Albrecht Eusebius Wenzel von Wallenstein

Tyskland, 1583-1634

Tysk feltherre. Opstillede under Trediveårskrigen fra 1618 tropper for den tyske kejser; fik for sin indsats besejrede böhmeres inddragede gods. Fordrev 1627 Christian 4. fra tyskland og plyndrede Jylland indtil 1628. Vakte de tyske fyrsters uvilje pga. sin selvrådighed, afskediget 1630. Efter Tillys død 1631 kejserlig overgeneral; udkæmpede 1632 slaget ved Lützen mod Gustaf 2. Adolf, men forhandlede i de følgende år med Sverige og Sachsen; afsat 1634 og myrdet af sine officerer.

Waldstein (Wallenstein), Albrecht Euserius Wenzel von, hertug af Friedland, fyrste af Sagan (1583-1634), tysk feltherre, født i Böhmen af fattig protestantisk adel, fik ved arv efter en onkel og ved giftermål store godser og rigdomme. Efter at have studeret naturvidenskaber og astrologi i Vest- og Syd-Europa kæmpede Waldstein, der var gået over til katolicismen, 1618-20 mod sine landsmænd i Böhmen og nyttede lejligheden til yderligere at udvide sine ejendomme; han blev 1622 rigsgreve, 1623 rigsfyrste, 1625 hertug af Friedland. 1625 tilbød han kejseren at samle en hær mod Christian IV og nedersachserne, udførte det med forbavsende hurtighed og kæmpede heldigt mod de tyske prostestanter. Imidlertid gik hans planer langt videre; han begyndte at tragte efter skabelsen af et habsburgsk østersørige og lod sig udnævne til hertug af Mecklenburg og general over Østersøen. Hvor meget han her arbejdede for kejseren og hvor meget for sig selv, lader sig næppe afgøre; under alle omstændigheder måtte hans hele politik forurolige rigsfyrsterne, og disse bevægede 1630 kejseren til at afskedige ham. 1631 blev han imidlertid aller tilkaldt og dannede en hær mod Gustaf Adolf, led nederlag ved Lützen og udrettede overhovedet intet afgørende. +++(HK9/1925)