Magnano

Italien

Franske Revolutionskrige, 1799

Da de europæiske magter i den Anden Koalition indledte en flergrenet offensiv mod det franske Direktorats hære i begyndelsen af 1799, blev det nordlige Italien en vigtig skueplads for operationer. Den 5. april rykkede en østrigsk hær under general baron Paul Kray von Krajowa mod Magnano, 16 km syd for Verona. Her led franskmændene, kommanderet af general Bartélemy Schérer, et tegngivende nederlag. De faldt tilbage vestpå til Adda-floden nær Milano, hvor general Jean Moreau overtog kommandoen. Østrigerne, nu forstærket af en russisk hær, fulgte efter.