Helsingborg

Sverige

Dansk-tyske Krig, 1362

Kong Valdemar IV af Danmark udfordrede, efter at have befriet sit land fra udenlandsk styre, det stærke hanseforbund af nordtyske byer. I 1362 mødte hans danske krigsskibe den tyske flåde ud for Helsingborg (Hälsingborg) på Sveriges sydvestkyst. Valdemars fartøjer vandt en afgørende sejr, og i fredstraktaten som fulgte ophævede han mange af hansestædernes handelsprivilegier i Danmark. (Men i 1368-70 genvandt Hanseforbundet sin dominans over Danmark og Østersøen).