NATO | Airbus A330

Enhed Eskadrille Base Type Noter
MMU - Eindhoven, Holland A330 MRTT (4) NATO

AFM 2/15 : Tre europæiske nationer – Holland, Norge og Polen – fremlagde planer om at danne en fælles flåde på 4 Airbus A330 MRTT tankfly 19/12/2014. Der vil efterfølgende blive indledt forhandlinger med Airbus Defence & Space gennem det internationale agentur OCCAR. En kontrakt forventes indgået i 2016, hvorefter flyene kan være i operationel tjeneste i 2019. Typen skal bl.a. afløse det hollandske luftvåbens 2 KDC-10 tankfly, som efter planen udfases i 2020. Eindhoven AB i Holland forventes at blive base for A330 flyene, men der er endnu ikke truffet en endelig beslutning. Flyene vil også kunne bruges til passagertransport, strategiske transportopgaver samt transport af sårede. Andre lande vil have mulighed for at tilslutte sig programmet.

AFM 9/16 : Holland og Luxembourg vil i fællesskab anskaffe en pulje af A330 Multi-Role Tanker Transport (A330 MRTT) tankfly fra Airbus Defence & Space. Det hollandske forsvarsministerium meddelte 28/7/2016, at en hensigtserklæring var blevet indgået med Luxembourg. På samme tidspunkt blev der underskrevet en foreløbig aftale med Airbus Defence & Space. Aftalen omfatter en fast kontrakt for 2 fly med optioner på op til 6 stk. mere, når andre lande forventes at tilslutte sig samarbejdet. Flyene, som anskaffes på vegne af NATO Support and Procurement Agency (NSPA), bliver stationeret ved Eindhoven AB i Holland. Belgien, Norge, Polen og Tyskland har tilkendegivet planer om at slutte sig til aftalen på et senere tidspunkt. Programmet går under betegnelsen Multinational MRTT Fleet (MMF) initiativet, men Holland og Luxembourg vil have eksklusiv brugsret over de første fly. European Air Transport Command, som også har base ved Eindhoven, vil muligvis få ansvaret for MRTT-puljen. Omkostninger og personel vil blive fordelt på basis af det antal flyvetimer, som hvert land ønsker. Flyene forventes at kunne være i tjeneste i 30 år. Holland og Luxembourg undersøger desuden mulighederne for at samarbejde med Frankrig og Storbritannien omkring træning, instruktion og vedligeholdelse. Frankrig forventes at ville modtage sit første A330 fly i 2018, mens Storbritannien allerede har 14 fly i tjeneste som Voyager KC.2/3. De 2 MRTT fly leveres i 2020, samme år hvor det hollandske luftvåben gradvist vil indlede udfasningen af sine 2 KDC-10 tankfly.

AFM 4/17 : Yderligere 3 NATO-medlemmer – Belgien, Norge og Tyskland – har tilsluttet sig alliancens Multi-Role Tanker Transport (MRTT) Fleet program. Embedsmænd fra de 3 lande underskrev en hensigtserklæring 16/2/2017 om at tilslutte sig Holland og Luxembourg om den voksende multinationale MRTT-flåde, som bliver sponsoreret af European Defence Agency (EDA). Holland og Luxembourg indledte initiativet juli 2016, mens de 2 første A330 MRTT-fly forventes leveret 2020. Ultimativt vil op til 8 MRTT-fly blive anskaffet til projektet. Flyene vil blive stationeret ved Eindhoven Air Base i Holland samt Köln-Bonn lufthavnen i Tyskland.

AFM 8/17 : Tyskland og Norge har tilsluttet sig Holland og Luxembourg i et program for operationer med en fælles pulje af NATO-ejede A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) fly. De to lande underskrev en hensigtserklæring 29/6/2017. NATO Support and Procurement Agency (NSPA) vil bestille flyene gennem Organisation Conjointe de Coopération en Matière d'Armement (OCCAR/Europa's organisation for the management of co-operative armament programmes). EDA (European Defence Agency) indledte planer for den multinationale flåde af tank- og transportfly (MMF/Multinational Multi-Role Tanker Transport) i 2012. Programmet finansieres af de 4 lande, som vil være i stand til at bruge A330 flyene gennem et puljearrangement. To fly er allerede blevet bestilt, som vil blive leveret fra Airbus Defence and Space ved Getafe, Spanien i 2020. Yderligere 5 fly vil nu blive bestilt, mens op til 4 fly mere er på option.

