Adrianopel I

Tyrkiet

Borgerkrige i Romerriget, 323

Efter ni års usikker fred, brød den uundgåelige krig ud mellem de to romerske kejsere — Konstantin I, hersker i vest, og Licinanus Licinius, hersker i Øst. Et af de vigtigste stridspunkter mellem de to herskere var den kristne religion, som Konstantin tolererede men som Licinius forfulgte. Den umiddelbare årsag til borgerkrigen var en strid om hovedansvaret for at slå de gotiske invasioner i Balkan tilbage. Konstantin marcherede ind i Thrakien med en hær på mere end 50.000 mand. Ved Adrianopel (Hadrianopolis, eller nuværende Edirne), 210 km nordvest for Byzantium (senere Konstantinopel), mødte han en hær af lignende styrke under Licinius. Den 3. juli manøvrerede Konstantin dygtigt den østlige hær ud af deres befæstede stilling. I det åbne overmandede hans disciplinerede veteraner Licinius' uerfarne tropper. Mere end 20.000 døde i et voldsomt slag, hvor Licinius til sidst trak sig tilbage ind i Byzantium.


[Hadrianopolis; Edirne]