Island No. 10
Tennessee, USA

Nordamerikanske Borgerkrig, 1862 01.10.16

Da sydstatsgeneralen Leonidas Polk blev tvunget til at trække sig tilbage fra det vestlige Kentucky efter at Fort Donelson var faldet, besluttede den konføderale kommando i vest at holde Mississippifloden længere nede ad strømmen ved New Madrid, Missouri, og ved Island No. 10, nær hjørnet til Tennessee. General John McCown fik kommandoen over begge stillinger. Til at angribe denne dobbelte blokade af Mississippi, beordrede general Henry Halleck, kommandør for det føderate departement Missouri, general Pope til at organisere et korps og rykke frem mod New Madrid. Pope nåede landsbyen på floden i Missouri den 3. marts. Ti dage senere havde han fuldført forberedelserne til en belejring. Men så snart Pope åbnede et bombardement af forsvarsværkerne, evakuerede McCown New Madrid og krydsede floden ind i det øvre Tennessee. McCown blev afsat og erstattet med general William Mackall.
   Pope udnyttede sin fordel ved at skære en kanal gennem sumpene, hvilket gjorde to kanonbåde i stand til at sejle forbi de konføderale batterier på Island No. 10. Den 7. april krydsede fire regimen-ter, beskyttet af ilden fra kanonbådene, Mississippi til Tiptonville, Tennessee. Dette fremstød indesluttede de konføderale på en halvø dannet af en bugtning på floden. Mackall overgav straks 3.500 mand på fastlandet og Island No. 10. Yderligere 5.000 konføderale undslap østpå. Denne sejr åbnede Mississippi for føderat sejlads så langt sydpå som Fort Pillow, Tennessee. Det drev også Pope frem til national betydelighed og førte til hans udnævnelse af præsident Abraham Lincoln til chef for Virginia-hæren to måneder senere.