Sir Robert Walpole

England, 1676-1745 03.07.12

Engelsk preimierminister 1721-42 under George II.

Engelsk politiker. medlem af Underhuset (whig) fra 1701; søgte som regeringsleder 1721-42 at holde sit land uden for krigeriske forviklinger for at øge handel og søfart. Arbejdede for et parlamentarisk styre.

Walpole, Robert W., Jarl af Orford (1676-1745), engelsk statsmand. 1701 medlem af Underhuset, sluttede sig til Marlborough og whiggerne, 1708-10 krigsskattemester, 1715-17 skatkammerkansler og atter 1721-42, i hvilken tid han var regeringens og underhusets ubestridte leder. Walpole udrettede meget for at fremme Englands handel og industri, nedbragte statsgælden og førte en besindig fredspolitik; erklærede nødtvungent Spanien krig 1739, Frankrig 1741. Fortrængtes 1742 af toryerne, blev Jarl af Orford. (HK9/1925)