Embraer EMB-312H/314/A-29 Super Tucano Brasilien USA

EMB-314 Super Tucano fra det brasilianske luftvåben

LANDE
Afghanistan 20 bestilt 2/2013 (via USA)+6 2017
Angola 6 bestilt 2012
Brasilien
Burkina Faso 3 lev. 9/11
Chile valgt 4/08; 12 bestilt 8/08
Colombia 22 bestilt
Dominicanske Republik 8 bestilt 08
Ecuador 24 bestilt
El Salvador 8-10 planlagt
Filippinerne 6 A-29 bestilt 2017
Ghana planer 2014; 5 bestilt 2015
Guatemala 6 EMB-314 planlagt
Honduras 2 planlagt 2014
Indonesien 16 bestilt; 12 lev.
Libanon 6 fra USA 2015
Mali 6 bestilt 2015
Mauretanien 4 bestilt 2012
Nigeria 3 A-29 bestilt (12 planlagt)
Senegal 3 bestilt 4/2013
Venezuela forhandlinger

WAPJ 35/98 : Luftvåbnet i Peru har ført forhandlinger med EMBRAER i Brasilien om en mulig anskaffelse af op til 20 EMB-314 Super Tucano bevæbnede træningsfly. Typen ville blive forsynet med ny elektronik fra Elbit og våbensystemer lig de 100 A-29/AT-29 versioner planlagt af Brasilien. EMB-314 flyene ville supplere det peruvianske luftvåbens nuværende styrke på 20 EMB-312 Tucano fly, som bruges til træning af kommende jagerpiloter til MiG-29 kampfly. Sekundære opgaver omfatter bekæmpelse af terrorgrupper.

AFM 4/05 : Venezuela forhandler om købet af indledningsvis 12 EMB-314 Super Tucano lette angrebsfly til afløsning af luftvåbnets OV-10A/E Bronco kampfly. Har option på yderligere 12 fly.

AFM 10/07 : Det private amerikanske sikkerhedsfirma Blackwater har planer om at erhverve et antal Embraer EMB-314 Super Tucano trænings- og lette angrebsfly.

AFM 7/08 : Både Ecuador og Guatemala forhandler om at erhverve Embraer EMB-314 Super Tucano lette kampfly (hhv. 24 og 6 stk.).

AFM 3/09 : Embraer har solgt i alt 144 EMB-314 Super Tucano fly til 4 lande i Latinamerika: Brasilien, Chile, Colombia og Den Dominicanske Republik. Heraf af Brasilien allerede modtaget 63 af i alt 107 på bestilling, mens Colombia modtog det sidste af 25 fly 8/08. Samme måned bestilte Chile 12 fly til levering fra anden halvdel af 2009.

AFM 3/09 : Bolivia overvejer at erhverve et lille parti af Embraer EMB-314 Super Tucano fly yil afløsning af Pilatus PC-7U/T Turbo Trainer. Typen vil blive brugt som trænings- og let angrebsfly.

AFM 8/09 : Guatemala vil indlede forhandlinger med Embraer 6/09 vedr. købet af 6 EMB-314 Super Tucano lette angrebsfly. Vil blive brugt i kampen mod narkosmugling og organiseret kriminalitet. Flyene kan leveres inden for 18 måneder efter kontraktindgåelse.

AFM 2/10 : Peru er interesseret i at erhverve Embraer EMB-314/A-29 Super Tucano fly. Ville erstatte luftvåbnets aldrende Cessna A-37B Dragonfly angrebsfly til bekæmpelse af terrorisme og narkosmugling. Forhandler med Brasilien om anskaffelse af 4 af disse fly, selvom den brasilianske regering kun har tilbudt 2 fly.

AFM 2/11 : El Salvador har planer om at erhverve 8-10 Embraer EMB-314 Super Tucano lette angrebsfly til luftvåbnet.

