Wolf Mountain

Montana, USA

Sioux-krigen II, 1877

Efter deres overvældende sejr over de amerikanske soldater ved Little Bighorn River i juni, brød den enorme (10.000) sioux- og cheyenne-lejr op i små grupper. Indianerne, som ubønhørligt blev forfulgt af tropper under general Alfred Terry og George Crook, blev slået gruppe for gruppe – ved Slim Butts i det nordvestlige South Dakota den 9. september og ved Crazy Woman Creek på Powder-floden i Montana den 25. november. Sitting Bull undslap til Canada. Til sidst blev 1.000 sioux-krigere under Crazy Horse fanget på Wolf Mountain langs med Tongue-floden i Montana af general Nelson Miles med 436 tropper. Den 7. januar 1877 slog de amerikanske soldater, hjulpet af to feltkanoner, den sidste større gruppe, som havde deltaget i massakren på oberstløjtnant George Custers mænd, på flugt. Crazy Horse selv overgav sig senere samme år og blev dræbt den 5. september under et flugtforsøg.