Little Bighorn River

Montana, USA

Sioux-krigene II, 1876

Trods det tilbageslag general George Crooks tropper havde modtaget på Rosebud-floden, trængte to andre kolonner fra hæren ind i Sioux-land i det sydøstlige Montana. Kommandørerne, general Alfred Terry og oberst John Gibbon, planlagde at mødes ved Little Bighorn River den 26. juni. Oberstløjtnant George Custer blev med 600 kavalerister fra det 7. kavaleriregiment udsendt fra Terrys styrke for at foretage en indledende rekognoscering. Custer foretog en ilmarch på 134 km i løbet af 24 timer og nåede floden den 25. juni. Her inddelte han ved middagstid sin styrke i tre grupper. Det var en tragisk beslutning. På den anden side af floden lå en Sioux- og Cheyenne-landsby med 3.000 til 3.500 krigere anført af Sitting Bull, Crazy Horse og Gall.
   Major Marcus Reno rykkede med tre eskadroner over floden længere oppe af strømmen for at angribe sydfra. Til venstre for ham red kaptajn Frederick Benteen, også med tre eskadroner. Custer selv førte fem eskadroner ned med strømmen. (En eskadron blev tilbage for at bevogte forsyningstrænet). Reno mødte på den anden side af Little Bighorn en overlegen styrke af indianere og blev drevet tilbage over floden til en defensiv position på høje skrænter. Her fik han senere tilslutning af Benteens kavalerister. Sammen afviste de et vedholdende angreb for resten af dagen og hele den 26. juni for en pris på 53 dræbte og 52 sårede.
   Imens neden af strømmen, over for flanken og bag ved landsbyen, blev Custer pludseligt angrebet af indianere, som strømmede over floden både nord og syd for ham. Mange af dem var Galls krigere, som lige havde slået Renos styrke på flugt. I løbet af en desperat time blev Custer og alle hans 211 mand fuldstændigt løbet over ende. Ikke en eneste mand overlevede hvad der er blevet kendt som »Custer's Last Stand«. Terry og Gibbon nåede frem med deres kolonner den 27. juni for at undsætte den belejrede Reno-Benteen styrke. Det var den amerikanske hærs værste nederlag under den lange blodige historie med krigsførelse mod indianerne.