Jemappes

Belgien

Franske Revolutionskrige, 1792

Inspireret af den overraskende afvisning af den preussiske invasion ved Valmy, beordrede den Revolutionære Franske Nationalkonvention en offensiv i Flandern i efteråret 1792. General Charles Domouriez, sejrherren fra Valmy, førte en dårligt organiseret hær på 40.000 mand nordpå. Ved Jemappes lige vest for Mons i det nuværende Belgien, stødte han på en forskanset hær på 14.000 østrigere under hertug Albert af Sachsen-Teschen. Et pludseligt fransk angreb slog den østrigske styrke på flugt den 6. november, i det første infanterislag under Krigen mod den Første Koalition. Sachsen-Teschen afstod sin kommando, mens franskmændene pressede videre for at erobre Bruxelles og hele de Østrigske Nederlande.