Fedor Tolbukhin

Rusland, 1894-1949

Russisk general.

Tolbukhin var kommandør for de arméer som tvang tyskerne ud af Krim, Ukraine, Rumænien, Jugosla-vien og Ungarn. Han var elev fra Frunze Militæraka-demiet og var fra 1942-43 kommandør for den 57. armé som forsvarede Stalingrad. I 1943 var han som kommandør for den sydlige front ansvarlig for at erobre et antal byer ved Donets-flodens munding. I april 1944 ledte Tolbukhin, sammen med Yeremenko, den offensiv som generobrede Krim og tog 67.000 tyske og rumænske krigsfanger frem til den 13. maj. I august 1944 fik Tolbukhin og Malinovsky, som til sammen havde 38 divisioner, til opgave at rydde Balkan. Sammen slog de en tysk armé på 200.000 mand ved Jassy-Kishinev og Tolbukhin blev udnævnt til marskal. Derefter ryddede de Rumænien og Tolbukhin rykkede videre til Jugoslavien for at generobre Beograd med hjælp af Titos partisaner i oktober 1944. Derpå vendte han mod nord for at møde Malinovsky i Ungarn og slog sig ned for den lange vinterbelejring af Budapest. I foråret ledte han den offensiv som drev den fanatiske 6. SS-Panzerarmé ud af det vestlige Ungarn og ind i Østrig (marts 1945). Efter krigen blev Tolbukhin gjhort til øverstbefalende for tropperne i Bulgarien og Rumænien. (WA/81)