Tunesien (Tunis)

Nordafrika 12.09.15

Historie: Fransk vasalstat ved Middelhavet, mellem Algerie mod vest og sydvest, den Lille Syrte og Tripolis mod øst. Hovedstad er Tunis ved Tunis-Bugten. Nord for byen er ruiner af Karthago. Efter arabernes ødelæggelse af Karthago kom Tunis op, men blev 1574 en tyrkisk vasalstat, som siden 1870 af navn anerkender sultanens overhøjhed, men ikke betaler tribut. Finansielle vanskeligheder gav Frankrig anledning til indblanding allerede 1869, og for at komme Italien i forkøbet tvang Frankrig 1881-83 Beyen af Tunis til at anerkende denne stats protektorat. Tunis står under det franske udenrigsdepartement og styres af en fransk generalresident med et ministerium på 9 medlemmer, hvoraf 2 arabere. (HK9/1925)