vil afløse Pucará på grænsepatruljeopgaver. Pucará er bevæbnet med bl.a. 7,62 mm maskingeværer og 130 kg bomber. De angrebskonfigurerede IA-58 fly blev trukket tilbage fra tjeneste 4/10/2019 for at blive afløst af et enkelt IA_58.H Pucará II fly forsynet med nye Pratt & Whitney PT6A-62 motorer. Denne type er udrustet til ubevæbnede luftovervågningsmissioner. Luftvåbnet har planer om at ombygge yderligere 2 fly til denne konfiguration i 2020, hvis finansieringen er til rådighed.