Silistra
Bulgarien

 
Krimkrigen, 1854 30.05.10

Krigens andet slag som fandt sted på Balkan fandt de russiske styrker under Nicholas I i offensiven mod de tyrkiske hære under Abdul Medjid I. Under feltmarskal Ivan Paskevich, prins af Warszawa, krydsede russerne Donau den 20. marts og belejrede snart den osmanniske fæstning ved Silistra, på den sydlige bred i det nuværende nordøstlige Bulgarien. Garnisonen holdt stædigt ud, selvom intet tyrkiske undsætningshold blev sendt dem til hjælp. Endelig den 9. juni opgav Paskevich belejringen, efter at have mistet omkring 10.000 mand. Den succesfulde tyrkiske modstand havde vækket andre europæiske nationers beundring, og da Rusland nægtede at evakuere fyrstendømmerne ved Donau, erklærede Storbritannien og Frankrig krig. Derpå skiftede skuepladsen for krigen, først til Østersøen og derpå til Krim.