Storbritannien/P-8 Poseidon

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- 120 Squadron RAF Lossiemouth, Skotland P-8A planlagt
- 201 Squadron RAF Lossiemouth, Skotland P-8A planlagt

AFM 1/16 : Den britiske regering fremlagde sin længe ventede Strategic Defence and Security Review (SDSR) forsvarsplan 23/11/2015. Omfatter anskaffelsen af 9 Boeing P-8 Poseideon maritime patruljefly, hvoraf de første 3 stk. forventes at komme i tjeneste inden udløbet af den nuværende parlamentsperiode i 2020. Flyene, som også kan udføre overvågningsmissioner over land, vil blive stationeret ved RAF Lossiemouth, Moray i Skotland. Luftvåbnet har ikke rådet over maritime patruljefly siden den kontroversielle udfasning af Nimrod MRA4-programmet i 2010.

FG 25/3/16 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt Storbritanniens planer om at anskaffe 9 Boeing P-8A Poseidon maritime patruljefly til Royal Air Force. Typen, som kan bevæbnes med torpedoer til bekæmpesle af ubåde og overfladeskibe, skal udfylde det tomrum som opstod efter udfasningen af Nimrod MR2 flyene i 2010. Poseidon er allerede blevet eksporteret til Australien og Indien. US Defense Security Cooperation Agency fremlagde godkendelsen af det potentielle udenlandske våbensalg 25/3/2016, kun fire måneder efter at den britiske regering havde præsenteret ny forsvarsplan. Konkurrerende typer som C295 fra Airbus Defence & Space samt Kawasaki P-1 er ikke kommet i betragtning. Efter udfasningen af Nimrod flyene og efter at have annulleret afløseren i form af BAE Systems Nimrod MRA4, har det britiske luftvåben opretholdt sine kompetencer inden for luftbåren maritim patruljering og rekognoscering ved at sende besætningsmedlemmer til Australien, Canada, New Zealand og USA. Hvis der bliver indgået en endelig kontrakt, vil de primære leverandører omfatte ViaSat, GC Micro, Rockwell Collins, Spirit AeroSystems, Raytheon, Telephonics, Pole Zero, Northrop Grumman, Exelis, Terma, Symmetrics, Arnprior Aerospace, General Electric samt Martin Baker.

AFM 5/16 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt et muligt udenlandsk militærsalg til Storbritannien af op til 9 Boeing P-8A Poseidon maritime patruljefly, inkl. udrustning, træning og støttefunktioner. Godkendelsen blev bekræftet 25/3/2016 i en meddelelse fra US Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som havde underrettet Kongressen om det mulige salg dagen før. Planer om at anskaffe disse fly blev officielt afsløret 23/11/2015 som del af Storbritanniens Strategic Defence and Security Review. Vil endelig gøre Storbritannien i stand til at genskabe sin styrke af maritime overvågningsfly (MSA), som ophørte ved aflysningen af det maritime patruljefly Nimrod MRA4 i 2010. I mellemtiden er de grundlæggende færdigheder i maritim patruljering og rekognoscering efter udfasningen af Nimrod MR2 flyene blevet opretholdt gennem Personnel Exchange Programmes (PEPs) under Project Seedcorn.

FG 10/6/16 : Embedsmænd fra det britiske forsvar vil sandsynligvis godkende den planlagte anskaffelse af 9 Boeing P-8 Poseidon maritime patruljefly (MPA) i løbet af de næste 7 dage. Den britiske regering havde indikeret anskaffelsen i deres forsvars- og sikkerhedsrapport fremlagt nov. 2015. Flyene, som er baseret på Boeing 737 passagerflyet med CFM Internatinal CFM56 motorer, vil tilgå det britiske luftvåben. Aftalen vil blive indgået gennem den amerikanske regerings program for udenlandske militærsalg. Personel fra det britiske luftvåben har modtaget træning ved US Navy i Jacksonville, Florida gennem Seedcorn MPA-programmet.

FG 11/7/16 : Det britiske forsvarsministerium bekræftede under åbningen af Farnborough Air Show, at der er blevet indgået kontrakt for 9 Boeing P-8 Poseidon maritime patruljefly til Royal Air Force. Typen var blevet valgt under Storbritanniens Strategic Defence and Security Review præsenteret nov. 2015. Flyene, som er baseret på Boeing 737 passagerflyet, vil operere fra RAF Lossiemouth, Skotland. De primære opgaver omfatter bekæmpelse af ubåde, eftersøgning over land og hav samt beskyttelse af Storbritanniens atomare afskrækkelsesstyrke og de 2 nye hangarskibe, som kommer i tjeneste i løbet af de kommende år. Personel (11 mand) fra RAF opererer allerede amerikanske Poseidon fly ved US Navy's NAS Jacksonville, Florida som del af Project Seedcorn, der har til formål at bevare det britiske militærs maritime patruljeringsekspertice. De 9 fly bliver anskaffet over 3 år, med ordre for de første 2 stk. i 2017 til levering i 2019, efterfulgt af ordre for 3 fly i 2018 til levering i 2020. De sidste 4 eksemplarer vil blive anskaffet i 2019 og leveret i 2021. Det første fly vil blive leveret april 2019, efterfulgt af det næste dec. samme år.

