Breitenfeld I

Sachsen, Tyskland

Trediveårskrigen, 1631

Elleve dage efter at være marcheret ind i Sachsen, erobrede feltmarskal greven af Tillys hær fra Det tysk-romerske Rige (Ferdinand II) Leipzig, den 15. september 1631. Den katolske invasion af Sachsen havde fået Johan Georg I, kurfyrste af Sachsen, til at slutte sig til den svenske hær under Gustaf II. Den kombinerede protestantiske hær (26.000 svenskere, 16.000 sachsere) ilede sydpå over Elben for at opfange Tilly. Den 18. september nåede denne styrke Breitenfeld, ti km nord for Leipzig. Tilly, som var underlegen med flere tusinde mand, håbede at kunne modstå fjenden bag byens barrikader. Men hans næstkommanderende, general grev Gottfried zu Pappenheim forpligtede den katolske hær til et større slag lige nord for Leipzig (og øst for Breitenfeld) samme dag.
   Kl. 9:00 på en varm og blæsende morgen, rykkede Tilly frem mod Breitenfeld, med hans infanteri på midten og kavaleri på begge fløje. På hans højre fløj ramte Pappenheims kavaleri den protestantiske højre flanke (kommanderet af general Johan Banér) men blev stoppet af en dygtig svensk opstilling af skiftevise firkanter af ryttere og infanteri. Men på den katolske højre fløj angreb de kejserlige ryttere under grev Fürstenberg sachserne foran dem og slog dem på flugt. Johan Georgs uerfarne tropper flygtede i panik. Kurfyrsten selv red 24 km østpå til Eilenburg. Men Gustaf vendte sit svenske infanteri for at forsegle denne breche i hans venstre flanke (som var under feltmarskal Gustaf Horn). Imens fortsatte hans veltrænede musketerer med at hælde geværsalver mod de kejserlige med tre gange hurtigheden og effektivitet af Tillys returild. Denne kraftige volumen fik alle angreb fra det katolske kavaleri til at bryde sammen gennem syv timer. Derpå bragte den svenske konge, sidst på eftermiddagen, sin reserve på tusinde ryttere frem for at anføre et voldsomt modangreb. Dette angreb på den nu udmattede kejserlige hær splintrede deres linjer. Tilly selv blev såret i nakken, brystet og højre arm. Hans hær satte i en pludselig flugt og led svære tab i en energisk forfølgelse fra svenskerne. Kun en hårdt kæmpende bagtropaktion af Pappenheim forhindrede flugten i at blive værre end den var. Tolv tusinde kejserlige faldt ved Breitenfeld og på den blodige vej tilbage til Leipzig. Yderligere 7.000 gik tabt ved tilfangetagelse, samt alle 20 pjecer artilleri. Protestantiske tab var mindre end 3.000, og mindre end en tredjedel af disse var svenskere. Leipzig var nu uholdbar for den katolske hær. Den følgende morgen begyndte Tilly en retræte mod nordvest til Halle.
   Slaget ved Breitenfeld markerede et vendepunkt under Trediveårskrigen. Det var den første større protestantiske sejr og forstærkede som sådan modstanden mod det katolske habsburgs styre over hele Europa. Det etablerede også Gustaf som den førende militære kommandør i sin tid. Den svenske konge, kaldet Gustaf Adolf, delte nu sine styrker. Johan Georg I samlede sin overstadige sachsiske styrke og sendte dem ind i Böhmen under baron Hans Georg von Arnim. Pragh blev besat den 15. november. Imens marcherede Gustaf selv mod sydvest gennem Erfurt og Wurzburg ind i Pfalz.