Alamo

Texas, USA

Texas krig for Selvstændighed, 1836

Adskillige års strid mellem den mexicanske regering og dets konstitutionelle stat Texas førte til stadige krav om selvstændighed fra de amerikanske bosættere nord for Rio Grande. For at slå opstanden ned, marcherede den mexicanske general Antonio de Santa Anna ind i Texas i spidsen for ca. 6.000 tropper. Ved San Antonio søgte 188 amerikanske tropper tilflugt i Alamo, en spansk franciskansk missionsstation, som var blevet ombygget til et fort. Santa Anna belejrede fortet den 23. februar 1836 med 3.000 mand. I 12 dage holdt de dygtigt skydende amerikanske riffelskytter mexicanernes angreb tilbage og påførte dem tab på flere hundrede. Forsvarerne omfattede så berømte grænsefolk som William B. Travis, kommandanten; Davy Crockett; James Bowie; og James Bonham. Endelig den 6. marts stormede et massivt mexicansk angreb ind i Alamo. I en kamp uden pardon blev alle forsvarerne (undtagen 30 kvinder og børn) dræbt. Denne massakre var årsag til krigsråbet »Remember the Alamo«. Ca. 1.600 mexicanere døde under belejringen og det endelige angreb. Det var det første af otte slag, som Santa Anna ville udkæmpe mod amerikanske tropper. Han marcherede østpå, idet han ødelagde amerikanske bosættelser på sin vej, for at nå Galveston Bay fem uger senere.
   Imens havde Texas, under en forsamling i Washington, den 2. marts udråbt sin selvstændighed fra Mexico. Sam Houston blev udråbt til kommandør for hæren.