AFM 8/16 : Det britiske forsvarsministerium bekræftede en kontrakt for 9 Boeing P-8A Poseidon maritime patruljefly til Royal Air Force under Farnborough International Air Show 11/7/2016. Flyene vil operere fra RAF Lossiemouth, Moray i Skotland. Anskaffelsen af disse fly var blevet fremlagt 23/11/2015 som del af den britiske regerings Strategic Defence and Security Review. Det første P-8A fly forventes at ankomme til Storbritannien i 2019/2020, men besætninger fra luftvåbnet opretholder allerede deres kompetencer under udstationeringer ved maritime patruljeenheder i Australien, Canada, New Zealand og USA.

AFM 9/17 : Royal Air Force's kommende Boeing P-8A Poseidon maritime patruljefly vil blive opereret af 2 frontlinjeeskadriller: No 120 og No 201 Squadron ved RAF Lossiemouth, Skotland. Beslutningen blev præsenteret af det britiske forsvarsministerium 13/7/2017. Den første enhed vil blive aktiveret april 2018, mens det første af i alt 9 P-8A fly vil ankomme til Storbritannien 2020. No 201 Squadron vil blive dannet i 2021. Forsvarsministerium undersøger desuden mulighederne for at erstatte sine Sentinel R1 overvågningsfly, som opererer over landjorden, med Poseidon fly. Sentinel flyene ved No V(AC) Squadron vil efter planen blive udfaset i 2021.

AFM 11/17 : Boeing har færdigsamlet det første P-8A Poseidon maritime patruljefly [ZP801 (6560; c/n 63195, N858DS, USN 169338)] til RAF. Flyet blev observeret ved Renton, Washington primo sep. 2017, men havde på det tidspunkt endnu ikke foretaget sin første flyvning. Efter maling ved Renton, vil flyet blive overført til Boeing Field, Seattle for at få integreret missionsystemer. I alt 2 fly af denne type er blevet bestilt, men RAF har planer om at anskaffe 9 fly (ZP801>ZP809]. En kontrakt for komponenter til de 2 første eksemplarer blev indgået med Boeing 18/8/2016, efterfulgt af fuld kontrakt 30/3/2017. Typen vil tilgå No 120 og No 201 Squadron ved RAF Lossiemouth, Moray. Det første fly forventes overdraget 2019 og vil ankomme til Storbritannien året efter.

AFM 11/18 : Royal Air Force's første P-8A Poseidon maritime patruljefly vil blive leveret til RAF Kinloss, Skotland fremfor typens operationelle hovedbase ved nærliggende RAF Lossiemouth. Beslutningen er blevet truffet for at undgå afbrydelser forårsaget af større ingeniørarbejder ved Lossiemouth, inkl. renovering af landingsbaner. Det første Poseidon fly forventes at ankomme til Storbritannien i 2020. Som del af byggearbejdet vil de stationerede Typhoon kampfly midlertidigt blive overflyttet til RAF Leuchars, Fife. Foruden Poseidon flyene vil Lossiemouh desuden modtage en ekstra enhed med Typhoon fly: No IX (Bomber) Squadron.

AFM 3/19 : Personel fra det britiske luftvåbens No 120 Squadron og Poseidon Line Squadron har indledt træningen på P-8A Poseidon maritime patruljefly ved NAS Jacksonville, Florida. Den første kadre på 38 personel fra RAF Lossiemouth, Skotland omfatter besætninger og teknikere, som modtager uddannelse fra den amerikanske flådes træningsenhed Patrol Squadron (VP) 30 Pro's Nest. Den første gruppe fra Royal Air Force (RAF), som var ankommet til Jacksonville primo jan. 2019, omfattede piloten, våbensystemofficerer og jordpersonel. Hver træningssektion, som vil bestå af op til 150 udsendt personel, varer omkring 6 måneder. Træningen af RAF-personel i USA vil fortsætte frem til omkring sommeren 2021, hvorefter uddannelsen af Poseidon-personel overføres til Lossiemouth. P-8A flyene vil forstærke Storbritanniens maritime patruljekapacitet med avanceret udstyr til bekæmpelse af ubåde og krigsskibe. Det første af i alt 9 Poseidon MRA1 fly vil efter planen komme i tjeneste okt. 2019; indledningsvis ved Jacksonville, inden flyet ankommer til Lossiemouth i foråret 2020. Britiske besætninger har været stationeret ved Jacksonville siden 2012 som del af RAF's Seedcom-program, som har til formål at reetablere Storbritanniens kapacitet med maritime patruljefly. I mellemtiden har 12 instruktører fra RAF været del af VP-30. Boeing har modtaget en produktionskontrakt for 19 P-8A fly fra US Navy, som omfatter de sidste 4 eksemplarer fra den eksisterende britiske kontrakt. Aftalen, som var blevet annonceret 25/1/2019, omfatter desuden yderligere 10 Lot 10 fly til US Navy samt alle 5 fly fra kontrakt med Norge. Storbritannien og Norge anskaffer begge Poseidon fly gennem FMS-processen (Foreign Military Sales). Norge vil begynde at modtage sine fly i 2021.

