Antonio López de Santa Anna

Mexico, 1797-1876 27.05.12

Santa Anna, Antonio Lopez de (1797-1876), mexicansk præsident; deltog i frihedskrigen 1821 mod spanierne, gjorde oprør 1832 mod Bustamente blev præsident 1833-36 og 1840-45. Styrede egenrådigt og kraftigt med støtte hos hær ohg præsteskab; gennemførte 1835 en centralistisk forfatning. Deltog uheldigt i krigen mod de Forenede Stater 1846-48, blev 1853 livsvarig præsident, men forjoges ved opstand 1855 og søgte siden flere gange forgæves at genvinde magten. Var en brutal, egennyttig magtstræber uden statsmandsidéer eller -planer. (HK8/1925)