Kulevcha
Bulgarien

Russisk-tyrkiske Krig, 1829 15.09.16

De russiske hære under prins Aleksandr Menshikov åbnede kampagnen i 1820 ved at erobre fæstningen ved Silistra på den højre bred af Donau. Derefter marcherede en styrke under general grev Hans von Diebitsch sydpå mod Balkan-bjergene. Ved Kulevcha, 64 km vest for Varna, fangede russerne en tyrkisk hær på omkring 40.000 mand i et stort bjergpas den 11. juni. I en voldsom kamp mistede den tyrkiske kommandør, Mustafa Reshid Pasha, omkring 5.000 mand inden han kunne få sine tropper trukket væk. Denne russiske sejr åbnede ruten gennem bjergene for Diebitsch. Idet han trængte fremad i den dybeste indtrængen af tyrkisk territorium hidtil opnået, erobrede Diebitsch Adrianopel den 20. august. (Imens trængte en anden russisk hær, kommanderet af general Ivan Paskevich – senere greve af Erivan og prins af Warszawa – gennem Kaukasus). Med russerne kun 210 km fra Konstantinopel accepterede sultan Mahmud II Adrianopel-traktaten den 14. September, ifølge hvilken man afstod alt territorium så langt som til den sydlige munding af Donau til zar Nikolaj I.