AFM 4/19 : Produktionen af det første P-8A Poseidon maritime patruljefly til Royal Air Force er startet. Kølen til det første eksemplar [ZP801] blev lagt ved Spirit AeroSystems i Wichita, Kansas medio feb. 2019. Skroget til det første britiske fly forventes at være færdigbygget ved udgangen af marts 2019, hvorefter det vil blive overført med tog til hovedproduktionslinjen af P-8A fly ved Renton, Washington. Derefter monteres vinger, haleparti samt motorer, inden de militære systemer installeres. Det færdige fly vil efter planen blive overdraget til RAF okt. 2019, men forbliver indledningsvis ved NAS Jacksonville, Florida. Forventes først at blive leveret til Storbritannien i foråret 2020, hvor det ankommer til sin nye hjembase ved RAF Lossiemouth, Skotland. Basen er ved at blive ombygget for at kunne operere den nye flytype. Det andet britiske Poseidon fly [ZP802] vil efter planen blive leveret primo 2020.

AFM 6/19 : De første besætninger fra Royal Air Force har begyndt flyvetræning for Poseidon MRA1 maritime patruljefly. Den indledende gruppe af piloter, våbensystemofficerer og våbensystemoperatører har startet fasen med simulerede flyvninger som del af deres 6 måneder lange træningskursus ved Naval Air Station Jacksonville, Florida. Teknisk personel gennemgår ligeledes deres uddannelse på samme base. Den indledende kadre af personel fra No 120 Squadron ved RAF Lossiemouth, Skotland bliver trænet af både amerikanske instruktører fra US Navy samt britiske P-8A Seedcom udvekslingsinstruktører. I mellemtiden fortsætter produktionen af fly. I jan. 2019 var de første hjælpebrændstoftanke blevet færdigbygget ved Marshall Aerospace & Defence Group i Cambridge, mens kølen på det første britiske P-8 fly blev lagt ved Wichita, Kansas. Samlingen af det første fly begyndte feb. 2019, mens skroget var færdigbygget ultimo marts 2019. Derefter blev skroget af det første britiske Poseidon fly transporteret 3.219 km med tog til Boeing Plant ved Renton, Seattle med henblik på samling. Flyet forventes at foretage sin første flyvning i sommeren 2019. RAF vil anskaffe i alt 9 fly, som vil blive stationeret ved RAF Lossiemouth fra ultimo 2020.

AFM 7/19 : Produktionen af det første P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly til Royal Air Force skrider fremad. Den 7/5/2019 bekræftede RAF's Poseidon-team, at det første eksemplar [ZP801 (l/n 7532)] havde fået påmonteret vinger ved den endelige samlelinje i Renton, Washington, mens halefinnen ligeledes var blevet påsat 14/5/2019. Den første flyvning forventes i sommeren 2019, mens flyet efter planen vil blive overdraget ved NAS Jacksonville, Florida okt. 2019 inden levering til Storbritannien primo 2020. Det britiske luftvåben har bestilt i alt 9 fly af denne type, som vil blive opereret af 120 Squadron og 201 Squadron ved RAF Lossiemouth, Moray.

AFM 8/19 : Arbejdet på det første P-8A Poseidon MRA1 fly til Royal Air Force strider hurtigt fremad og Boeing har nu afsluttet den endelige samling af flyet [ZP801 (l/n 7532; Pride of Moray)] ved Renton, Washington. Efter at være blevet målet, dukkede flyet op på parkeringsområdet 22/6/2019 for at gennemgå de afsluttende forberedelser til den første flyvning, som efter plane vil finde sted juli 2019. Efter de indledende testflyvninger vil flyet forblive på jorden for at få installeret det omfattende militære missionsudstyr. Når dette arbejde er blevet afsluttet, vil flyet indledningsvist blive leveret til NAS Jacksonville, Florida, hvor RAF-personel fra No 120 Squadron allerede modtager træning på typen på P-8A fly fra Patrol Squadron 30 (VP-30) Pro's Nest, US Navy Maritime Patrol and Reconnaissance Fleet Replacement Squadron. Efter en periode med træning ved Jax, vil flyet blive fløjet til sin permanente base ved RAF Lossiemouth, Skotland i 2020. Men træningen af RAF-personel på P-8A fly vil fortsætte i USA ved VP-30 frem til sommeren 2021, hvorefter træningen flyttes til Lossiemouth.

