Korea

Asien 24.10.15

Historie: Det folk, der har givet Korea navn, synes at være indvandret nordfra over Sungarifloden ca. 70 e.Kr. I 4. århundrede dannedes 2 riger i Vest- og Øst-Korea, hvoraf det første ca. 650 erobredes af Kina og det andet til tider underlagdes Japan, men efter et oprør mod Kina forenedes hele Korea 935 til ét rige. Da mongolerne erobrede Kina, blev Korea vasalrige under storkhanen 1231, og da mongolkejserne fordreves fra Peking, kom det til 1910 regerende dynasti Ji på tronen i vasalforhold til Ming-dynastiet i Nanking 1392. Ved denne tid anlagdes Seoul. 1460 afbrødes al forbindelse med Japan, men 1592-98 hærgede shogunen Hidejoshi Korea, og fra nu af måtte Korea yde Japan tribut ligesom til Kina. 1637 gik afhængighedsforholdet til mingkejserne over til mansjudynastiet, og det blev derefter Koreas traditionelle politik at undgå enhver berøring med udlandet. – Dette isoleringssystem opretholdtes med stor kraft, og alle europæiske forsøg på at afslutte handelstraktater med Korea afvistes, indtil Japan 1876 anerkendte Koreas suverænitet mod afsluttelsen af en venskabs- og handelstraktat, hvorpå de europæiske stater efterhånden opnåede traktater, deriblandt Danmark 15. juli 1902. Fra nu af var den viljesvage regent, Ji Høng (1864-1907), genstand for stadige intriger fra de japan- og kinavenlige partier. Ved Tientsinkonventionen 1885 enedes Japan-Kina om fælles optræden overfor Korea, men da Kina alligevel skred ind mod det japansksindede revolutionsparti 1894, påfulgte den kinesisk-japanske krig (se Kina, historie). Ved Shimonosekifreden erklæredes Korea uafhængig, men dette betød kun, at Kinas indflydelse afløstes af Ruslands og Japans,og da dronningen i den japanske gesandt, Inujes fraværelse fjernede alle japanere og søgte at hævde Korea for koreanerne (juli 1895), blev følgen kun, at japanerne stromede paladset og dræbte og brændte dronningen 7.-8. oktober samme år, mens Ji Høng flygtede til det russiske gesandtskab. Marts 1897 vendte Ji Høng tilbage til sit palads og lod sig 12. oktober samme år udråbe til kejser (Hoangtyeï). Korea blev nu skueplads for en stadig voksende kappestrid mellem Japan og Rusland, hvad der til sidst førte til den russisk-japanske krig 1904-05. 23. februar 1904 måtte Korea indgå forsvarsforbund med Japan, maj samme år overtog grev Ito (s.d.) faktisk styrelsen, og ved fredsslutningen indrømmede Rusland Japan frie hænder i Korea. +++(HK6/1923)