FG 26/9/17 : Tyskland og Norge har formelt tilføjet yderligere 5 Airbus Defence & Space A330 multirolle tank/transportfly til det multinationale program lanceret tidligere i år af Holland og Luxembourg. Airbus meddelte 29/9/2017, at man havde modtaget en fast ordre fra det europæiske agentur for forsvarsanskaffelser OCCAR or de nye fly, som vil forøge partnernationernes fælles flåde til 7 enheder. Alle fly forventes leveret mellem 2020 og 2022. Aftalen omfatter desuden 2-årig støtteaftale samt option for anskaffelsen af yderligere 4 fly, som giver mulighed for andre nationer at tilslutte sig samarbejdet. Typen vil blive konfigureret til luftoptankning, transport af passagerer og fragt samt evakueringsflyvninger af sårede. Det multinationale europæiske/NATO MMF-projekt (multirole tanker transport) er resultatet af et program fra European Defence Agency fra 2012. Det tyske luftvåben råder allerede over 4 A310 tankfly og et enkelt A310 transportfly, som er mellem 28 og 30 år gamle, mens Norge ikke har nogen kapacitet til optankning i luften.

AFM 1/19 : Det første Airbus A330-200 tankfly [c/n 1830; MRTT054; EC-340] til Multinational MRTT Fleet (MMF) blev observeret ved Airbus Defence and Space ved Getafe, Madrid 31/10/2018 efter ombygning til MRTT-standard (Multi-Role Tanker Transport). De første testflyvninger forventes gennemført kort tid efter. Det første af i alt 8 MRTT-fly på bestilling forventes leveret til MMF 2020.

AFM 4/19 : Det første A330 MRTT-fly [Multi-Role Tanker Transport) til NATO [M-001 (MRTT054; c/n 1830; EC-340)] blev observeret under testflyvning ved Airbus' fabrik i Toulouse, Frankrig 27/2/2019. Flyet vil tilgå NATO's Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF) ved Eindhoven Air Base, Holland. MMF-projektet blev startet af European Defence Agency (EDA) i 2011, hvorefter Holland og Luxembourg bestilte de 2 første A330 MRTT-fly juli 2016. Tyskland og Norge tilsluttede sig programmet juni 2017, hvor yderligere 5 MRTT fly blev bestilt. Belgien blev den femte medlemsnation, da det ottende MRTT-fly blev bestilt dec. 2017. Det første eksemplar havde foretaget sin første flyvning nov. 2017, mens det andet fly blev observeret inden ombygning ved Toulouse nov. 2018. Samtlige 8 fly vil efter planen blive leveret mellem 2020 og 2024.

AFM 9/19 : Multinational Multi-Role Tanker Transport Unit (MMU) blev formelt dannet under ceremoni ved Eindhoven Air Base, Holland 10/7/2019. MMU er nu ansvarlig for at forberede leveringen af de første MRTT-fly 1/5/2020. Multinational MRTT Force (MMF) vil omfatte i alt 8 A330 MRTT fly, som tilhører NATO. I alt 5 af flyene vil blive stationeret ved Eindhoven med de 3 andre eksemplarer ved Köln, Tyskland. Programmet er fortsat åben for interesserede partnere, mens kontrakten kan udvides med yderligere 3 fly. Ifølge den nuværende leveringsplan vil det andet fly ankomme til Eindhoven juni 2020, mens det tredje og fjerde fly vil tilgå Köln hhv. nov. 2020 og marts 2021, efterfulgt af det femte eksemplar til Eindhoven sept. 2021. Det sjette fly vil ankomme til Köln april 2022, mens det syvende og ottende eksemplar begge vil tilgå Eindhoven hhv. sept. 2022 og okt. 2024. MMF-programmet blev igangsat med en aftale mellem Luxembourg og Holland nov. 2014, inkl. en planlagt anskaffelse af det første og andet fly. Tyskland og Norge tilsluttede sig juni 2017, hvilket resulterede i at yderligere 5 fly blev tilføjet. Belgien tilsluttede sig 14/2/2018 og forøgede flåde til 8 fly. Det første fly [A330-243 F-WWKR (c/n 1830)] foretog sin første flyvning inden ombygning ved Toulouse, Frankrig 15/11/2017 og blev efterfølgende overført til Getafe, Spanien som EC-340 21/2/2018 for at blive ombygget til MRTT-standard. Efter at ombygningen var fuldført, fløj det til Manchester, England som MRTT054/M1 16/7/2019 for at blive malet i NATO-farver, inden det vendte tilbage til Spanien. Vil få serienummer M-001 ved det hollandske luftvåben, når det kommer i tjeneste. Det andet fly [M-002 (F-WWCC; c>/n 1911)] foretog sin første flyvning ved Toulouse 21/1/2019 og er nu under ombygning ved Getafe. Det tredje eksemplar [M-003 (F-WWCS; c/n 1919; EC-331)] foretog sin første flyvning ved Toulouse 26/6/2019, hvorefter det blev leveret til Getafe 25/7/2019 med henblik på ombygning.

