Swold
Østersøen

Svolder
Krige i Skandinavien, 1000  

Den danske viking Svend I, Tveskæg, som havde hærget Storbritannien i 994, sluttede sin flåde sammen med de svenske skibe under Olaf Skutkonung i 1000. I et halvlegendarisk flådeslag ud for øen Swold i Østersøen overraskede de allierede fartøjer skibene under kong Olaf I af Norge. De norske skibe blev ødelagt. Olaf skal efter sigende være sprunget overbord og forsvundet. Norge blev delt mellem Danmark og Sverige indtil Olaf IIs tilsynekomst i 1016.