Alfred den Store

England, 849-899 29.07.12

Konge af Wessex (England). Søn af Ethelwulf, Broder til Ethelred I. Fader til Edward den Gamle.

Alfred I den Store (849-901), konge i England 871-901, sønnesøn af Egbert af Wessex. I flere år, også før tronbestigelsen, kæmpede Albert mod de danske vikingers voldsomme angreb, landet hærgedes frygteligt, og vinteren 877 måtte han søge skjul i de sumpede skovegne vestpå i det nuværende Somerset-Shire. Foråret 878 samlede han sine tilhængere og tilføjede de danske et stort nederlag ved Æthandun, hvorefter den danske konge Gudrum i Østangel lod sig døbe og sluttede fred mod at beholde det såkaldte Danelagen. Alfred bragte nu ro og orden i landet, der inddeltes i shirer og hundreder. De gamle love samledes i en ny forbedret lovbog. Alfred virkede kraftigt for folkets religiøse og moralske opdragelse, ved hans hof samledes franske og engelske lærde. Selv oversatte han bl.a. Bedas engelske kirkehistorie og spanieren Orosius' verdenshistorie. Alfred regnes for en af historiens ældleste skikkelser, fremragende som hærfører og statsstyrer, som folkefører, lærd og digter. (HK1/1920)