AFM 3/20 : Det andet Airbus A330 MRTT-fly (Multi-Role Tanker Transport) til Multinational MRTT Fleet (MMF) foretog sin første flyvning efter ombygning ved Getafe, Spanien 17/1/2019. Flyet [MRTT055/M2 (c/n 1911; EC-336)] havde foretaget sin første flyvning ved Toulouse, Frankrig 5/2/2019 og begyndte ombygningen en uge senere.

AFM 4/20 : Det andet KC-30M (A330) MRTT-tankfly (Multi-Role Tanker Transport) til Multinational MRTT Fleet (MMF) blev observeret ved Airbus Defence and Space's produktionsanlæg ved Getafe, Spanien 21/2/2020. Flyet [T-055 (EC-335; MRTT056; c/n 1911] havde gennemført sin første flyvning efter ombygning ved Getafe 17/1/2020, hvorefter det blev overført til Toulouse, Frankrig 3/2/2020 for at blive malet. Forventes at blive overdraget til MMF ved Eindhoven, Holland juni 2020.

AFM 7/20 : De 2 første af i alt 8 A330 MRTT tankfly (Multi-Role Tanker Transport) til Multinational MRTT Fleet [MMF1 og MMF2] forventes at blive leveret til Eindhoven Air Base, Holland juni 2020. Det tredje og fjerde eksemplar er unde rombygning ved Airbus Defence's faciliteter ved Getafe, Madird, mens det femte fly for nyligt blev fløjet fra Toulouse, Frankrig til Getafe.

AFM 8/20 : Multinational MRTT Unit (MMU) fik leveret sit første KC-30 (A330-243) MRTTT (Multi-Role Tanker Transport) fly [T-055 (MRTT055/M2)] ved Eindhoven Air Base, Holland 30/6/2020. Leveringen markerede en vigtig milepæl for NATO og de europæiske partnerlande i programmet, som var blevet startet på initiativ af EDA (European Defence Agency) i 2012. Til dato er 8 fly blevet bestilt for at danne Multinational MRTT Fleet (MMF). Det andet fly skulle efter planen blive leveret til Eindhoven ved udgangen af juli 2020, mens de resterende 6 eksemplarer følger frem til udgangen af 2024. Adskillige organisationer og lande er involveret i det europæiske forsvarssamarbejde for i fællesskab af erhverve og operere KC-30 fly. NATO's OCCAR-agentur (Organisation for Joint Armament Cooperation) har ansvaret for anskaffelsesfasen samt operationer i de første 2 år. Myndigheden vil derefter blive overført til NSPA (NATO Support and Procurement Agency), som vil være ansvarlig for styring af flådens livscyklus. Flyene vil blive opereret inden for MMF og fløjet af besætninger underlagt MMU. EDA igangsatte en anskaffelsesindsats i 2012. To år senere blev MMU aktiveret, efter at Holland havde taget styringen med programmet. Adskillige europæiske lande viste interesse for at tilslutte sig MMU, og da det blev besluttet at anskaffe nye fly, blev både Boeing Defence (KC-46A) og Airbus Defence and Space (A330 MRTT) inviteret til at fremsende tilbud. Sidstnævnte blev valgt og blev anmodet om et endeligt forslag. Luxembourg og Holland underskrev som de første lande en kontrakt for 2 fly 28/7/2016. Siden 2016 har yderligere 4 lande tilsluttet sig MMU: Tyskland, Norge, Belgien og Tjekkiet. I alt 6 fly er blevet bestilt til disse medlemmer – 5 stk. efter tiltrædelsen af Tyskland og Norge og et enkelt da Belgien gik med i programmet. Kontrakten med Airbus omfatter en option for yderligere 3 fly. KC-30A modellerne vil blive opereret som en pulje, med 5 stk. stationeret ved Eindhoven i Holland samt 3 stk. ved Köln, Tyskland, Tyskland. Eindhoven fungerer som den primære operationsbase med Köln som en fremskudt operationslokalitet. Hele flåden vil blive registreret ved det militære luftfartsmyndigheder i Holland.

