Robert George Nivelle

Frankrig, 1856-19xx
25.11.12

Fransk general. Øverstbefalende på vestfronten fra 12. december 1916 som afløser for Joseph Joffre, men afløst af Henri Pétain 15. maj 1917.

Fransk general, født i Tulle, Haute Vienne, hvor faderen var officer. Efter først at have gennemgået skolen for fodfolksofficerer på St. Cyr trådte han ind i École polytechnique, hvor han uddannedes til artilleriofficer.1878 blev han sekondløjtnant, 1880 premierløjtnant i artilleriet, gennemgik kavaleri-officerskolen i Saumur, senere École supérieure de guerre (generalstabsskolen) i Paris. 1889 avancerede han til kaptajn og kommanderedes til Tunis; vendte tilbage til Frankrig og gjorde her en kortere tid tjeneste som batterichef; ansattes 1896 i generalstaben; deltog 1900 i general Voyros stab i Kina-felttoget, under hvilket han forfremmedes til major; kom 1907 atter til Frankrig for bl.a. at blive udsendt på en særlig mission til Korea. Opnåede 1908 oberst-løjtnantgraden, gik på ny til Afrika som artilleri-kommandør i Oran; overtog 1909 stillingen som stabschef ved divisionen i Algerie og udnævntes her til oberst 1911. Ved verdenskrigens udbrud var han chef for 5. artilleriregiment og deltog i september 1914 under Manourys kommando med hæder i slaget ved Ourcq. 24. oktober samme år udnævntes han til brigadegeneral, kæmpede som sådan med megen dygtighed ved Aisne, overtog 22. februar 1915 kommandoen over en division og 23. december samme år 3. armékorps efter Pétain, hvis afløser han blev som arméchef ved Verdun, til hvis forsvar han var blevet kaldet i marts 1916. 12. september 1916 udnævntes han til chef for en hærgruppe, og i december samme år blev han Joffres efterfølger som øverstbefalende for de franske hære på vestfronten; besøgte i begyndelsen af februar 1917 den italienske front, ledede franskmændenes offensiv i april 1917, men måtte allerede i maj efter de mislykkede kampe ved Aisne træde tilbage fra sin betroede stilling. (HK/1924)