AFM 9/19 : Boeing gennemførte den første flyvning med det første af i alt 9 P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly [ZP801 Pride of Moray; ex N456DS] til Royal Air Force ved Renton, Washington 12/7/2019. Siden da har producenten indledt integrationen af missionssystemer ved sine Installation and Checkout-faciliteter i Tukwila, Washington. Efter yderligere test vil flyet efter planen blive leveret til Naval Air Station Jacksonville, Florida okt. 2019. Her vil træningen af britiske besætninger fortsætte inden flyet flyver hjem til Storbritannien primo 2010. Typen vil blive stationeret ved RAF Lossiemouth i Skotland fra efteråret 2020, men pga. planlagt renoveringsarbejde på landingsbanerne, vil P-8A flyene midlertidigt operere fra nærliggende RAF Kinloss. Flyene forventes ligeledes at opnå foreløbig operationel status 2020. Det britiske luftvåben vil danne i alt 2 eskadriller med P-8A fly: No 120 Squadron (dannet april 2018) samt No 201 Squadron på et senere tidspunkt. Samtlige 9 fly vil blive leveret frem til nov. 2021, mens typen efter planen vil opnå fuld operationel status 2024. Bygningen af det første fly begyndte feb. 2019 ved Spirit Aerosystems i Wichita Kansas, inden samlingen blev gennemført af Boeing ved Seattle.

AFM 10/19 : Boeing har afsluttet produktionen af det andet P-8A Poseidon MRA1 fly til Royal Air Force. Flyet [ZP802 City of Elgin (c/n 64176, l/n 7642); N469DS)] blev første gang observeret ved Renton, Washington 22/8/2019. Det første Poseidon fly [ZP801] til RAF, som havde gennemført sin jomfruflyvning fra Renton 12/7/2019, gennemgår nu integrationsarbejde af missionsystemer forud for den planlagte levering til NAS Jacksonville, Florida okt. 2019. Samtidig fortsætter arbejdet ved RAF Lossiemouth, Moray med at klargøre basen for de nye fly. Bl.a. vil landingsbaner mv. få ny belægning frem til foråret 2021. Imens disse forbedringer udføres, vil fly og besætninger fortsætte deres operationer fra RAF Lossiemouth. Men der vil en være en kortvarig flytning til nærliggende RAF Kinloss mens arbejdet på landingsbanernes kryds færdiggøres. RAF vil danne i alt 2 eskadradriller med P-8A fly: No 120 Squadron (dannet april 2018) og No 201 Squadron, som vil blive dannet på et senere tidspunkt. Samtlige 9 fly leveres frem til nov. 2021, mens typen forventes at opnå fuld operationel status 2024.

AFM 11/19 : Boeing har gennemført den første flyvning med det andet P-8A Poseidon MRA1 fly [ZP802 City of Elgin (c/n 64176; l/n 7642; N469DS)] til Royal Air Force. Flyvningen blev gennemført ved Renton, Washington 15/9/2019, hvor flyet blev overført til Boeing Field for at få monteret yderligere missionsudstyr. Vil derefter slutte sig til det første britiske Poseidon MRA1 fly [ZP801] som del af integrationsfasen af missionssystemer inden levering til NAS Jacksonville, Florida. Poseidon MRA1 ZP802 blev første gang observeret ved Renton 22/8/2019.

AFM 12/19 : Det første Poseidon MRA1 maritime patruljefly er blevet leveret til Royal Air Force. Efter en officiel ceremoni ved Boeing's faciliteter i Seattle, Washington 30/10/2019, ankom det første fly [ZP801/Pride of Moray (c/n 64175; l/n 7532)] til NAS Jacksonville, Florida dagen efter. Flyet havde gennemført sin første flyvning ved Renton, Washington 12/7/2019, hvorefter missionssystemer blev integreret ved Boeing's Installation and Checkout-facilitet ved Tukwila, Washington. Poseidon modellen vil gennemgå yderligere forberedelser, mens britisk personel vil fortsætte deres træning i Florida, inden flyet flyver hjem til RAF Lossiemouth, Skotland primo 2020. Flåden af britiske Poseidon fly vil indledningsvist blive opereret af No 120 Squadron, som var blevet gendannet april 2018. En anden enhed, No 201 Squadron, bil blive dannet på et senere tidspunkt. Samtlige 9 eksemplarer vil efter planen blive leveret frem til nov. 2021, mens typen vil opnå fuld operationel status 2024.