Byzantium II

Tyrkiet

Borgerkrige i Romerriget, 324-24

Idet han fulgte op på sin sejr ved Adrianopel den 3. juli 323, forfulgte Constantine I, den vestlige hersker i Romerriget, den slagne Licinianus Licinius til Byzantium. Her opstillede sidstnævnte, lederen af det Østlige Rige, sin hær for at modstå Constantines belejring. Licinius selv krydsede Bosporus ind i Asien for at rejse en hær til at undsætte Byzan-tium.
   Imens til havs blev søporten ved Dardanellerne (Hellesponnt) holdt af Licinius' flåde på 350 fartøjer, kommanderet af Amandus. For at indestænge Byzantium fra søsiden, beordrede Constantine sin armada på 200 galejer i aktion under ledelse af hans søn Crispus. Efter to dages kampe, tvang Crispus' lettere, hurtigere fartøjer sig vej gennem Dardaneller-passagen og slog den fjendtlige flåde på flugt med et tab på 150 skibe og 5.000 mand. Constantine var fri til at sende en stor del af hans hær over Bosporus for at angribe Licinius ved Chrysopolis (Ûsküdar). Efter at have vundet en afgørende sejr der den 18. september 324, vendte han tilbage for at gennemgøre belejringen af Byzantium. Byen overgav sig snart efter. Romerriget blev endeligt genforenet under en hersker, Constantine I, den Store. Seks år senere beordrede kejseren det genopbyggede Byzantium til at blive kaldt Konstantinopel, som skulle blive hovedstaden i det Østromerske, eller Byzantinske, Rige.