Rain

Bayern, Tyskland

Trediveårskrigen, 1632

Gustav II af Sveriges sejr ved Breitenfeld og hans efterfølgende indtrængen ind i Pfalz gav de protestantiske styrker en dominerende stilling i Tyskland. Den svenske konge kommanderede nu sin egen stærke hær (inklusiv nogle skotter og tyskere), samt yderligere mere end 60.000 tropper som de protestantiske tyske fyrster stillede til hans rådighed. Efter at have overvintret ved Frankfurt am Main, satte Gustav af sted den 2. marts 1632 mod Bayern. Her reorganiserede feltmarskal grev Tilly hurtigt hæren fra det Tysk-romerske Rige (Ferdinand II). Da Gustav krydsede Donau ved Donauwörth den 7. april, faldt Tilly tilbage til den anden side af Lech-floden, 35 km nord for Augsburg. Den svenske hær på 25.000 mand nåede den venstre (vestlige) bred af floden overfor landsbyen Rain en uge senere. Den 15. april åbnede Gustav et kraftigt artilleribombardement mod Tillys tropper, som talte omkring 20.000. Under dække at denne ild fremtvang svenskerne en krydsning af floden og angreb de kejserlige stillinger. Tilly, som blev dødeligt såret, kunne ikke forhindre at den katolske hær flygtede fra slagmarken, idet de efterlod deres artilleri og bagage til fjenden.
   Resterne af de demoraliserede katolske styrker blev opsamlet af Maximilian I, kurfyrste af Bayern. Kejser Ferdinand genindkaldte derpå general grev Albrecht von Wallenstein til at kommandere, som var blevet afsat to år tidligere efter at have udkæmpet slagene ved Dessau Bridge, Stralsund og Wolgast. Imens gik Gustav ind i Augsburg den 24. april og i midten af maj München. I juni opsatte han sit hovedkvarter ved Nürnberg, idet han forberedte at organisere de protestantiske prinser af Tyskland til en sammenhængende union.