Skandinavien

Europa
19.10.14

De større slag og krige udkæmpet af de nuværende nationer Danmark, Finland, Norge og Sverige er oplistet her under.