Guinegate

Frankrig

Engelsk-franske Krige, 1513

Den engelske Tudor-konge Henry VIII sluttede den anti-franske Hellige Liga, rettet mod Louis XII, i 1511. To år senere førte han en hær til sin engelske base ved Calais og marcherede derpå ind i landet for at lægge den franske landsby Thérouanne under belejring. Her modtog englænderne nogle tyske forstærkninger afsendt af den tysk-romerske kejser Maximilian I. Den 16. august 1513 ved Guinegate opfangede denne styrke en fransk gruppe af kavaleri som red den belejrede by til undsætning. Inden aktionen blev fuldt udviklet, gjorde franskmændene omkring og foretog en hastig retræte, efterladende den berømte ridder Bayard (Pierre Terrail) og nogle få andre adelsmænd som englændernes fanger. Franskmændenes hastige retræte har givet navnet »sporenes slag« til træfningen. (For endnu et spore-slag se Courtrai). Selvom englænderne derefter erobrede Thérouanne og Tournai, blev de vigtigste slag i krigen udkæmpet i det nordlige Italien og langs den engelsk-skotske grænse. Henry førte sin hær tilbage til England året efter.