Goodwin Sands

Engelske Kanal

Første engelsk-hollandske Krig, 1652

Den restriktive navigationslov, godkendt af den engelske Commonwealth-regering under Oliver Cromwell i 1651, førte til krig mod Nederlandene. Inden den formelle krigserklæring sejlede den hollandske flåde på 40 skibe under admiral Maarten Tromp ind i Downs red, på Englands sydøstkyst. Den 19. maj 1652 angreb den engelske flåde (20 skibe) under admiral Robert Blake hollænderne ud for Goodwin Sands, og sænkede to fjendtlige fartøjer. Det var det første slag i en udelukkende flådekrig.