Long Island

New York, USA

Nordamerikanske Frihedskrig, 1776

Efter at have opgivet Boston i marts 1776, forberedte general Sir William Howe en britisk ekspedition mod New York City. General George Washington, for forudså fjendens træk, flyttede sin amerikanske hær sydpå for at forsvare den strategiske havneby. Mellem den 22. og 25. august landsatte Howe, med hjælp af en britisk flåde under hans broder, admiral Lord Richard Howe, 20.000 tropper på den sydvestlige ende af Long Island. Her kommanderede den amerikanske general Israel Putnam en styrke på omkring 7.000 mand. På den britiske venstre (vestlige) fløj stod general James Grant over den amerikanske højre fløj under general William Alexander, kendt som Lord Stirling. Mod øst stod den tyske general Philip von Heister, som kommanderede en styrke af hessiske lejetropper, overfor general John Sullivan. Om natten den 26. august slap Howe sin hovedindsats løs, en bred cirkelbevægelse mod højre anført af general Sir Henry Clinton. Den følgende morgen angreb Clinton den venstre bagside af den amerikanske position og fik den til at give efter. Kun desperate retrætekampe gjorde det muligt for den amerikanske hær at falde tilbage bag forsvarsværkerne på Brooklyn Heights. Men de led 1.500 tab, inkl. 200 dræbte, mod briternes 400. Både Sullivan og Stirling blev taget til fange.
   Howes hær trængte frem langs hele linjen men angreb ikke brystværnet ved Brooklyn. I stedet startede den britiske kommandør en belejringsoperation. Men om natten den 29. august trak Washington dygtigt Putnams hær tilbage til Manhattan Island. To uger senere foretog Washington en ny retræte, til Harlem Heights på den nordlige ende af øen. Dette træk forhindrede at han blev omgået på flanken, da briterne krydsede East River for at gå i land ved Kip's Bay den 15. september.