Yalu-floden II
Korea

Jalufloden

Russisk-japanske Krig, 1904 01.11.16

Mens admiral Heihachiro Togo blokerede den russiske flåde ved Port Arthur, forberedte japanerne en landoffensiv i Korea. Omkring 40.000 japanske tropper under general grev Tamemoto Kuroki gik i land ved Jinsen (Chemulpo) på vestkysten og trængte nordpå. Ruslands øverstbefalende i det fjerne østen, general Aleksei Kuropatkin, koncentrerede sine styrker ved Liaoyang i det sydlige Manchuriet. Han sendte kun 7.000 tropper frem under general Zasulich for at holde linjen ved Yalu-floden. Kurokis 1. armé nåede floden den 1. maj og fremtvang en overgang ved Gishu (Wiju) foran svag russisk modstand, som kostede forsvarerne en tredjedel af deres styrke. Dette krigens første landslag opnåede udbredt opmærksomhed: det var første gang i moderne historie at europæiske tropper var blevet slået af en asiatisk hær, som anvendte vestlige våben og taktik. Kuroki trængte aggressivt ind i Manchuriet.