Louis XIVs krige

1667-1714 30.09.17

Under hans 72 år lange regeringstid over Frankrig, udkæmpede kong Louis XIV fire større krige.
   1. Devolutionskrigen (1667-68). Frankrig besatte og beholdte 12 befæstede byer på grænsen til De spanske Nederlande (nuværende Belgien) uden at udkæmpe et slag. Disse omfattede Lille, Tournay og Oudenarde.
   2. Anden, eller Nederlandske, Krig (1672-79). Vred over modstanden fra Nederlandene under Devolutionskrigen, marcherede Louis XIV mod hollænderne. Under William III af Oranien (senere William III af England) vandt Nederlandene støtte fra kurfyrsten af Brandenburg (Frederick William), den tysk-romerske kejser (Leopold I) og Spanien (Charles II). Krigen rasede i Nederlandene, langs med Rhinen og i Middelhavet. I en række af traktater mellem 1678 og 1679 var Louis den største sejrherre, idet han vandt dele af Flandern og Franche-Comté. Til disse territorier tillagde Louis XIV Lorraine, Luxembourg, Trier og Strasbourg ved besættelse, i perioden 1680-84, i den såkaldte Genforeningskrig.

   3. Pfalziske Arvefølgekrig (1688-97); også kaldt Krigen mod Augsburg-ligaen, eller Kong Williams Krig. Se Pfalziske Arvefølgekrig.
    Spanske Arvefølgekrig (1701-14); også kaldt Dronning Annes Krig. Se Spanske Arvefølgekrig.

Devolutionskrigen førtes af Ludvig XIV af Frankrig under påberåbelse af den i nogle nederlandske provinser gældende devolutionsret (se Devolution) mod de Spanske Nederlande 1667-68, idet han overførte devolutionsretten fra privatrettens område til det statsretlige og hævdede, at de Spanske Nederlande måtte tilfalde hans hustru, Maria Theresia, ældste datter af den spanske kong Filip IV. Da kjravet afvistes, brød Ludvigs hær ind i det næsten forsvarsløse land og erobrede i kort tid Charleroi, Tournai, Lille o.fl. Men de fri Nederlandes styrer Jan de Witt stiftede et treforbund af England, Sverige og Holland for at standse de franske erobringer. Ved freden i aachen 1668 måtte Ludvig XIV, der også havde besat Franche Comté, opgive dette, men fik de erobrede flanderske byer og fæstninger. (HK3/1921)