AFM 1/13 : Guatemalas parlament godkendt anskaffelsen af 6 Embraer EMB-314 Super Tucano træningsfly til luftvåbnet 11/10/2012. Kontraktforhandlinger med producenten følger senere.

FG 10/4/13 : Guatemala har indgået kontrakt på 6 Embraer A-29/EMB-314 Super Tucano lette kampfly til luftvåbnet. Typen skal afløse de aldrende Cessna A-37B Dragonfly fly i indsats mod narkosmugling. Super Tucano blev valgt for 4 år siden, men programmet er blevet forsinket pga. manglende midler. Guatemala er den sjette kunde i Latinamerika og den tolvte totalt set.

FG 16/4/13 : Senegals luftvåben har bestilt 3 Embraer EMB-314 Super Tucano lette kampfly.

AFM 6/13 : Senegals luftvåbnet har indgået kontrakt med Embraer om anskaffelse af 3 A-29 Super Tucano lette angrebs-/avancerede træningsfly 10/4/2013. Aftalen omfatter ligeledes træning af piloter og mekanikere i Senegal. Typen vil blive brugt til grænseovervågning og indenlandske sikkerhedsopgaver. Den præcise version og tidsplan kendes endnu ikke.

AFM 9/13 : Guatemalas forsvarsministerium meddelte 19/7/2013, at anskaffelsen af 6 Embraer A-29 Super Tucano fly til luftvåbnet er blevet indstillet. Sker pga. politiske og finansielle hensyn.

AFM 10/13 : El Salvador fremlagde planer om at anskaffe mellem 8 og 10 nye Embraer A-29B Super Tucano lette kampfly til luftvåbnet nov. 2010. Men feb. 2011 blev det oplyst, at disse planer var blevet indstillet.

AFM 12/14 : Honduras' Nationale Sikkerheds- og Forsvarsråd har godkendt anskaffelsen af 2 Embraer A-29 Super Tucano lette kampfly til luftvåbnet 17/10/2014. Landet har i flere år haft planer om at anskaffe fly af denne type, men først nu er finansieringen kommet på plads.

AFM 2/15 : De Forenede Arabiske Emiraters regering forhandler med Brasilien om anskaffelsen af 24 Embraer A-29 Super Tucano fly til luftvåbnet primo 2015. Ønsker hurtig levering af de første 6 fly, som ville blive leaset fra det brasilianske luftvåben.

AFM 6/15 : Ghanas præsident bekræftede 13/2/2015, at 5 Embraer A-29 Super Tucano lette kamp/træningsfly er blevet bestilt til luftvåbnet.

FG 10/6/15 : Den amerikanske regering har godkendt et muligt salg på op til 6 A-29 Super Tucano lette angrebsfly til Libanon. Flyene vil blive bygget i USA af Sierra Nevada Corp. i Jacksonville, Florida i samarbejde med Embraer i Brasilien. Firmaet bygger allerede 20 fly for Pentagon, som vil overføre flyene til det afghanske luftvåben. Heraf blev det første parti leveret til Moody AFB, Georgia sept. 201 mhp. træning. Libanon vil bruge flyene til interne sikkerhedsopgaver og grænsekontrol, bevæbnet med bl.a. 2.000 Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) fra BAE Systems.

FG 15/6/15 : Mali vil forstærke sit luftvåben gennem en ordre på 6 Embraer A-29 Super Tucano lette angrebsfly. Typen, der blev bestilt under Paris Air Show 2015, vil blive brugt til avanceret træning, grænseovervågning og interne sikkerhedsopgaver.

