Joseph Jacques Césaire Joffre

Frankrig, 1852-1931 11.02.13

Fransk feltmarskal og generalstabschef.

Født 4. januar 1852 i Rivesaltes ved Perpignan i departementet Pyrénées-Orientales. 1869 bestod han optagelsesprøven til École Polytechnique i Paris og udnævntes til sergent. I krigen 1870-71 deltog han som sekondløjtnant i forsvaret af Paris. Bestod afgangseksamenen fra skolen 1872 som nr. 2 og blev ansat i ingeniørerne. Kaptajn 1876. Forrettede tjeneste i Tonking 1884-88, hvor han udmærkede sig og forfremmedes til major, blev derpå lærer ved artilleri- og ingeniørskolen i Fontainebleau. 1892 udkommanderes Joffre til Fransk Sudan, hvor det lykkedes ham, trods tilintetgørelsen af oberst Bonniers ekspedition, at nå frem og besætte Timbuktu. 1894 udnævntes han til oberstløjtnant og deltog samme år i erobringen af Madagascar. Efter sin hjemkomst avancerede Joffre efterhånden gennem de forskellige grader til divisionsgeneral 1905, blev 1910 medlem af Conseil supérieur de la guerre og endelig 1911 chef for den franske generalstab, hvormed han designeredes til overgeneral i krig. Han ledede de store armémanøvrer ved Tours 1912 og ved Toulouse 1913. Ved verdenskrigens udbrud udnævntes Joffre til chef for de franske arméer på vestfronten. Hans navn vil til sene tider være knyttet til Marneslaget, der takket være Joffres personlige ro og ligevægt og stærke karakter blev indledt netop i det rette øjeblik — og som det synes på trods af den i staben rådende opfattelse. 2. december 1915 udnævntes han til fransk generalissimus for samtlige franske hære med general Castelnau som stabschef og blev samtidig medlem af de allieredes øverste krigsråd, der oprettedes ved slutningen af 1915, og hvis første møde fandt sted under Joffres forsæde i det franske hovedkvarter 6.-7. december 1915. Efterhånden som krigen trak i langdrag, vendte stemningen sig imod den øverste hærledelse og Brian, der var blevet ministerpræsident, gav efter for stemningen og lod Joffre træde tilbage 31. december 1916 idet han samtidig udnævntes til marskal af Frankrig, og general Nivelle blev fransk overgeneral for hærene i Frankrig. Joffre blev teknisk rådgiver for den nye fransk krigskomité, der bestod af ministerpræsident Briand, krigsminister Liautey, admiral Lacaze, arbejdsminister Thomas og finansminister Ribot. (HK5/1922)