Russisk-japanske Krig

1904-05

Ruslands (Nicholas II) aggressive politik i det fjerne østen førte til forøgede gnidninger med Japan (kejser Mutsuhito). Langvarige forhandlinger mellem de to lande brød sammen da den japanske admiral Heihachiro Togo sendte sine torpedobåde for at angribe den forankrede russiske flåde ved port Arthur, den 8. februar 1904. To dage senere blev der erklæret krig. Japanerne vandt en række sejre inden den amerikanske præsident Theodore Roosevelt formidlede fredsforhandlinger. Fredsbetingelserne underskrevet ved Portsmouth. New Hampshire, den 5. september 1905, anerkendte Japans første interesse i Korea. Rusland afstod sin forpagtning af Liaotung-halvøen og den sydlige halvdel af Sakhalin. Begge magter lovede at evakuere Manchuriet til fordel for Kina. Japan, som havde underskrevet en traktat med Korea i 1904, forøgede støt sin kontrol indtil man formelt annekterede dette tidligere kongedømme i 1910.


Russisk-japanske Krig. Angående årsagerne til russisk-japanske krig, se Japan, historie. 5. februar 1904 afbrød Japan den diplomatiske forbindelse med Rusland og begyndte derefter fjendtlighederne uden formel krigserklæring. 6. februar forlod en japansk flåde på 5 slagskibe og 4 panserkrydsere m.m. havnen Sasebo med ordre for Port Arthur. 9. februar kort efter midnat foretog japanerne et pludseligt torpedoangreb på den russiske flåde ved Port Arthur og beskadigede 2 slagskibe og en krydser, hvorpå en mindre søkamp udfægtedes den følgende dag. Efter således at have hindret den russiske flådes bevægelsesfrihed landsatte japanerne 1. armé under Kuroki tropper i Korea i Tsjemulpo. Denne rykkede frem mod nord, slog Sassulitsj ved Antung ved Jalu-floden 1. maj og drev ham tilbage til Mansjuriet. Imidlertid holdt den japanske flåde Port Arthur blokeret, og ved et udfald af den russiske flåde 1. april mistede denne et slagskib, der stødte mod en japansk mine, således at den blev den japanske underlegen. Efter sejren ved Jalu landsattes 2. armé under Oku på Liaotung-halvøen nord for Kintsjou for at afskære Port Arthur (.d.), hvor Stackelberg med 36.000 mand søgte at trænge frem mod syd for at undsætte fæstningen, men blev ved Vafankou slået tilbage af Oku 15. juni. Imidlertid havde Nodzu landsat 4. armé ved Takusjan og fuldendte i juni sin opmarch mellem 1. og 2. armé, hvorpå en almindelig fremrykning begyndte mod nordvest under feltmarskal Okamas overkommando. I løbet af sommeren overskred de japanske arméer bjergpassene i Føngsjuilling-kæden efter hårde kampe og koncentrerede deres angreb mod Liajoang, russernes hovedstilling under kommando af Kuropatkin. 30. august lykkedes det Kuroki at trænge over Taitse-floden og true den russiske tilbagetogslinje; de følgende dage rettede Kuropatkin voldsomme angreb mod ham, dog uden at kunne standse hans fremstød, hvorfor russerne 4. september blev tvunget til at trække sig tilbage til Mukden med et tab på over 15.000 mand, mens japanerne mistede 21.000. Arméerne var hver på over 200.000 mand. Efter at have trukket forstærkninger til sit greb Kuropatkin offensiven i oktober uden at kunne kaste japanerne tilbage fra deres stilling ved Sjaho-floden. +++(HK8/1925)