Wilson's Creek
Missouri, USA

Nordamerikanske Borgerkrig, 1861 20.09.16

Både nord og syd kæmpede hårdt om kontrollen med den vigtige grænsestat Missouri i krigen første måneder. En ilter lille kaptajn i den regulære hær, Nathaniel Lyon, overtog ledelsen med de føderale militæroperationer som havde til formål at holde Missouri i Unionen. I løbet af sommeren indtog Lyon (nu forfremmet til brigadegeneral) en position ved Springfield, mod sydvest, med omkring 5.400 tropper. Derpå besluttede han at rykke mod en konføderal styrke, som rykkede frem fra Arkansas under general Ben McCulloch. Den 9. august marcherede Lyon mod sydvest til den konføderale lejr på 11.600 mand ved Wilson's Creek. Den følgende morgen angreb Lyon langs med den vestlige side af bækken mod Oak Hill, som blev holdt af Missouri-statsgarden, kommanderet af general Sterling Price. Lyons stormede med succes højen men øst for bækken blev hans støttestyrke slået på flugt. Dårligere nyheder kom fra syden hvor general Franz Sigels indkredsende kolonne blev stoppet og derefter slået på flugt.
   McCulloch var nu fri til at samle sine tropper for et modangreb på Oak Hill. Tre gange stormede de konføderale højen, men hver gang blev de drevet tilbage. Under denne kamp blev den dygtige Lyon, som allerede var blevet såret to gange, dræbt. Hans efterfølger, major (senere brigadegeneral) Samuel Sturgis, traf den kontroversielle beslutning af trække sig tilbage mod nordøst til Rolla. De konføderale besatte straks Springfield. Idet han fortsatte nordpå, modtog Price overgivelsen af en føderal brigade ved Lexington i perioden 18.-20. september. Derpå rykkede han østpå; mange af hans mænd deltog i slaget ved Belmont to måneder senere. Ved Wilson's Creek mistede de føderale 223 dræbte, 721 sårede og 291 savnede. Konføderale tab var 257 dræbte, 900 sårede og 27 savnede.