Lutter am Barenberge

Niedersachsen, Tyskland

Trediveårskrigen, 1626

De protestantiske (anti-habsburgske) styrkers koordinerede angreb mod de katolske hære under feltmarskal greven af Tilly og general Albrecht von Wallenstein i foråret 1626 fik en uheldig start. General grev Ernst von Mansfeld blev blokeret ved Dessau, da han forsøgte at krydse over til den venstre bred af Elben, af Wallenstein og hans hær på 12.000 blev knust den 25. april. Imens rykkede Christian IV af Danmark og Norge frem langs med Weser-floden med omkring 15.000 tropper. Efter Mansfelds nederlag afsendte Wallenstein 8.000 af sine mænd for at supplere Tillys hær på 18.000 mand fra den katolske liga. Da Christian hørte om dette, vendte han omkring og rykkede imod hans base ved Wolfenbüttel i Brunswick. Tilly optog forfølgelsen. Den 27. august blev Christian indhentet ved Lutter am Barenberge, 32 km inden han nåede sin base fra syd. Den danske konge gjorde omkring og opstillede sin hær, inkl. 20 kanoner, på tværs af hans retrætevej.
   Tilly kastede vægten af sit overlegne infanteri mod vejblokaden. I en voldsom kamp tvang bayrerne gradvist danskerne (og tyske frivillige) tilbage. Da hans mænd erobrede fjendens kanoner, var Tillys sejr sikret. Christians tropper flygtede nordpå, og efterlod 6.000 døde på slagmarken og yderligere 2.500 taget til fange. Da mere end halvdelen af hans hær var væk, faldt Christian tilbage hele vejen til Nordøstkysten nær Elbens munding. Året efter rykkede Wallenstein ned langs med Elben for at drive Christian over grænsen til Holstein. I 1628 ville den danske konge gøre endnu et forsøg på at invadere Tyskland.