Messines
Belgien

Første Verdenskrig, 1917 25.08.16

For at bryde ud af frontfremspringet ved Ypres (Ieper), nu holdt i mere end to og et halvt år, planlagde den britiske feltmarskal Sir Douglas Haig en storoffensiv. Men først måtte han fordrive tyskerne fra den beherskende Messines-højderyggen mod syd. Et angreb fra briterne blev nødvendigt i foråret for at holde tyskerne beskæftiget mens general Henri Pétain arbejde på at genoprette den franske moral efter de katastrofale tab ved Aisne-floden II. Den 7. juni var Haig parat. Hans ingeniører havde placeret 19 miner, indeholdende næsten en halv million kilo højeksplosiver, under Messines-højderyggen. Minerne blev bragt til eksplosion om morgenen, ledsaget af et kraftigt artilleribombardement. Ni divisioner i general Sir Herbert Plumers 2. armé strømmede fremad for at erobre højderyggen. På samme tid rykkede general Hubert Goughs 5. armé frem for at udnytte åbningen, sammen med den 1. franske armé under general Francois Anthoine. Øst for det vigtige højdedrag blev modstanden snart mere hårdnakket. Den tyske kommandør i Flandern, kronprins Rupprecht af Bayern, beordrede general Friedrich Sixt von Armins 4. armé til at falde tilbage og derpå at gå til modangreb. Denne manøvre begrænsede den britiske fremrykning, som blev indstillet den 14. juni.