Cairo

Ægypten

Tyrkiske invasion af Ægypten, 1517

Efter at have knust mamluk-hæren og dræbt den ægyptiske sultan ved Marj-Dabik i 1516, førte Selim I, den Grumme, sin styrke af osmannisk-tyrkiske janitscharer ind i selve Ægypten. Den 22. januar 1517 sprængte Selim, som gjorde god brug af sit artilleri, sig vej ind i Cairo. Hans tropper plyndrede straks byen. Den nye sultan, Tuman Bey, blev henrettet og kaliffen sendt til Konstantinopel. Tyrkerne, som nu havde kontrol over de muhamedanske hellige steder i Arabien, efterlod Ægypten under styre af en generalguvernør.