Champagne I
Frankrig

Første Verdenskrig, 1914-15 03.12.16

Trods svære tab på begge sider og de stadigt voksende tegn på at Vestfronten var kørt fast, fortsatte tyskerne og de allierede med at slå hårdt til mod hinanden gennem vinteren 1914-15. Den franske øverstbefalende, feltmarskal Joseph Joffre, koncentrerede størstedelen af sin indsat, som begyndte den 20. december, i Champagne. Men det tyske forsvar under general Erich von Falkenhayn viste sig ikke at give efter. De franske angreb blev endeligt indstillet den 17. marts. Tyske forskansninger, forsvaret af maskingeværer, havde igen vist deres overlegenhed overfor heltemod og bajonetter.