FG 22/6/15+AFM 8/15 : Ghana har bestilt 5 nye Embraer A-29 Super Tucano lette angrebs/træningsfly til luftvåbnet. Fabrikken oplyste 22/6/2015, at kontrakten vil træde i kraft senere i år efter at visse krav er blevet opfyldt. Aftalen omfatter endvidere logistikstøtte samt etablering af lokalt træningsprogram for piloter og mekanikere. Typen vil blive brugt til avanceret træning, grænseovervågning og interne sikkerhedsopgaver. Mali bestilte 6 Super Tucano fly i sidste uge, mens den amerikanske regering for nylig har godkendt salget af 6 amerikansk-producerede A-29 fly til Libanon. Har været i produktion siden 2003 og Embraer har modtaget faste bestillinger på mere end 210 fly, hvoraf 190 allerede er blevet leveret.

AFM 8/15 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt salget af Embraer A-29 Super Tucano lette kampfly til det libanesiske luftvåben. Beslutningen blev forelagt for Kongressen af US Defense Security Co-operation Agency (DSCA) 9/6/2015. Aftalen omfatter 6 A-29 fly, 2 PT6A-68A reservemotorer, 8 ALE-47 selvforsvarssystemer, 2.000 APKWS (Advanced Precision Kill Weapon Systems), laserstyrtede raketter, mv. Planer for dette salg blev først fremlagt af den amerikanske ambassadør i Libanon 12/9/2014. Ifølge lokale medier vil anskaffelsen blive finansieret af Saudi-Arabien. Hovedleverandørerne er Sierra Nevada Corporation (SNC) ved Centennial, Colorado, BAE Systems ved Nashua, New Hampshire, Pratt & Whitney ved East Hartford, Connecticut, Terma North America ved Arlington, Virginia samt L-3COM Systems ved West Salt Lake City, Utah. SNC har tidligere været involveret i købet af 20 A-29B fly under US Air Force Light Air Support programmet, som skal overføres til det afghanske luftvåben efter indledningsvis pilottræning.

FG 2/11/15 : Den amerikanske regering har tildelt Sierra Nevada en kontrakt ultimo okt. 2015 for levering af 6 A-29 Super Tucano lette kampfly til det libanesiske luftvåben i 2019. Aftalen var blevet godkendt af det amerikanske udenrigsministerium juni 2015. Typen skal supplere Libanons bevæbnede Cessna 208 Caravan fly, som bl.a. bruges til grænsekontrol. Flyene vil blive samlet i Florida som del af samarbejdsaftale med Embraer, som har udviklet typen. Typen er forsynet med Pratt & Whitney Canada PPT6A turboprop motorer og BAE Systems Advanced Precision Kill Weapon System bestående af 2,75 tommers raketter.

AFM 12/15 : Sierra Nevada Corporation (SNC) har modtaget en kontrakt for levering af 6 Embraer A-29 Super Tucano fly til det libanesiske luftvåben. Ordren, som også omfatter reservedele, støtteudstyr og tekniske ingeniørtjenester, blev indgået gennem US Air Force 30/10/2015. Flyene vil blive samlet ved Mary Esther, Florida frem til 31/7/2019. US Defense Security Co-operation Agency (DSCA) havde 9/6/2015 oplyst, at denne anskaffelse var blevet godkendt af det amerikanske udenrigsministerium og at forslaget var blevet forelagt for Kongressen.

AFM 13/7/16 : Det første Embraer A-29 Super Tucano lette angrebsfly til det libanesiske luftvåben er under produktion og vil blive leveret primo 2017. I nov. 2015 godkendte den amerikanske regering et udenlandsk våbensalg på 6 A-29 fly til Libanon, som bliver produceret af Embraer's amerikanske partner Sierra Nevada frem til 2019. Det første fly vil blive overført til US Air Force primo 2017, som herefter overdrages til Libanon. De nye fly skal støtte luftvåbnets flåde af Cessna 208B Caravan ISR-fly (intelligence, surveillance and reconnaissance), selvom Orbital ATK også har modtaget en kontrakt marts 2016 for bevæbning af Cessna flyene med Lockheed Martin Hellfire missiler. Siden udviklingen af Super Tucano flyet i midten af 1990erne, har Embraer solgt typen til mere end 13 lande og yderligere kontrakter forventes indgået inden årets udgang. Embraer har bygget i alt 20 fly ved sin fabrik i Jacksonville, Florida og Sierra Nevada har leveret 16 eksemplarer til USAF, som overførte det første parti på 4 fly til det afghanske luftvåben jan. 2016 til afløsning af Mil Mi-35 kamphelikoptere.