FG 12/8/20 : NATO har modtaget sit andet A330 MRTT-fly (multi-role tanker transport) fra Airbus Defence & Space. Flyenes opereres af partnerlandene Belgien, Holland, Luxembourg, Norge, Tjekkiet og Tyskland.

AFM 10/20 : Det andet Airbus A330 MRTT-fly [T-054)] til NATO's Multinational Multi-Role Tanker Transport-flåde forlod Airbus' produktionsfaciliteter ved Getafe, Spanien 10/8/2020 for at flyve til Eindhoven, Holland.

AFM 11/20 : Airbus annoncerede en ordre for yderligere et A330 MRTT tankfly (multi-role tanker transport) til NATO's multinationale MRTT-flåde (MMF) 28/9/2020. MMF's multinationale tank/transportstyrke, som primært opererer fra Eindhoven i Holland, vil ligeledes have en foreskudt operationsbase ved Köln, Tyskland. MMF-programmet finansieres af Holland, Luxembourg, Norge, Tyskland, Belgien og Tjekkiet, som vil operere flyene på puljebasis. European Defence Agency indledte MMF-programmet i 2012, mens 8 A330 MRTT fly blev bestilt til flåden i 2016. Den ordre, som Airbus annoncerede 28/9/2020, omfatter 1 af 3 ekstra fly, som var optioner i den oprindelige kontrakt fra 2016. Vil forøge MMF-flåden til 9 fly. MMF's A330 MRTT fly er konfigureret til optankning i luften, transport af fragt og passagerer samt ambulanceflyvninger. Den ekstra ordre følger en beslutning af Luxembourg om at maksimere sin deltagelse, hvilket forøger de aftalte flyvetimer fra 200 til 1.200. Den oprindelige MMF-kontrakt fra 216 blev indgået på vegne af NATO's støtte- og anskaffelsesagentur af European Organisation for Joint Armament Co-operation; kendt efter den franske forkortelse OCCAR. Den ekstra ordre for MRTT-fly følger leveringen i juni og august 2020 af 2 af fly fra den oprindelige OCCAR-kontrakt for 8 eksemplarer.

AFM 12/20 : Airbus' produktionsfaciliteter ved Getafe, Spanien markerede modtagelsen af Airbus A330 fly nr. 50 for ombygning til MRTT-standard (multi-role tanker transport) 23/10/2020. A330-243 flyet [F-WWKU (c/n 1982)] havde foretaget sin første flyvning 24/8/2020. Vil efter ombygning blevet det sjette eksemplar til NATO's multinationale MRTT-flåde [som T-059]. I alt 61 MRTT modeller er blevet bestilt.

SCN 1/4/21 : Det fjerde Airbus A330MRTT tankfly [T-057; c/n 1945] til NATO's Multinational MRTT Fleet (MMF) ankom til Eindhoven luftbasen, Holland 1/4/2021 efter leveringsflyvning fra Madrid/Getafe, Spanien. MFF-styrken vil efter planen opnå foreløbig operationel status (IOC/Initial Operation Capability) i tredje kvartal 2022, efterfulgt af fuld operationel status (FOC/Full Operationg Cpability) i sommeren 2024. I alt 9 A330MRTT fly vil blive stationeret ved Eindhoven samt Köln i Tyskland.