AFM 2/17 : US Air Force meddelte 8/12/2016, at Moody AFB, Georgia er blevet valgt til at huse det libanesiske træningsprogram med A.29 Super Tucano fly. Dette vil omfatte instruktion af libanesiske piloter og teknikere under USAF's 81st Fighter Squadron, som allerede træner afghansk mandskab. Libanesiske A-29 fly vil blive stationeret på basen sammen med afghanske eksemplarer med en samlet styrke på 14 fly i 2017. Under de nuværende planer vil de ekstra fly ankomme til Moody AFB om kort tid og de første libanesiske elever forventes at begynde træningen i feb. 2017. Den første gruppe af libanesisk mandskab vil omfatte 22 teknikere og 12 instruktørpiloter. Sierra Nevada Corporation modtog en kontrakt 30/10/2015 for levering af 6 A-29 fly til det libanesiske luftvåben. Kontrakten forventes fuldført 31/7/2019.

FG 24/3/17 : Den første af i alt 12 piloter fra det libanesiske luftvåben er ankommet til Moody AFB, Georgia for at modtage træning på Embraer/Sierra Nevada A-29 Super Tucano lette angrebsfly. Den første træningsflyvning blev gennemført ved 81st Fighter Squadron 22/3/2017. Desuden vil 20 mekanikere fra Libanon modtage træning i USA forud for leveringen af 6 Super Tucano til en enkelt eskadrille. Skal bruges til angreb på ISIS på landets østlige grænse til Syrien.

AFM 4/17 : Det nigerianske luftvåben har meddelt, at man vil modtage 3 Embraer A-29 Super Tucano angrebs- og COIN-fly fra Brasilien. Den brasilianske regering har godkendt Embraer Defence and Security's salg af de brugte fly fra det brasilianske luftvåben. Nigeria overvejede allerede i 2015 at anskaffe Super Tucano fly, som blev godkendt i budgettet for 2016. Luftvåbnet har desuden planer om at anskaffe nye A-29 fly fra Sierra Nevada Corporation i USA.

AFM 5/17 : Den første pilotelev til det libanesiske luftvåbens nye A-29 lette kampfly indledte sin træning ved 81st Fighter Squadron, Moody AFB, Georgia 22/3/2017. I alt 12 libanesiske piloter samt 20 teknikere vil blive uddannet i USA forud for dannelsen af en fuld operationel eskadrille i Libanon.

AFM 6/17 : Den amerikanske regering har planer om at sælge op til 12 Sierra Nevada Corporation A-29 Super Tucano lette angrebsfly til Nigeria. Flyene skal bruges i kampen mod den islamistiske oprørsbevægelse Boko Haram. Planerne forventes at blive forelagt for den amerikanske kongres i løbet af de kommende uger. Nigeria har ønsket at anskaffe Super Tucano fly siden 2015.

FG 3/8/17 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt salget af 12 Embraer A-29 Super Tucano lette angrebsfly til Nigeria trods den tidligere amerikanske regerings bekymringer over den nigerianske regerings bombninger af civile. Flyene vil blive brugt i kampen mod terrorbevægelsen Boko Haram. Godkendelsen blev fremlagt for den amerikanske kongres 2/8/2017. Den samlede aftale vil ifølge Defence Security Cooperation Agency omfatte fly, våben, træning, reservedele og støttefaciliteter. I jan. 2017 havde kampfly fra det nigerianske luftvåben bombet en flygtningelejr i den nordøstlige del af landet nær grænsen til Cameroun, hvor mindst 100 civile menes at have mistet livet. Dette angreb fik Obama-regeringen i USA til at stoppe salget af Super Tucano fly til Nigeria. A-29 fly deltager desuden i US Air Force's OA-X eksperiment for lette angrebsfly ved Holloman AFB, New Mexico i denne uge. USAF har tidligere anskaffet i alt 26 Super Tucano fly siden 2014, som bliver overført til luftvåbnet i hhv. Libanon og Afghanistan. Kontrakten med Nigeria udgør den andet FMS-aftale (Foreign Military Sales) for A-29 efter salget til Libanon. Embraer sælger desuden Super Tucano fly uden om FMS og USAF's Building Partnership for Capacity program.

FG 26/10/17+FG 1/11/17 : Sierra Nevada Corporation og Embraer leverede de 2 første A-29 Super Tucano lette kampfly til det libanesiske luftvåben 9/10/2017. Flyene, som produceres under licens ved Jacksonville, Florida, bliver først leveret til US Air Force, inden de overføres til Libanon fra ultimo okt. 2017. Yderligere 4 Super Tucano fly er blevet leveret til Moody AFB, Georgia, men overføres til Libanon primo sommeren 2018. Desuden har den amerikanske kongres for nylig godkendt et kontroversielt salg af 12 Super Tucano fly til Nigeria, efter at aftalen var blevet accepteret af det amerikanske udenrigsministerium aug. 2017. Denne aftale omfatter fly, våben, træning, reservedele samt faciliteter til støtte for programmet.

AFM 12/17 : Sierra Nevada Corporation (SNC) og partneren Embraer Defense & Security har modtaget en ordre for yderligere 6 A-29 lette angrebsfly til Afghanistan. Ordren var blevet indgået gennem US Air Force's A-29 Afghanistan Program 25/10/2017. Produktionen af de 6 fly vil straks blive påbegyndt ved Jacksonville, Florida for at bringe det afghanske luftvåbens beholdning af denne type til 26 stk. Imens fremlagde Embraer salget af 6 A-29 Super Tucano fly til ukendt kunde 16/10/2017. Disse fly vil blive leveret frem til 2018.

AFM 1/18 : De 2 første A-29B lette angrebsfly [15-2021 og 15-2022] blev formelt overdraget til Libanon under ceremoni ved Hamat AB 31/10/2017. Flyene var ankommet til landet 9/10/2017. I alt 6 fly af denne type vil blive leveret til det libanesiske luftvåben gennem Sierra Nevada Corporation, som havde modtaget en FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) fra US Air Force 30/10/2015. Aftalen forventes desuden at omfatte 2 reservemotorer, 8 ALE-47 selvforsvarssystemer, 2.000 APKWS (Advanced Precision Kill Weapon Systems) samt GPS-udstyr. Libanon ønsker at anskaffe yderligere 6 A-29B fly i fremtiden. De 2 første fly var blevet leveret til Moody AFB, Georgia marts 2017 for at indlede træningen af libanesiske besætninger ved USAF'1 81st Fighter Squadron. Denne eskadrille fungerer som A-29 Light Air Port træningsenhed. De sidste 4 fly forventes at ankomme til Libanon inden udgangen af 2018.

AFM 1/18 : Embraer meddelte 30/11/2017, at Filippinerne havde indgået en fast kontrakt for 6 A-29 Super Tucano lette angrebs- og avancerede træningsfly. Flyene vil blive brugt til nærluftstøtte, lette angrebsopgaver, overvågning, luftforsvar og bekæmpelse af oprørsgrupper. Typen vil udvalgt efter en udvælgelsesproces med deltagelse af adskillige flytyper fra forskellige producenter. Anskaffelsen er en del af det filippinske luftvåbens moderniseringsplaner. Flyene leveres til 15th Strike Wing fra 2019. Embraer fremlagde salget af 6 andre fly til ukendt kunde 16/10/2017, med levering i 2018.